ورود به سپاه
ورود به سپاه اردستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ورود به سپاه اردستان

‏در اسفندماه 58 مرا به طور رسمی به سپاه اردستان معرفی نمودند، من و ‏‎ ‎‏سه نفری که از دهستان نهوج به جمع پاسداران اردستان اضافه شدیم، ‏‎ ‎‏جمعا سیزده نفر بودیم. هفته‌ای یک بار در بین ما جلسه بحث و انتقاد ‏‎ ‎‏برقرار می‌شد، صندوقی هم در همین رابطه بود که انتقادها را کتبی ‏‎ ‎‏می‌نوشتیم و بدون امضا در آن می‌انداختیم. چون شهر اردستان شهر ‏‎ ‎‏کوچکی بود تقریبا همه یکدیگر را می‌شناختند.‏