مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368.  ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی(س) (جلد دوم). ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1385. 686 ص. 2 ج.ISBN:  978 - 964 - 335 - 814 - 3 (دوره)              ISBN:  978 - 964 - 335 - 816 - 7   (ج.2)فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج.2)1. فقه جعفری ـ ـ رساله عملیه. الف. مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی(س)، دفتر قم. ب. عنوان. 3041  ت 8  خ / 9/  183                  BP                        3422 / 297                               کتابخانه ملی ایران                                                    11805 ـ 85 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  

   کد/ م 2033

       

ARMMOA~1

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی(س) / ج2

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ چهارم:  1392 / 3000  نسخه

قیمت (دوره):  40000  تومان

‏ ‏

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 4