مقصد اول امور عامّه
غرر فی التمیّز بین التمیّز و التشخّص و بعض اللواحق
تقسیم للتشخّص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تقسیم للتشخّص

فریده پنجم ماهیت و لواحق آن

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تقسیم للتشخّص

تقسیم للتشخّص

‏ ‏

‏ ‏

تشخُّص عیناً بدا کالأوّل  أو زائداً فإن کفی بالفاعل

لا یکثر النوع ادر ذا عقولاً ‎         ‎و دونه إمّا کفت هیولی

کفلکٍ فالنوع أیضاً منحصر  ‎ ‎أو ما کفت فکالموالید اعتبر

و لیس کلّی مع الجزئی  ‎ ‎بنحوَی الإدراک بالمرضی

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏شرح منظومه، بخش حکمت، ص 106ـ 108‏‏]‏

‎ ‎

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 261