مقصد اول امور عامّه
فریده پنجم ماهیت و لواحق آن
غرر فی بعض أحکام أجزاء الماهیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غرر فی بعض أحکام أجزاء الماهیة

غرر فی بعض أحکام أجزاء الماهیة

‏ ‏

‏ ‏

جنسٌ و فصلٌ لا بشرطٍ حملا ‎ ‎فمدّةٌ و صورةٌ بشرط لا

فی الجسم تانِ خارجیتان فی أعراضه عقلیتان فاقتفِ

إذ ما به الشرکةُ فی الأعیان و ما به امتیازُها سِیّان

و لیس فصلان و لا جنسان فی مرتبةٍ لواحدٍ هاتعرفِ

والفصل منطقی اشتقاقی  ‎ ‎کمبدأ الفصل و ذا حقیقی

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏شرح منظومه، بخش حکمت، ص 99 - 100‏‏]‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 210