مقصد دوم امور عامّه
فریده سوم اقسام عرض
غرر فی الکم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غرر فی الکم

غرر فی الکمّ

‏ ‏

‏ ‏

الکمُّ ما بالذات قسمةً قَبِل  ‎ ‎فمنه ما متّصلٌ و منفصل

بذی اتّصال هاهنا قد قُصدا  ‎ ‎ما فیه حدٌّ متشارکٌ بدا

ثانیهما یکون الأعداد فقط  ‎ ‎و أوّل جسمٌ و سطحٌ ثمّ خط

فذاک ذو الترصیف و الثبات  ‎ ‎ثمّ الزمان المتقضّی الذات

و لیس کمٌّ قابلَ الضدّیة  ‎ ‎أنواعه تؤخذ تعلیمیة

و اخصُص به وجود ما یعدُّه  ‎ ‎کما التساوی خصّه و ضدُّه

کذا نهایةٌ و لانهایةٌ  ‎  ‎          فی الجسم فادْرُوا یا اُولی الدرایة

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏شرح منظومه، بخش حکمت، ص 138 - 139‏‏]‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 365