کتاب مواریث (ارث)
میراث افراد غرق شده، زیر آوار مانده، و ملحق به آن‏ ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

میراث افراد غرق شده، زیر آوار مانده، و ملحق به آن‏ ها

میراث افراد غرق شده، زیر آوار مانده، و ملحق به آن ها

[سؤال 11219]‏ ‏ ‏ 6429‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته، احتراماً؛ به عرض عالی‏‎ ‎‏می رسانم:‏

‏من مادر یکی از خلبانان شهید هستم. شوهر و یک فرزندم در سال 1349 در‏‎ ‎‏تصادف رانندگی جان خود را از دست دادند. به گفتۀ راننده تریلر آن دو در یک لحظه‏‎ ‎‏از بین رفتند. ما نزد آیت الله‌ مرعشی نجفی و آیت الله‌ خویی رفتیم، ایشان فرمودند:‏‎ ‎‏ارث فرزند به مادر می رسد. نامه و مدرک را به بنیاد شهید بردیم، فرمودند: آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی امام خمینی باید نامه را تأیید کند. لطفاً نظر خود را کتباً ارسال نمایید تا تکلیف‏‎ ‎‏ما هم روشن گردد. به امید پیروزی حق علیه باطل‏

بسمه تعالی، اگر ثابت است شرعاً که هر دو در یک لحظه مرده اند ارث فرزند با نداشتن زن و فرزند به مادر می رسد و اگر ثابت نیست تفصیلی دارد که در رساله مذکور است. 

[سؤال 11220]‏ ‏ ‏ 6430‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏عروس و داماد و بچّۀ ایشان در یک حادثه به قتل رسیده اند، از آن مرحومین‏‎ ‎‏مقداری اثاث منقول و غیر منقول مانده است. ورّاث عبارتند از پدر داماد و مادر‏‎ ‎‏عروس که وارث قانونی و درجه یک این دو نفر هستند (با توجه به مسائلی از قبیل‏‎ ‎‏این که داماد با کمک مالی زنش درس خوانده، و تعهّد محضری داده مبنی بر این که ...‏‎ ‎‏سیصد تومان به مادر زنش بپردازد و به تعهّد خودش عمل نکرده) سؤال این است که‏‎ ‎‏آیا طبق اصول شرع اسلام از این ما ترک چیزی به عنوان مهریّه و یک هشتم ما ترک و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 603

‏غیره به مادر عروس می رسد؟‏

بسمه تعالی، از مهریّه و جهیزیّه و سایر ما یملک دختر که از جمله آن ارثی است که از شوهر (در فرض معلوم نبودن تقدیم و تأخیر مرگ زن و شوهر) برده مادر دختر به مقدار سدس ارث می برد؛ و تفصیل ارث در این قبیل موارد در رساله مذکور است.

[سؤال 11221]‏ ‏ ‏ 6431‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 12 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ پسندیده متع الله‌ المسلمین بطول بقائه‏

‏پس از عرض سلام امیدواریم که خداوند وجود مبارک شما و کلیه علمای اسلام را‏‎ ‎‏بر سر کافه مسلمین مستدام بدارد. ‏

‏شخصی با پسرش که تقریباً 12 سال سن داشته، از دهی حرکت می کند برای وطن‏‎ ‎‏خودشان البته یک مال و چراغ قوه ای هم داشته، وسط راه برف و باد و سرما آن ها را از‏‎ ‎‏بین می برد. موقعی که شخصی از وطن آن ها آمد و رفتند سراغ پسر، تقریباً 100 متر یا‏‎ ‎‏400 متر بالاتر دیدند پسر یک زیراندازی زیر تنه او هست و یک بالاپوش مختصری‏‎ ‎‏روی او و مرده است، کسی نمی داند پسر زودتر مرده است یا پدر، البته مادر این بچه‏‎ ‎‏12 ساله دو نفر اولاد صغیر دارد و پدرش از زوجه دیگرش چهار اولاد کبیر دارد، آیا‏‎ ‎‏این پسر فوت شده ارث می برد از پدر یا خیر؟ تقاضا داریم حکم الله‌ را بیان فرمایید‏‎ ‎‏ذیل ورقه که محل حاجت است.‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم باید فرض کنند که پسر در زمان فوت پدر زنده بوده و از ترکۀ پدر سهم الارث او را برایش مقرر دارند و این سهم الارث را در فرض مرقوم به مادرش بدهند و اگر پسر دارای مال شخصی بوده باید دوباره فرض کنند که پدر در زمان فوت پسر زنده بوده و سهم الارث پدر از ترکۀ پسر را به سایر ورثۀ پدر بدهند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 604

[سؤال 11222]‏ ‏ ‏ 6432‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 3 / 1361‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی الامام آقای خمینی مدّ ظله العالی، روحی فداه‏

‏خواهشمند است درباره ارث چند نفر که در یک اتومبیل سواری در یک تصادف‏‎ ‎‏جان خود را از دست داده اند و وقتی که اولین گروه به آن ها رسیده، هیچ کدام زنده‏‎ ‎‏نبوده اند و معلوم نیست که کدام یک زودتر فوت نموده اند توضیح بفرمایید، این افراد‏‎ ‎‏یک آقا و همسرش و فرزندانش و دامادش بوده اند که همگی فوت کرده اند. ‏

بسمه تعالی، حکم غرقی و مهدوم علیهم را دارد که در رساله ذکر شده است.

[سؤال 11223]‏ ‏ ‏ 6433‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 11 / 1361‏

‏در اثر زلزله ای که در خرداد سال 60 در گلباف کرمان روی داد، از یک خانواده،‏‎ ‎‏یک زن با سه فرزندش را از زیر آوار، مرده بیرون آوردند. از آن زمان تا کنون، بین‏‎ ‎‏شوهر زن مذکوره با دو برادر وی (زن) اختلاف روی داده است که مهریه و ماترک آن‏‎ ‎‏زن چگونه به ارث می رسد. از قراری که گفته اند، اگر از طرف حضرت امام یا دفتر‏‎ ‎‏ایشان، حلّ این مسأله با مُهر ارسال شود، مُقنع طرفین است. والسلام علیکم ورحمة‏‎ ‎‏الله‌ وبرکاته‏

‏صورت مسأله مذکور: ‏

‏زنی با سه فرزندش در اثر زلزله زیر آوار مرده اند؛ این زن، شوهر و دو برادر دارد؛‏‎ ‎‏مشخّص نیست که مادر، زودتر مرده یا بچه ها. مهریه و ما ترک زن چگونه تقسیم‏‎ ‎‏می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر بچه ها مال ندارند و شوهر زن، پدر بچه ها است همۀ مال زن به شوهر او می رسد و برادران زن حقی در ارثیۀ زن ندارند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 605

[سؤال 11224]‏ ‏ ‏ 6434‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی، رهبر عالی قدر جهان شیعه، حضرت امام خمینی،‏‎ ‎‏دام ظله العالی‏

‏ضمن عرض سلام، استدعا می شود بیان فرمایید: ‏

‏1. زن و شوهری در حادثۀ زلزله سیرج کرمان، در آوار فوت نموده اند که تقدم و‏‎ ‎‏تأخر فوت آن ها معلوم نشده.‏

بسمه تعالی، به طریقی که در ارث غرقی و مهدوم علیهم مذکور است، باید در ارث مشارالیهما عمل نمایند.

[سؤال 11225]

‏2. وارث آن ها به شرح زیر می باشد: زن، فرزند ندارد و فقط برادری دارد با‏‎ ‎‏شوهری که دارای فرزند می باشد از عیال دیگرش. شوهر، فرزند دارد از عیال دیگرش‏‎ ‎‏و از این زن، فرزند ندارد؛ ترکه این زن و شوهر به چه نحوه تقسیم می شود؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، شوهر از ترکه زن، نصف می برد و زن از ترکه شوهر، ثمن می برد.

‏3. در خانه چیزهایی از قبیل فرش و لوازم خانگی و لباس و زینت آلات زنانه و پول هست که از حاصل‏‎ ‎‏ملک زن و درآمد شوهر بعد از مصارف و مخارجات روزانه آنان باقی مانده. ناگفته نماند شوهر، آبی هم‏‎ ‎‏داشته که ملک زن از آن مشروب می شده و الآن هم همین ملک از آن مشروب می شود و درآمد ملک‏‎ ‎‏هم با سعی و کوشش شوهر و همچنین درآمدهای دیگر شوهر ـ از کسب و کار ـ به وجود آمده و‏‎ ‎‏مشخص نیست متعلق به کدام یک می باشد؛ چون در حال حیاتشان مشترکاً زندگی می کردند. خواهش‏‎ ‎‏می شود در این مورد هم جواب، مرقوم و به مهر مبارک مزین فرمایید.‏

بسمه تعالی، در اموالی که مردد است بین این که مال مرد یا مال زن باشد، باید با قرعه تعیین شود و اگر اصل شرکت، محرز و مقدار سهم هر یک نامعلوم باشد، باید ورثه زن و مرد در مقدار مشتبه با هم مصالحه نمایند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 606

[سؤال 11226]‏ ‏ ‏ 6435‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏شوهر و فرزندانم در زلزله کشته شده اند و معلوم نیست آیا فرزندان قبل از پدر‏‎ ‎‏کشته شده اند یا پدر قبل از بچه ها. آیا اموال متوفی (شوهرم) به برادرش تعلق دارد یا به‏‎ ‎‏این جانب و سهم این جانب از اموال شوهرم به چه میزان خواهد بود.‏

‏استدعا دارد دستور فرمایند فتوای شرعی امر به صدور فرمایند تا مطابق شرع‏‎ ‎‏مقدس اسلام رفتار شده دعاگو باشم. ‏

بسمه تعالی، با فرض شک در تقدّم و تأخر و تقارن موت پدر و بچه ها ترکۀ پدر به برادرها نمی رسد و به همسر و بچه ها منتقل و از بچه ها به مادرشان می رسد و در نتیجه تمام ترکه او ملک مادر است که همسر متوفی است.

[سؤال 11227]‏ ‏ ‏ 6436‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر معظم و مرجع عالی قدر شیعیان جهان، حضرت امام خمینی،‏‎ ‎‏مدّ ظله العالی، حقیر احتراماً؛ از پیشگاه مقدس آن حضرت، استفتا و استعلام نظر فقهی‏‎ ‎‏و استدعای اظهار عقیدۀ اجتهادی نسبت به مسأله های شرعی می نماید تا حقی از یک‏‎ ‎‏یتیم صغیر ضایع نگردد.‏

‏در سال 1352 پدری با دو دختر خود که جز این دو دختر میراث بری ندارد، طی‏‎ ‎‏یک حادثۀ رانندگی به شدت مجروح می شوند. دختر بزرگ که رانندگی اتوبوس را به‏‎ ‎‏عهده داشته ـ بنا به گفتۀ شهود ـ بلافاصله فوت می نماید. (فتوکپی اصل معتبر‏‎ ‎‏شهادت نامۀ یک نفر سرپرستار بیمارستان که تصادفاً به محض وقوع حادثه با‏‎ ‎‏آمبولانس به محل رسیده بود به پیوست تقدیم می گردد). پدر در بیمارستان حین‏‎ ‎‏انتقال به اتاق عمل فوت می نماید و دختر کوچک تر ـ والدۀ یک فرزند صغیر ذکور ـ‏‎ ‎‏پس از یک هفته به رحمت ایزدی می پیوندد. جهت گواهی حصر وراثت و تعیین نحوۀ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 607

‏تقسیم ماترک، از دادگستری زمان طاغوت تقاضای صدور حکم گردید. پس از‏‎ ‎‏گذشت قریب پنج سال، دادگاه تقدم و تأخر فوت پدر و دختر را مجهول اعلام و رأی‏‎ ‎‏به فوت آنان در اثر هدم داده و متذکر گردید که این دو از همدیگر ارث می برند،‏‎ ‎‏درحالی که طبق قانون مدنی حاکم بر دادگاه های آن زمان نیز چنانچه زمان فوت‏‎ ‎‏اشخاصی که از هم ارث می برند مجهول باشد، هیچ یک از همدیگر ارث نمی برند و‏‎ ‎‏وارث باید در لحظۀ مرگ مورّث زنده باشد (ماده 873 قانون مدنی)؛ و نیز فتوای‏‎ ‎‏شرعی مکتوبه از حضرت آیت الله‌ میلانی را در مغایرت چگونگی موضوع با مسأله‏‎ ‎‏هدم را مورد امعان نظر قرار نداده و مبادرت به ابرام رأی نمود. (فتوکپی فتوای‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ میلانی به پیوست تقدیم می گردد).‏

‏1. آیا این حادثه از مصادیق هدم یا در ردیف آن هست یا خیر؟ ‏

‏2. اگر هدم نباشد و تقدم و تأخر فوت پدر و دختر بزرگ تر مظنون باشد، تکلیف‏‎ ‎‏ارثیۀ باقی مانده از پدر، از چه قرار خواهد بود؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، به طریقه ای که در ارث غرقی و مهدوم علیهم مذکور است باید عمل شود، به شرط آن که تقدم و تأخر فوت هیچ یک از پدر و دختر به وجه شرعی ثابت نباشد و در هر یک تقدم و تأخر محتمل باشد.

[سؤال 11228]‏ ‏ ‏ 6437‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، پس از عرض‏‎ ‎‏سلام و تحیت وافر به محضر عظیم الشأن امام خمینی، رهبر مستضعفین جهان،‏‎ ‎‏احتراماً؛ به استحضار می رساند: ‏

‏1. بر اثر حملات موشکی لشکریان کفر صدامی به شهرستان دزفول، در آن شب‏‎ ‎‏هولناک تعداد 18 نفر از یک خانواده شهید شدند، که شخص شهید دارای دو زن بوده‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 608

‏که زن اولی قبلاً فوت نموده و از او دو دختر باقی مانده است و از زن دوم که در اثر‏‎ ‎‏حملات موشکی شهید شده، هم دو دختر باقی مانده است. از شخص شهید قدری‏‎ ‎‏مال، به جای مانده؛ این مال باید به چه شکلی تقسیم شود؟‏

بسمه تعالی، چنانچه تقدّم و تأخّر موت کسانی که در حملۀ مذکور شهید‎ ‎شده اند معلوم نباشد، باید موت هر یک را قبل از دیگران فرض کرد و تمام‎ ‎مال او را بین ورثۀ موجود و آن ها که با او شهید شده اند تقسیم نمود و سهم‎ ‎آن ها [را ]که شهید شده اند، به ورثۀ آن ها داد.

[سؤال 11229]

‏2. از زن دوم، قدری طلا باقیمانده؛ آیا این فقط به دخترهای خود زن شهید‏‎ ‎‏می رسد، یا به دخترهای زن اولی هم می رسد؟ ‏

بسمه تعالی، در فرض معلوم نبودن تقدم و تأخّر موت زن باید طلا و سایر اموال او را بین ورثه که از آن ها، شوهر شهید او است تقسیم نموده، و سهم شوهر شهید، بین ورثۀ موجود که از آن جمله دو دختر زن دیگر او است تقسیم شود.

‏3. احتمالاً امکان دارد نماز و روزه هم برگردن زن شهیده باشد؛ با توجه به این که این شخص شهید،‏‎ ‎‏وصیت نامه ندارد و معلوم نیست مهریۀ زن ها را داده یا نه، تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، چنانچه به طریق شرعی ادای مهر زن ها ثابت نباشد، باید آن را مثل سایر دیون، قبل از تقسیم ارث شهید به ورثه حین موت زن ها پرداخت نمود.

[سؤال 11230]‏ ‏ ‏ 6438‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 12 / 1361‏

‏خدمت ریاست محترم دفتر امام خمینی قم، قسمت مسائل شرعی ‏

‏به عرض می رساند: در تاریخ 8 / 6 / 61 دختر و داماد این جانب در دریای شمال‏‎ ‎‏(رامسر ـ چابکسر) غرق شده اند. طبق گفتۀ مادر شوهر و دو برادر و زن برادرشوهر که‏‎ ‎‏همراه آن ها بوده اند، زن و شوهر با هم به دریا می روند. بعد از ساعتی جنازۀ شوهر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 609

‏روی آب می آید. بعد از کمک های اولیه، توسط دو برادر به بیمارستانی در آن محل‏‎ ‎‏برده می شود. بعد از مدت زمانی، جنازۀ زن روی آب می آید، که توسط محلی ها از آب‏‎ ‎‏گرفته و به وسیلۀ مادرشوهر و زن برادرشوهر با راهنمایی اهالی به بیمارستانی که‏‎ ‎‏پزشک قانونی دارد، برده می شود. به نظر پزشک، زن در اثر سنگ کوب فوت شده که‏‎ ‎‏پس از زدن رگ دست و پا، جواز دفن صادر می گردد. در این اثنا جنازۀ شوهر از‏‎ ‎‏بیمارستان اولی به آن جا فرستاده می شود که آن هم پس از معاینۀ پزشک قانونی جواز‏‎ ‎‏دفن صادر می گردد. جنازه ها به تهران حمل، در بهشت زهرا قطعه 19 در تاریخ 9 / 6 /‏‎ ‎‏1361 به خاک سپرده می شود.‏

‏خواهشمند است درباره داد و ستد و مهریه و جهیزیه و آنچه که شرعاً به عروس‏‎ ‎‏تعلق می گیرد، مرقوم فرمایید. ‏

‏1. آیا نماز و روزه آن ها واجب است؟ به چه کسی باید مراجعه کرد؟ گردن خانوادۀ‏‎ ‎‏عروس است یا داماد؟ (البته در خانواده خودشان زندگی می کردند).‏

‏2. یک جلد کلام الله‌ مجید آینه شمعدان که در عقدنامه قید شده است از چه کسی‏‎ ‎‏می باشد؟‏

‏3. مهریه، در صورتی که زن و شوهر دارای اولادی نمی باشند و داماد، صاحب‏‎ ‎‏مغازه و خانه از خودش بوده است. ‏

‏4. ساعت، انگشتری، گوشواره، پیراهن، که قبل از عقد به عروس داده شده. ‏

‏5. مقداری طلا که خانواده داماد بعد از عقد به عروس داده اند. ‏

‏6. مقداری طلا که خانواده عروس به داماد داده اند. ‏

‏7. چشم روشنی که فامیل عروس برای آن ها برده اند. ‏

‏8. جهیزیۀ عروس که همراه خود به خانۀ داماد برده است. ضمناً شیربها از داماد‏‎ ‎‏گرفته نشده است.‏

بسمه تعالی، مهریه و جهیزیه از ترکه زن محسوب است و همچنین آنچه از طرف شوهر یا دیگران به او تملیک شده است و آنچه از طرف اقوام زن به

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 610

مرد تملیک شده، از ترکه مرد است و کیفیت ارث در فرض سؤال ـ که احتمال مقارنت مردن زن و شوهر داده می شود ـ در رساله ذکر شده است. 

[سؤال 11231]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6434

‏3. در خانه چیزهایی از قبیل فرش و لوازم خانگی و لباس و زینت آلات زنانه و‏‎ ‎‏پول هست که از حاصل ملک زن و درآمد شوهر بعد از مصارف و مخارجات روزانه‏‎ ‎‏آنان باقی مانده ناگفته نماند شوهر، آبی هم داشته که ملک زن از آن مشروب می شده و‏‎ ‎‏الآن هم همین ملک از آن مشروب می شود و درآمد ملک هم با سعی و کوشش شوهر‏‎ ‎‏و همچنین درآمدهای دیگر شوهر ـ از کسب و کار ـ به وجود آمده و مشخص نیست‏‎ ‎‏متعلق به کدام یک می باشد؛ چون در حال حیاتشان مشترکاً زندگی می کردند. خواهش‏‎ ‎‏می شود در این مورد هم جواب، مرقوم و به مهر مبارک مزین فرمایید.‏

بسمه تعالی، در اموالی که مردد است بین این که مال مرد یا مال زن باشد، باید با قرعه تعیین شود و اگر اصل شرکت، محرز و مقدار سهم هر یک نامعلوم باشد، باید ورثه زن و مرد در مقدار مشتبه با هم مصالحه نمایند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 611