کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
هفدهم: فرج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

هفدهم: فرج

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هفدهم: فرج

هفدهم: فرج

مسأله 1 ـ ‏در دو «شفر» زن یعنی گوشتی که مانند احاطۀ دو لب نسبت به دهان، عورت‏‎ ‎‏زن را احاطه نموده است، دیه کامل او می باشد. و در یکی از آن ها نصف آن است؛ خواه‏‎ ‎‏زن، کبیره باشد یا صغیره، ثیّبه باشد یا باکره، ختنه شده باشد یا غیر آن، قرنا باشد یا رتقا یا‏‎ ‎‏سالم، افضا شده باشد یا غیر آن.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر به جنایت فلج شوند ظاهراً دو ثلث دیه آن است. و اگر چیزی از آن دو را‏‎ ‎‏که در آن ها فلجی است قطع کند در آن ثلث می باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏در «رکب»، و آن در زن جای عانۀ مرد می باشد، حکومت است؛ آن را جدا از‏‎ ‎‏عورت قطع نماید یا منضم به آن و همچنین در عانۀ مرد حکومت می باشد.‏

مسأله 4 ـ ‏در افضای زن، دیۀ کامل او می باشد. و افضا این است که دو راه بول و حیض‏‎ ‎‏را یکی قرار دهد. و همچنین است بنابر احوط (وجوبی) اگر دو راه حیض و غائط را یکی‏‎ ‎‏قرار دهد. و بین مرد بیگانه و زوج فرقی نیست مگر در یک صورت و آن جایی است که‏‎ ‎‏افضا از زوج، به وطی بعد از بلوغ باشد. و اما قبل از بلوغ بر او دیۀ زن با مهرش می باشد.‏‎ ‎مسأله 5 ـ ‏اگر زن از طرف غیر شوهرش اکراه شده باشد پس برای او مهر المثل است با‏‎ ‎‏دیه. و اگر زن موافق او باشد پس برای زن دیه است، نه مهر. و اگر زنی که اکراه شده، باکره‏‎ ‎‏باشد، آیا علاوه بر مهر و دیه، ارش بکارت نیز برای او واجب است؟ در آن تردّد است؛ و‏‎ ‎‏احوط (وجوبی) این است.‏

مسأله 6 ـ ‏مهر و ارش در صورت قائل شدن به آن، در مال او می باشد و همچنین‏‎ ‎‏است دیه.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 621