کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
دوازدهم: پشت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دوازدهم: پشت

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دوازدهم: پشت

دوازدهم: پشت

مسأله 1 ـ‏ در شکستن پشت در صورتی که با علاج و شکسته بندی خوب نشود دیه کامل‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 617

‏است. و همچنین است اگر با جنایت، آن را کج و منحنی کند پس پشت او از صاف بودن‏‎ ‎‏خارج شود و برآمده شود یا طوری شود که بر نشستن یا راه رفتن، قدرت نداشته باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر معالجه شود اما بر انحنای پشت باقی بماند پس دیۀ کامل است. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر از آثار شکستن چیزی باقی بماند، به این که بر راه رفتن توانایی پیدا نکند‏‎ ‎‏مگر به وسیلۀ عصا، یا به جهت این جنایت، جماع یا نطفه اش از بین رفته باشد، یا به جهت‏‎ ‎‏آن سلس بول پیدا کند و مانند این ها.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر معالجه شود پس خوب شود و از اثر جنایت چیزی باقی نماند پس صد‏‎ ‎‏دینار است.‏

مسأله 4 ـ ‏منظور از پشت، همان استخوانی است که دارای فقرات است که از بالای‏‎ ‎‏پشت (نزدیک گردن) تا عجز کشیده شده است ـ و آن همان صلب است ـ و شکستن آن‏‎ ‎‏موجب دیه می باشد.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر پشت شکسته شود پس هر دو پا فلج شوند پس یک دیه برای شکستن‏‎ ‎‏پشت و دو ثلث دیه برای فلج کردن پاها می باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 618