مقصد اول امور عامّه
احکام مشترک علت و معلول
علت و معلول در وحدت تابع یکدیگرند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

علت و معلول در وحدت تابع یکدیگرند

فریده هفتم علت و معلول / غرر فی أحکام مشترکة بین العلّة و المعلول

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

علت و معلول در وحدت تابع یکدیگرند

علت و معلول در وحدت تابع یکدیگرند

‏از احکام مشترکۀ بین علت و معلول این است که علت و معلول در وحدت تابع‏‎ ‎‏یکدیگرند، یعنی اگر علت واحد باشد، معلول واحد خواهد بود و همچنین اگرمعلول‏‎ ‎‏واحد باشد، علت واحد خواهد بود، به واسطۀ آنچه گذشت که «الواحد لا یصدر منه الاّ‏‎ ‎‏الواحد» و «الواحد لایصدر الاّ من الواحد». چرا که خصوصیت خاصه، مقتضی معلول‏‎ ‎‏خاص بوده و معلول خاص، مقتضای علت خاصه است؛ چنانکه ذکر شد.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 341