مقصد اول امور عامّه
فریده پنجم ماهیت و لواحق آن
غرر فی التشخّص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غرر فی التشخّص

غرر فی التشخّص

‏ ‏

‏ ‏

عین مع الوجود فی الأعیان  ‎ ‎تشخُّص ساوق فی الأذهان

له الأمارات اُمور خارجة  ‎ ‎تعرض مع عرض کعرض الأمزجة

إذ لا یفید ضمّ ماهیات  ‎ ‎کلّیةٍ تشخّصاً للذات

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏شرح منظومه، بخش حکمت، ص 106‏‏]‏

‎ ‎

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 253