مقصد اول امور عامّه
فریده هفتم علت و معلول
غرر فی أحکام مشترکة بین العلّة و المعلول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غرر فی أحکام مشترکة بین العلّة و المعلول

غرر فی أحکام مشترکة بین العلّة والمعلول

‏ ‏

‏ ‏

شرائط التأثیر ما یجمعْ یَجِب  ‎ ‎معلوله دون المُعِدِّ اعرِفْ تُصِب

مَصدرُ ذاک لیس مَصدراً لذا  ‎ ‎معنیً فکلٌّ اقتضی ما بحِذا

فاتّحَد المعلولُ حیث اتّحدت  ‎ ‎کذاک فی وحدته قد تبعت

بینهما تضایفٌ و یبطل  ‎ ‎ضرورةٌ دوراً کذا تسلسل

یُبطِلُه ما فی المطوّلات  ‎ ‎من نحو تطبیقٍ و حیثیات

و من دلیل الوسط والطرف  ‎ ‎و من ترتّبٍ و من تضایف

و من مسمّیً بالأسدّ الأخصَر ‎ ‎و غیرها فاعرِف بها تستبصر

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏شرح منظومه، بخش حکمت، ص 132 - 136‏‏]‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 333