مقصد اول امور عامّه
فریده هفتم علت و معلول
غرر فی العلّة الصوریة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غرر فی العلّة الصوریة

غرر فی العلّة الصوریة

‏ ‏

‏ ‏

و ما به للشیء فعلیته  ‎ ‎صورته فمنه شیئیته

فعِلّةٌ صوریةٌ للکلِّ  ‎ ‎           و فاعلٌ و صورةُ المحلِّ

تُقالُ للجسمیة والنوعیة  ‎ ‎والشکل والهیئة والعِلمیة

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏شرح منظومه، بخش حکمت، ص 128 - 129‏‏]‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 328