کتاب یمین و نذر و اقسام آن‏ ها
عهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عهد

عهد

‏عهد به مجرد نیّت منعقد نمی شود، بلکه بنابر اقوی احتیاج به صیغه دارد و صورت آن:‏‎ ‎‏«عهد می کنم با خدا» یا «بر من است عهد خدا» می باشد. و مانند نذر، هم به طور مطلق و‏‎ ‎‏هم به طور معلّق بر شرط واقع می شود. و ظاهر آن است که آنچه که در نذر مشروط معتبر‏‎ ‎‏بود در معلق علیه عهد هم، اگر مشروط باشد، معتبر است. و اما نسبت آن به چیزی که بر آن‏‎ ‎‏عهد می بندد مانند قسم است که در آن معتبر است مرجوح دینی یا دنیایی نباشد و رجحان‏‎ ‎‏در آن معتبر نمی باشد؛ تا چه رسد به این که طاعت باشد، بنا بر این اگر بر فعل مباحی عهد‏‎ ‎‏نماید لازم می شود. و اگر بر فعلی که ترک آن ارجح است یا بر ترک چیزی که فعل آن اولی‏‎ ‎‏است ـ ولو از جهت دنیایی ـ عهد ببندد منعقد نمی شود. و اگر در وقت عهد چنین نباشد‏‎ ‎‏سپس بر آن عارض شود، منحل می شود.‏

مسأله ـ ‏مخالفت عهد بعد از انعقاد آن، موجب کفّاره است. و اظهر آن است که‏‎ ‎‏کفّاره اش کفّارۀ کسی است که یک روز از ماه رمضان را افطار نماید. ‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 132