کتاب نکاح
شرط ‏های مذکور در عقد ازدواج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرط ‏های مذکور در عقد ازدواج

شرط های مذکور در عقد ازدواج

[سؤال 10634]‏ ‏ ‏ 6011‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت امام خمینی، سلام علیکم‏

‏اگر قبل از عقد مرد پذیرفته باشد که زن ادامه تحصیل دهد و محل آن معین نشده‏‎ ‎‏باشد (البته به این صورت که مرد متوجه این مسأله نبوده و از طرف دختر به این مسأله‏‎ ‎‏اشاره ای نشده) پس از عقد اگر دختر در یکی از دانشگاه های خارج از تهران و یا‏‎ ‎‏خارج از کشور قبول شود آیا از نظر شرعی حق دارد بدون اجازه و رضایت شوهر‏‎ ‎‏خود برای ادامه تحصیل از تهران خارج شود. اگر اجازه دارد تکلیف مرد که متوجه این‏‎ ‎‏موضوع نبوده و راضی نیست که همسرش برای مدت 7 الی 8 سال ادامه تحصیل دهد‏‎ ‎‏و آن ها نتوانند تشکیل زندگی دهند چیست؟‏

‏اگر در این مورد دو طرف به توافق نرسیدند و دختر حاضر نشد نرود و مرد نیز‏‎ ‎‏راضی نشد و کار به طلاق کشید آیا مرد باید تمام مهر را بپردازد یا نصف آن را.‏

‏(در حال حاضر مرد دانشگاه می باشد (در تهران) و در حدود 2 سال از درس وی‏‎ ‎‏باقی است و دختر هم در خانه پدر می باشد).‏

بسمه تعالی، اگر مرد در وقت قبول شرط طولانی بودن مدت تحصیل زن را در فرض مزبور نمی دانسته شرط در این جهت نافذ نیست و زن حقّ ندارد خارج شود. و بر فرض ثبوت طلاق قبل از دخول مهریه نصف می شود و اگر بعد از دخول است تمام مهر را باید بدهد.

[سؤال 10635]‏ ‏ ‏ 6012‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر دختری با پسری قبل از عقد شرط کند که بعد از عقد (دائم) مدّتی خانۀ پدرش‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 275

‏باشد، آیا در این مدّت برای خروج از منزل باید از پدر اطاعت کند یا از شوهر؟ چون‏‎ ‎‏در بعضی موارد اطاعت از شوهر ممکن است به نزاع با پدر کشیده شود.‏

بسمه تعالی، باید بر طبق شرط شرعی عمل شود، و با فرض شرط شوهر باید صبر کند، و در این فرض شوهر می تواند خروج زن را از منزل پدرش اجازه ندهد.

[سؤال 10636]‏ ‏ ‏ 6013‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 9 / 1402 ق‏

‏نظر مبارک امام را در مسائل ذیل خواستار است:‏

‏1. در رابطه با مسأله ازدواج تردیدی نیست که مهریه حاضر و غایب و آنچه از‏‎ ‎‏مهریه تهیه می شود از قبیل جهازی که معمولاً داماد برای عروس می خرد ملک زن‏‎ ‎‏است، و همچنین مسکن و مصرف و لباسی که بر شوهر واجب است به صورت اباحه‏‎ ‎‏تصرف برای زن است، نه به صورت تملیک.‏

‏لکن آیا طلاجاتی که شوهر حسب قراردادش برای عروس تهیه می کند به صورت‏‎ ‎‏تملیک است تا مانند مهریه جزو دارایی زن باشد، یا در حکم مسکن و مصرف و لباس‏‎ ‎‏است تا در صورت جدایی به مرگ یا طلاق به خود شوهر برگردد؟‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است اگر جزو مهریه آمده و یا آن که در ضمن عقد بر مرد شرط شده که آن را برای زن تهیه و به او تسلیم کند، ملک زوجه است وگرنه تابع قصد شوهر در موقع تسلیم است.

[سؤال 10637]

‏2. در کتب فقهی می خوانیم شرطی که مخالف با کتاب الله‌ باشد جایز نیست.‏‎ ‎‏بنابراین زنی که حین العقد با شوهرش شرط می کند که در زندگی او زن دیگری اختیار‏‎ ‎‏نکند حسب القاعده باید این شرط او فاسد و باطل باشد. با این که سال گذشته در بعض‏‎ ‎‏از مطبوعات خصوص این مسأله را از محضر امام سؤال کرده بودند و ایشان در جواب‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 276

‏فرموده بودند عیب ندارد، لطفاً وجه جواز آن را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، صورت استفتا را ارسال دارید تا روشن شود.

‏3. جلوگیری از حمل زنان به وسیلۀ داروهای فعلی و همچنین اسقاط جنین پیش از ولوج روح چه‏‎ ‎‏حکم دارد؟‏

بسمه تعالی، اسقاط جنین ولو قبل ولوج روح باشد حرام است و دیه دارد و جلوگیری موقت اگر موجب نقص عضو و قطع نسل نشود اشکال ندارد.

[سؤال 10638]‏ ‏ ‏ 6014‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 5 / 1361‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر، امید مستضعفان جهان، امام امت حضرت آیت الله‌‏‎ ‎‏خمینی دامت برکاته ‏

‏از نظر شرعی و قانونی اجازه ازدواج مجدّد به زوج داده می شود. حال اگر زوج‏‎ ‎‏اقدام به ازدواج مجدد کند آیا اختیار طلاق که حق مرد است نسبت به زوجه (همسر‏‎ ‎‏اول) سلب می شود؟‏

‏منظور این است زن اول می تواند خود را مطلقه نماید یا دادگاه (حاکم شرع) طلاق‏‎ ‎‏بدهد، ضمن این که زوج حاضر به طلاق دادن نیست و قصد هیچ گونه آزار و اذیت را‏‎ ‎‏نسبت به زوجه ندارد و دخالت پدر و مادر زوجه (همسر اول) برای دادگاه محرز‏‎ ‎‏است که مانع از تمکین زوجه نسبت به زوج می شوند. از آن جا که آن امام امت و رهبر‏‎ ‎‏مستضعفان جهان حلال مشکلات و مسائل شرعی مسلمین می باشید نسبت به این‏‎ ‎‏مسأله حقیر را راهنمایی فرمایید. ‏

بسمه تعالی، اختیار طلاق در دست شوهر است، بلی اگر در ضمن عقد نکاح شرط وکالت در طلاق برای زن یا دادگاه شود شرط نافذ است و به مقتضای وکالت می توانند عمل کنند.

[سؤال 10639]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3356

‏3. اگر کسی که در سپاه پاسداران خدمت می کند بخواهد ازدواج کند و در ضمن‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 277

‏عقد، شرط شود که شب ها باید در خانه باشد، وظیفۀ سپاهی در برابر این شرط و انجام‏‎ ‎‏وظیفه در سپاه چه صورت و حکمی دارد و چه باید بکند؟‏

بسمه تعالی، اگر شرط شده که در منزل بماند، باید به شرط وفا کند. بلی با رضایت همسر می تواند خارج شود.

[سؤال 10640]‏ ‏ ‏ 6015‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏استدعا دارد نظر مبارک را در مورد ذیل ابلاغ فرمایند: ‏

‏علی الرسم در مذاکرات مقدماتی بین خانوادۀ زوجین درباره مهریه و سایر شروط،‏‎ ‎‏توافق هایی می شود، لیکن در موقع اجرای صیغه عقد نکاح و ثبت قباله ازدواج احیاناً‏‎ ‎‏در آن شروط، من جمله در نوع و مقدار مهریه تغییراتی داده می شود. استدعا دارد نظر‏‎ ‎‏عالی را در این که آیا یکی از طرفین می تواند با عدول از مندرجات عقدنامه و شروط‏‎ ‎‏ضمن العقد به استناد مذاکرات قبلی که ممکن است در نوشته ای عادی منعکس شده‏‎ ‎‏باشد ادعای جدیدی بنمایند، مرقوم فرمایید. با تقدیم تحیت و احترام‏

بسمه تعالی، آنچه در ضمن عقد با رضایت طرفین قرارداد شده، نافذ است و نیز اگر عقد، مبنیّ بر شرط واقع شده باشد، شرط بنایی مذکور هم نافذ است و غیر آن نفوذ ندارد. 

[سؤال 10641]‏ ‏ ‏ 6016‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور مستطاب آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مرجع عالی قدر و دانشمند و فقیه‏‎ ‎‏اهل بیت عصمت و طهارت، از شما تقاضای فتوای مسأله حیاتی زیر را دارا هستم:‏

‏دختری با پسری ازدواج کرده اند. در هنگام ازدواج دختر در آموزش و پرورش‏‎ ‎‏معلم بوده است. پیش از عقد، شوهر با وی شرط کرده که از کارش استعفا دهد و این‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 278

‏شرط نوشته شده و عده ای از جمله خود دختر و پدرش امضا کرده اند. ‏

‏در ضمن شوهر توانایی دارد که به طور معمول و معروف جامعه، نفقه و خرجی او‏‎ ‎‏را تأمین کند و اکنون نیز نسبت به ادامۀ کار او رضایت ندارد. آیا با این شرایط، خانم‏‎ ‎‏مذکور شرعاً می تواند بدون توافق شوهر به شغل معلمی خویش در آموزش و پرورش‏‎ ‎‏ادامه دهد؟‏

بسمه تعالی، شرط مذکور اگر در ضمن عقد بوده، نافذ است و زن بدون اجازۀ شوهر نباید از خانه خارج شود، هر چند شرط نشده باشد.

[سؤال 10642]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6003

‏2. اگر زن در متن عقد ازدواج، شرط کند که علاوه بر مهر، مبلغی را به پدر و یا مادر‏‎ ‎‏او بدهند، این شرط، صحیح و لازم الوفا می باشد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، واجب الوفاء است.

[سؤال 10643]‏ ‏ ‏ 6017‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک نایب حضرت ولی امر ارواحنا فداه، حضرت آیت الله‌ امام خمینی،‏‎ ‎‏مدّ ظله  العالی‏

‏دختر بالغه و عاقله و رشیده، با اذن پدر و مادرش، قرار ازدواج موقت هفتاد‏‎ ‎‏روزه ای با مردی به مبلغ 250000 تومان می گذارد و صیغه هم جاری می گردد. در‏‎ ‎‏حالی که عملاً قرار بر این است در این مدت عمل نزدیکی و زناشویی انجام نشود، و‏‎ ‎‏باز قرار است بعد از انقضای مدت هفتاد روز، با همان مهریه، عقد دائم شرعی و عرفی‏‎ ‎‏فی ما بین جاری گردد. در میان همان مدت هفتاد روز، زوج مذکور اظهار عدم تمایل به‏‎ ‎‏زوجه اش نموده و بدون عمل زناشویی کنار می رود. آیا نسبت به مهریۀ فوق ـ بعضاً یا‏‎ ‎‏کلاً ـ به دختر بدهکار است، یا نه؟ لطفاً جواب فرمایید. توضیح این که دختر مقلد‏‎ ‎‏حضرت عالی می باشد.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 279

بسمه تعالی، با فرض این که عقد مبنی بر شرط ازدواج بعد از انقضای مدت واقع شده، لازم است ازدواج کنند و اگر مرد حاضر به ازدواج نشد، باید تمام مهری که در ضمن عقد تمتع مقرر شده را بپردازد. بلی اگر در اثنای مدت عقد منقطع، مدت را ببخشد، مهریه نصف می شود.

[سؤال 10644]‏ ‏ ‏ 6018‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر استفتائات حضرت امام خمینی، در قم‏

‏احتراماً؛ مردی زنی را به مدت یک ماه، و مبلغ یک هزارتومان، با شرط عدم دخول‏‎ ‎‏متعه نموده، تا پس از یک ماه، به عقد دائمش در آورد. پس از یازده روز مرد منصرف‏‎ ‎‏شد و به جای مبلغ فوق، مبلغ دو هزار و پانصد تومان تقدیم کرده است و زن هم به این‏‎ ‎‏کار راضی شد و تا هنگام فسخ، غیر مدخوله بود. شرعاً چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 10645]‏ ‏ ‏ 6019‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 صفر المظفر 1403 ق‏

‏محضر مقدس رهبر عظیم الشأن حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، متّع الله‌‏‎ ‎‏المسلمین بطول بقائه، به شرف عرض عالی می رساند: با تقدیم فتوکپی قرارداد‏‎ ‎‏ازدواج، استدعا دارم نظر مبارک را در این مسأله، مرقوم و مزیّن فرمایید.‏

‏چون شوهرم خانه تهیه نکرده و از طرفی وسیله انتقال خانۀ پدر شوهرم فراهم‏‎ ‎‏شده، آیا این کمینۀ مغروره به قاعدۀ المغرور یرجع الی من غرّ، حق مطالبۀ دو دانگ‏‎ ‎‏خانه را از پدر شوهرم دارم یا نه؟ برای مزید اطلاع، اجرای صیغۀ عقد هم با شرط ذکر‏‎ ‎‏شده در قرارداد، حاصل گردیده. ادام الله‌ ظلکم علی رؤوس الأنام ‏

بسمه تعالی، با فرض این که شرط شده، حق مطالبه دارد و مورد قاعده غرور نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 280

[سؤال 10646]‏ ‏ ‏ 6020‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏سلام علیکم، خواهشمند است سؤالات زیر را جواب دهید:‏

‏1. دختری بوده که با پسری عقد کرده و روابطی داشته اند و در زمان عقد، قرارداد‏‎ ‎‏این بوده که پسر، عضو سازمان منافقین نشود؛ البته دختر هم طرفدار سازمان بوده و‏‎ ‎‏همین طور پسر، ولی شرط این بوده که پسر، عضو سازمان نشود. بعد از مدت ها که‏‎ ‎‏پسر و دختر زندانی می شوند و معلوم می شود که پسردر اثر رفت و آمد، عضو سازمان‏‎ ‎‏شده بوده و اکنون دختر که مدت زندانی او به سر آمده و آزاد شده، در آن جا به او گفته‏‎ ‎‏شده که عقدتان باطل است، زیرا پسر به قول خودش وفا نکرده و عضو سازمان شده و‏‎ ‎‏تو می توانی با شخص دیگری ازدواج کنی، با توجه به این که این پسرودختر یکدیگر‏‎ ‎‏را دوست دارند و نیز با توجه به این که آن ها عقد کرده و روابطی داشته اند، عقد آن ها‏‎ ‎‏چه صورتی پیدا می کند؟‏

بسمه تعالی، عقد باطل نیست.

‏2. اگر زن شوهرداری بخواهد دستگاه جلوگیری از حاملگی در داخل دهانه رحم بگذارد، اگر این‏‎ ‎‏دستگاه را دکتر مرد بگذارد چه صورتی دارد و اگر دکتر زن باشد چه صورتی؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست و فرقی بین دکتر مرد و دکتر زن دراین جهت نیست.

‏3. آیا کلاً این دستگاه را گذاشتن، شرعی است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر دستگاه به وسیلۀ کسی که جایز نیست لمس یانظر به عورت او کند گذاشته می شود و مستلزم لمس و نظر است حرام است، و در غیر این صورت مانع ندارد؛ مگر این که موجب عقیم شدن یا نقص عضو شود.

‏4. اگر شخصی مدیر یا مسئول کاری باشد، مثلاً مدیر دبستان یا راهنمایی یا دبیرستان باشد ودر‏‎ ‎‏مدیریت، کارهایی انجام دهد که احتمالاً شرعاً صحیح نباشد، مثلاً برای انتخاب نمایندۀ دبیران، شورا‏‎ ‎‏بگذارد و شورا نماینده را انتخاب نماید، با توجه به این که همۀ افراد دبیران، مکتبی نمی باشند و‏‎ ‎‏معیارهایی که در نظر گرفته می شود معیارهای شورای اسلامی نباشد، آیا رفتار این مدیر را می توان به‏‎ ‎‏مسئول بالاتر گفت و یا حتی به شخص دیگری که مسئول نمی باشد ولی می تواند حرف ها را به مسئول‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 281

‏بالاتر برساند؟ آیا این عمل، غیبت می باشد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر مخالف موازین شرعی عمل شده، می توانند گزارش کنند.

[سؤال 10647]‏ ‏ ‏ 6021‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام به پیشگاه امام امت، خمینی‏

‏با توجه به استفتائات جدید که حضرت عالی طلاق های رژیم گذشته که توسط‏‎ ‎‏دادگاه حمایت خانواده، با حکم عدم سازش و از روی اکراه زوج یا بدون اذن او انجام‏‎ ‎‏می گرفت را باطل اعلام فرموده اید، معروض می دارم: این جانب بعد از پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏(سال 1359) از طریق دادگاه حمایت خانوادۀ شهرستان بیرجند و استان خراسان با‏‎ ‎‏ارائه مدارک و استشهادهای همسایگان و آشنایان مبنی بر عدم سازش همسرم‏‎ ‎‏توانستم از دادگاه حمایت خانوادۀ استان، حکم عدم امکان سازش بگیرم؛ ولی چون‏‎ ‎‏نامبرده حاضر به طلاق دادن نبود، از وکالتی که ایشان در ضمن عقد به من داده بودند،‏‎ ‎‏با واگذاری چهل هزار تومان از هفتاد هزار تومان مهریه ام خودم را مطلقه نمودم. حال‏‎ ‎‏بفرمایید: این طلاق از نظر شرع مقدس اسلام صحیح است یا خیر؟ اگر نیست، وظیفه‏‎ ‎‏من نسبت به گذشته و آینده چیست؟ چون اگر بخواهم دوباره اقدام کنم، ایشان به هیچ‏‎ ‎‏وجه حاضر به طلاق دادن نیستند. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته، التماس دعا‏

بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد لازم دیگر، شرط شده که زن، وکیل در طلاق خودش باشد و طلاق با سایر شرایط مقرره انجام گرفته باشد، محکوم به صحت است؛ وگرنه، طلاق در فرض سؤال، باطل است و زوجیت به حال خود باقی است.

[سؤال 10648]‏ ‏ ‏ 6022‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 4 / 1361‏

‏محضر مبارک قائد اعظم و رهبر معظّم، آیت کبرا و فرماندۀ کلّ قوا، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی، روحی فداه و متّع الله‌ المسلمین بطول بقائه، پس از عرض سلام، امید است‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 282

‏وجود مبارک، قرین عافیت بوده، از درگاه حضرت احدیّت، طول عمر، صحت جسم،‏‎ ‎‏موفقیت بیش از پیش در راه به ثمر رساندن و هرچه پربارتر نمودن انقلاب اسلامی را‏‎ ‎‏تا ظهور حضرت مهدی (عج) خواستارم. آمین رب العالمین‏

‏اماما! محترمه ای است که حدود پنج سال است شوهرش او را ترک گفته و‏‎ ‎‏مفقودالاثر گردیده و تا کنون هیچ گونه اطلاعی از وی در دست ندارد. نامبرده در تاریخ‏‎ ‎‏26 / 1 / 1358 یک بار تقاضای طلاق از دادگاه عمومی را نمود که از طریق جراید،‏‎ ‎‏سه بار شوهرش را به دادگاه دعوت کردند، ولی سرانجام شوهر وی شناخته نشد و در‏‎ ‎‏دادگاه حاضر نگردید و دادگاه غیاباً حکم طلاق را صادر کرد. از آن جایی که این‏‎ ‎‏متدینه، مقلد آن حضرت می باشند، از مراجعه به دفترخانه و گرفتن طلاق خودداری‏‎ ‎‏ورزیدند. اینک این بانوی محترمه به دادگاه مدنی خاص مراجعه کرده اند. نظر به این که‏‎ ‎‏در عقدنامه شرایطی قید گردیده که یکی از آن ها این است: (هرگاه یکی از زوجین‏‎ ‎‏زندگی خانواده را ترک کند، زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی‏‎ ‎‏عدم امکان سازش کند)، دادگاه بر آن شد تا از یکی از طرفین اجرای صیغۀ عقد سؤال‏‎ ‎‏کند که آیا این شرایط، ضمن عقد قید گردیده یا خارج عقد؛ که حجت الاسلام و‏‎ ‎‏المسلمین جناب آقای نصیری در این رابطه پاسخی داده اند که فتوکپی آن پیوست‏‎ ‎‏می باشد. استدعا دارد بیان فرمایید که آیا بر اساس اعلام جناب آقای نصیری ـ که یکی‏‎ ‎‏از متعاقدین بودند ـ دادگاه می تواند مبادرت به صدور اجازۀ طلاق غیابی صادر نماید؟‏‎ ‎‏و در صورت عدم اجازه، باتوجه به این که برای جناب آقای نصیری که یکی از علمای‏‎ ‎‏شهر هستند، محرز است که حدود پنج سال است شوهر ترک خانه را نموده، آیا کافی‏‎ ‎‏است یا باید دادگاه از حین اعلام زوجه، چهار سال صبر نماید و در این بین نیز توسط‏‎ ‎‏جراید، اعلام شده و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ گردد؟‏

بسمه تعالی، اگر محرز باشد و یا آن که به وجه شرعی ثابت شود که زن در ضمن عقد، شرط کرده که وکیل در طلاق خود باشد، می تواند در فرض مرقوم، در محضر عدلین، خود را مطلقه سازد؛ وگرنه باید صبر کند. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 283

[سؤال 10649]‏ ‏ ‏ 6023‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر رهبر عالی قدر، امام خمینی‏

‏در عقد ازدواجی که زوج با میل و رضایت و آگاهی، در حین عقد، اشتغال به کار‏‎ ‎‏زوجه را می دانسته و شغل وی در سند ازدواج قید گردیده و به امضای طرفین عقد‏‎ ‎‏رسیده است، آیا زوج می تواند از ادامۀ اشتغال زوجه جلوگیری نماید؛ در صورتی که‏‎ ‎‏در ضمن عقد، شرطی بر این که شوهر بتواند مانع از کار زن گردد، قید نگردیده است؟‏‎ ‎‏مضافاً به این که شغل زوجه، مخالف با شؤون اجتماعی و مخالف با شرع مقدس اسلام‏‎ ‎‏نمی باشد. مستدعی است نظر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی را در این‏‎ ‎‏قسمت مرقوم فرمایید که مورد حاجت است. مزید تشکر است.‏

بسمه تعالی، با فرض این که عقد مبنیّ بر اشتغال زوجه واقع شده، شوهر حق منع او را از آن اشتغال ندارد.

[سؤال 10650]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6801

‏2. اگر دو نفر قبل از ازدواج در مورد یک مسأله (مثلاً فعالیت زن در اجتماع با‏‎ ‎‏شرایط صحیح) به توافق برسند ولی بعد از ازدواج یکی از طرفین (مثلاً مرد) مسألۀ به‏‎ ‎‏توافق رسیده شده را زیر پا بگذارد و خلاف آن عمل کند و دستور دهد، در این جا‏‎ ‎‏تکلیف طرف مقابل (مثلاً زن) چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد، شرط نشده و عقد مبنی بر آن نبوده، وفا واجب نیست.

[سؤال 10651]‏ ‏ ‏ 6024‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 9 / 1361‏

‏استفتای مسألۀ شرعی از محضر مقدس مرجع عالی قدر شیعه و پناه و ملجأ‏‎ ‎‏مظلومان، حضرت امام خمینی، دام ظله: ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 284

‏چنانچه زنی در هنگام عقد، شغل خود را به شوهر گفته و در عقدنامه ذکر شده و‏‎ ‎‏در مدتی که در منزل شوهر به سر برده است، به شغلش ادامه می داده، بعد از چند ماه‏‎ ‎‏که به واسطۀ عدم رفتار اسلامی و توافق اخلاقی با هم متارکه نموده و زن در منزل پدر‏‎ ‎‏به سر می برد و در طیّ زمانی که در حال متارکه بوده اند، کوچک ترین نفقه و خرجی از‏‎ ‎‏طرف شوهر نرسیده، شوهر طیّ نامه شکایتی عدم رضایت خود را از کار کردن زن‏‎ ‎‏اعلام داشته، اوّلاً: فعلاً با هم زندگی مشترکی ندارند که تضییع حقّی از او شده باشد؛ و‏‎ ‎‏ثانیاً: برای امرار معاش، زن مجبور به ادامۀ شغل می باشد؛ چون کوچک ترین درآمدی‏‎ ‎‏ندارد. لذا با توجه به مسائل فوق و این که زن مُربّی امور تربیتی و دینی می باشد، آیا‏‎ ‎‏می تواند عدم رضایت مردی که دارای چنین شرایطی است و هیچ گونه صلاحیت‏‎ ‎‏اخلاقی و دینی ندارد، از نظر اسلامی ارزشی داشته باشد و از کار کردن زن جلوگیری‏‎ ‎‏کند؟ در خاتمه متمنی است حکم الله‌ و نظر مبارک را در این مورد مرقوم فرمایید.‏‎ ‎‏خداوند سایۀ مبارک را مستدام فرماید.‏

بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد، شرط اشتغال برای زن شده یا عقد، مبنیّ بر این شرط واقع شده، زن می تواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نمی تواند مانع شود. 

[سؤال 10652]‏ ‏ ‏ 6025‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 3 / 1361‏

‏محضر رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏چنانچه در عقدنامه رسمی که به امضای زوج با سواد و روحانی و زوجه با سواد‏‎ ‎‏رسیده، شرط شده باشد که زوجه وکیل است که چنانچه زوج بدون اجازه وی همسر‏‎ ‎‏دیگری اختیار نماید خود را طلاق بدهد، در صورتی که در موقع اجرای صیغه نکاح‏‎ ‎‏تلفظ به شرط مذکور نشده باشد و زوج هم نسبت به آن شرط تخلف کند و بدون‏‎ ‎‏اجازه زوجۀ خود، همسر دیگری اختیار نماید، آیا برای زوجه اول وکالت در طلاق‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 285

‏ثابت است؟ لطفاً نظر مبارک مرقوم فرمایند.‏

بسمه تعالی، اگر عقد مبنی بر شرط وکالت مذکور باشد، زوجه وکالت دارد. 

[سؤال 10653]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5503

‏2. آیا می شود هنگام عروسی با دختری، شرط کند که مثلاً تو باید تا آخر عمر‏‎ ‎‏مادرم به او خدمت کنی، یا مثلاً باید تا مدت زیادی، زندگی مشترکی با مادر و پدرم‏‎ ‎‏داشته باشی، یا این که مثلاً باید لباس و غذا و احتیاجات زندگی مرا فراهم نمایی؛ با‏‎ ‎‏این که در رساله نوشته شده که نمی شود زن را مجبور به کار منزل نمود؟‏

بسمه تعالی، در عقد می توانند شرط کنند، ولی شرط وقت عروسی اثر ندارد.

[سؤال 10654]‏ ‏ ‏ 6026‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏احتراماً؛ به طوری که در اسناد نکاح نامۀ مربوط به رژیم گذشته ملاحظه می شود،‏‎ ‎‏شرایطی بر خلاف دستورات شرع چاپ گردیده و در اجرای صیغۀ عقد نکاح، هرگز‏‎ ‎‏عاقد آن ها را قرائت نمی کند. حال، زوجه به برخی از شرایط، استناد و تقاضای طلاق‏‎ ‎‏نموده و دادگاه ـ علی رغم تذکر بر این که شرایط باطل است ـ اعلام نماید شرایط مورد‏‎ ‎‏استناد تحقق یافته، و زوجه می تواند خود را به طلاق خلع، مطلّقه نماید.‏

‏اولاً. در صورتی که شرایط باطل باشد، حکم معتبر است یا خیر؟‏

‏ثانیاً. در صورتی که شرایط تحقق نیافته باشد، در این مورد هم تذکر داده شود حکم‏‎ ‎‏چه صورتی خواهد داشت. با توجه به این که دو نفر شهود ـ حاضر در مراسم اجرای‏‎ ‎‏صیغۀ عقد نکاح ـ تصدیق نموده اند که شرعاً شرایطی در هنگام اجرای صیغۀ عقد‏‎ ‎‏نکاح، قرائت و تفهیم نگردیده است.‏

بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد، شرط ذکر نشده و عقد مبنی بر شرط مورد توافق طرفین واقع نشده، شرط نافذ نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 286

[سؤال 10655]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5994

‏2. در قبالۀ ازدواج، مادۀ 8 قانون حمایت خانواده، چهارده مورد ذکر شده، که در‏‎ ‎‏موقع اجرای عقد یا در ضمن عقد لازم دیگر زوجین شرط می کنند که اگر یکی از این‏‎ ‎‏چهارده مورد محرز شود، زوجه از طرف زوج، وکیل و وکیل در توکیل غیر است که‏‎ ‎‏خود را مطلقه نماید. نوعاً این موارد به زوجین تفهیم می شود، ولی بعضاً زوجین بدون‏‎ ‎‏تفهیم پای ورقه را که این موارد نوشته شده است امضا می کنند. در صورت دوم اگر‏‎ ‎‏یکی از این موارد ثابت شود، زوجه می تواند خود را مطلقه نماید یا باید موارد‏‎ ‎‏چهارده گانه به زوجین تفهیم شود؟‏

بسمه تعالی، مجرد امضا و تفهیم موارد کافی نیست و باید در ضمن عقد شرط شود و یا عقد مبنیاً علیه واقع گردد.

[سؤال 10656]‏ ‏ ‏ 6027‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏توقیراً، به طوری که مستحضر هستید، در زمان حکومت رژیم منحوس پهلوی در‏‎ ‎‏اسناد نکاح نامه پس از چاپ عین مادۀ 8 قانون منسوخ حمایت خانواده، 14 شرط و‏‎ ‎‏یک تبصره دیگر نیز چاپ شده بود. حال استدعا دارد اعلام فرمایند: شرایط و ماده و‏‎ ‎‏تبصرۀ چاپی مذکور شرعاً صحیح بوده و یا باطل است؛ به ویژه این که وکیل عاقد،‏‎ ‎‏اختیاری در قبول شرایط از طرف زوج نداشته؟‏

‏ضمناً جواب فرمایید: در صورت باطل بودن شرایط، آیا اصل عقد نکاح نیز باطل‏‎ ‎‏است یا خیر؟ با توجه به این که دو نفر شهود حاضر در مراسم اجرای صیغه عقد نکاح،‏‎ ‎‏تصدیق نموده اند که شرعاً شرایطی در هنگام اجرای صیغه عقد نکاح قرائت و تفهیم‏‎ ‎‏نگردیده.‏

بسمه تعالی، تا شرایط، در ضمن عقد ذکر نشده و یا عقد مبنیاً علیه واقع نشده اثری ندارد و مجرد چاپ آن ها در عقدنامه کافی نیست و اصل عقد نکاح صحیح است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 287

[سؤال 10657]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6070

‏5. هنگامی که شوهرم برای خواستگاری من آمده بودند، قرار بر این شد که اجازه‏‎ ‎‏بدهند من درس علوم اسلامی را بخوانم و حالا بعد از یک سال و چند ماه که از‏‎ ‎‏ازدواجمان می گذرد می گویند: نه تو نباید درس بخوانی. این جا تکلیف من چیست؟ و‏‎ ‎‏هدف از درس خواندن من، آگاهی پیدا کردن به اسلام و عمل کردن به آن است؛‏‎ ‎‏ان  شاء الله‌.‏

بسمه تعالی، با فرض این که شرط شده، زن می تواند به درس خواندن خود ادامه دهد.

[سؤال 10658]‏ ‏ ‏ 6028‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 9 / 1361‏

‏برادر مسئول محترم دفتر استفتای حضرت امام، مدّ ظله العالی‏

‏با نهایت ادب و درود به روان پاک شهیدان گلگون کفن، معروض می دارد: چنانچه‏‎ ‎‏شوهری به همسرش در ضمن عقد، حق ادامۀ تحصیل داده باشد و زن دو سال بعد به‏‎ ‎‏اتفاق فرزند خردسال، ضمن ترک خانه و اعلام شکایات واهی متعدد منتهی به منع‏‎ ‎‏پیگرد ـ و اخیراً تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه، بدون توجه به دعوت شوهر و‏‎ ‎‏راهنمایی معتمدان ـ در منزل پدرش زندگی کند و مرد هفت ماه از دیدن تنها فرزندش‏‎ ‎‏محروم باشد، آیا ادامۀ تحصیل زن با استفاده از شرط مذکور، مشروط به تمکین زن از‏‎ ‎‏شوهر است یا خیر؟ ثانیاً اخذ تأییدیه از امام جماعت محل سکونت، برای ادامۀ‏‎ ‎‏تحصیل نامبرده چه حکمی دارد؟ مستدعی است عریضۀ تقدیمی را مزین به حکم‏‎ ‎‏شرعی فرمایند. به امید پیروزی لشکریان اسلام بر کفر و استکبار جهانی‏

بسمه تعالی، با فرض این که حق ادامۀ تحصیل در ضمن عقد شرط شده، زن می تواند ادامۀ تحصیل دهد؛ لکن در وظایف زناشویی باید کاملاً از شوهر تمکین نماید، وگرنه استحقاق نفقه ندارد، علاوه بر این که معصیت کار است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 288

[سؤال 10659]‏ ‏ ‏ 6029‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت امام خمینی، دامت برکاته‏

‏دختری است طلبه. چندین سال درس می خواند و بعد خواستگاری برای او‏‎ ‎‏می آید و در ضمن عقد با شوهرش شرط می کند که باید درس را بخوانم، و شوهر هم‏‎ ‎‏با این شرط حاضر به ازدواج می شود. بعد از چند وقتی شوهر به او می گوید: «راضی‏‎ ‎‏نیستم بروی درس». زن می گوید: «می روم» و رفت. چون در ضمن عقد شرط کرده‏‎ ‎‏بود که باید درس بروم و شوهر نیز قبول کرده است. با این شرایط اگر زن بدون اذن‏‎ ‎‏شوهر به درس برود ناشزه و معصیت کار است یا نیست؟‏

بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد شرط کرده، می تواند بر طبق شرط درس بخواند و ناشزه نیست.

[سؤال 10660]‏ ‏ ‏ 6030‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 11 / 1358‏

‏خدمت ریاست محترم دفتر امام خمینی، دامت برکاته ‏

‏پس از سلام، این جانب به عرض می رسانم: زن و شوهری وقتی می خواستند به‏‎ ‎‏عقد یکدیگر درآیند، زن شرط کرد که در محضر بنویسند که: من نیز حق طلاق دارم.‏‎ ‎‏مرد نیز قبول کرد، محضردار عقد این دختر و پسر را خواند، ولی پس از خواندن‏‎ ‎‏عقدنامه و گرفتن رضایت نامه، شرط مزبور را ننوشت و اظهار داشت که من با قانون‏‎ ‎‏کار دارم. بنده جواب دادم که این دو نفر با این شرط با هم ازدواج کردند و نیز حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی، دامت برکاته، از طریق رادیو و تلویزیون فرموده است که زن می تواند‏‎ ‎‏شرط نماید که من نیز حق طلاق دارم؛ باز گوش نداد. حتی داماد نیز به محضردار گفت‏‎ ‎‏که فتوای امام را شنیدم که فرموده: زن می تواند شرط نماید که من نیز حق طلاق دارم.‏‎ ‎‏باز محضردار ننوشت. اما ننوشتن شرط مزبور موجب نارضایتی شده است. آیا‏‎ ‎‏محضردار حق دارد که شرط مزبور را ننویسد یا نه؟ چون طرفین با این شرط به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 289

‏ازدواج رضایت داده بودند و شرط مزبور که محضردار ننوشته موجب نارضایتی شده؛‏‎ ‎‏آیا این عقد از نظر اسلام درست است یا نه؟‏

‏لذا استدعا دارم جواب نامه را کتباً مرقوم فرمایید که در باره موضوع ما کسی با خبر‏‎ ‎‏نشود. خواهش دارم هرچه زودتر جواب این نامه را مرقوم بفرمایید.‏

بسمه تعالی، در هر صورت عقد صحیح است و اگر به این نحو شرط شده که زن حق طلاق داشته باشد شرط باطل است و شرط صحیح این است که در ضمن عقد شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد در طلاق.

[سؤال 10661]‏ ‏ ‏ 6031‏

‏ ‏ ‏  ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر، امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏در صورتی که دختر می تواند حین عقد ازدواج شرط نماید که اولاً شوهرش حق‏‎ ‎‏ازدواج با غیر را نداشته باشد و ثانیاً حق طلاق داشته باشد، مستدعی است دستور‏‎ ‎‏فرمایند نحوۀ شرط شرعی را مرقوم فرمایند. ‏

‏از خداوند متعال، طول عمر و صحت و سلامت و موفقیت آن زعیم بزرگ را‏‎ ‎‏مسئلت می نماید.‏

بسمه تعالی، شرط نمودن این که شوهر حق ازدواج با غیر را نداشته باشد یا ازدواج با غیر نکند و همچنین شرط این که زن حق طلاق داشته باشد باطل است. بلی اگر به این نحو شرط کنند که زن، وکیل شوهر باشد که چنانچه شوهر ازدواج با دیگری کند، خود را طلاق دهد صحیح است.

[سؤال 10662]‏ ‏ ‏ 6032‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم امام خمینی با سلام‏

‏خداوند متعال سایۀ مقام روحانیت متعهد را از سر ضعفا کم نکند، حجج محترم‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 290

‏جالسین عقد با ژرف نگری ضمن عقد اختیار مکان مطلق را به زوجه تفویض نموده‏‎ ‎‏زوج هم قبول کرد. در خرداد ماه هذه السنه که زوجه در 7 ماهگی حاملگی بوده زوج‏‎ ‎‏بدون دیناری او را روانه خانه پدرش می نماید. پدر تمام نفقۀ ایام حمل و مخارج وضع‏‎ ‎‏حمل و نفقه بعد از حمل را تا کنون تحمل کرده. از طرفی چون آب آشامیدنی اقامتگاه‏‎ ‎‏زوج از چاه و تصفیه هم نیست دو روز پس از وضع حمل آثار انگل از دهان زوجه‏‎ ‎‏ظاهر و سرانجام به گواهی پزشکان و مطلعین قریب دو کیلو انگل از زوجه خارج شد‏‎ ‎‏و چون طفل از شیر مادر تغذیه می کند سلامتی هر دو در خطر است حالیه زوج نه نفقه‏‎ ‎‏می دهد نه مخارج وضع حمل را پرداخت می کند و چون قلدر و بستگان عدیده دارد با‏‎ ‎‏تهدید و ارعاب زوجه را تحمیل به مکانش می نماید در صورتی که زوجه هم اختیار‏‎ ‎‏مکان دارد و هم سلامتی خود و طفلش در معرض خطر است. مضافاً اثاثیه امانی که‏‎ ‎‏پدر زوجه به زوج طبق رسید داده تصاحب کرده تکلیف زوجه و حکم اسلامی چیست؟‏

بسمه تعالی، شوهر باید شرط مکان که در ضمن عقد شده عمل نماید ولی زن حق ندارد بدون اجازه مرد از خانه خارج شود مگر این که در ضمن عقد شرط نماید.

[سؤال 10663]‏ ‏ ‏ 6033‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏نظر مبارک امام را در مسأله زیر خواستار است.‏

‏اگر در حین عقد نکاح، شرط کنند که اختیار سکنا به دست زن باشد، آیا چنین‏‎ ‎‏شرطی صحیح و واجب الوفاء است، یا نه؟‏

بسمه تعالی، صحیح و لازم الوفاء است.

[سؤال 10664]‏ ‏ ‏ 6034‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی  ‏ ‏ 20 / 7 / 1361‏

‏زنی با شخصی ازدواج کرده و ضمن ازدواج شرط نموده که سکونت در جنب پدر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 291

‏و مادر و محل سکونت ایشان بوده باشد و حالیه که زن حامله است، شوهر مزبور‏‎ ‎‏الذکر امتناع می نماید؛ در این بُرهه انتظار است که جهت رفاه زن و عموم مردم کتباً‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید. و دو نفر دختر بچۀ صغیر از شوهر ماضی نیز دارد و شوهر از‏‎ ‎‏سرپرستی و حضانت آن ها ناراضی است که دو نفر دختر بچه غیر از مادر سرپرستی‏‎ ‎‏ندارند. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته ‏

بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد زواج بر شوهر شرط شده که محل سکونت زن را در محلۀ خاصی تهیه کند، واجب است بر طبق شرط عمل نماید.

[سؤال 10665]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5827

‏8 . اگر در عقد شرط شده باشد که اگر مرد زن دیگری بگیرد، اجازۀ طلاق به دست‏‎ ‎‏زن است، آیا مرد می تواند زن دیگری بگیرد ولی به زن خودش اطلاع ندهد؟ یا‏‎ ‎‏می تواند صیغه کند و به زنش اطلاع ندهد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 10666]‏ ‏ ‏ 6035‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 6 / 1360‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏احتراماً؛ پاسخ سؤال زیر را مرقوم فرمایید تا در مواقع حاجت حجت گردد. ‏

‏شخصی در ضمن عقد نکاح شرطی می کند و بعد طلاق می دهد و مجدداً رجوع‏‎ ‎‏می کند؛ آیا شرط در ضمن عقد با رجوع به زوجیت به حال خود باقی است یا‏‎ ‎‏خیر؟  این شرط اگر در ضمن عقد خارج لازم قید شده باشد؛ آیا همین حکم را دارد‏‎ ‎‏یا  خیر؟‏

‏ادام الله‌ ظلکم علی رؤوسنا و رؤوس المسلمین ان شاء الله‌‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله عمل به شرط در هر دو صورت لازم است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 292