مقصد دوم امور عامّه
فریده سوم اقسام عرض
غرر فی العلم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غرر فی العلم

غرر فی العلم

‏ ‏

علمٌ و إن بدت له مراتب  ‎ ‎إذ بعضُه جواهرٌ بل واجب

فبعضه کیفیةٌ نفسیة  ‎ ‎فهاهنا أبحاثُه حَریة

من تلک أن فی جنسه أقوال ‎ ‎کیفٌ إضافةٌ أو انفعال

فـلـیُـدر بـعـد مـا تشکـُّک عُـلِـم ‎ ‎أنّ هنا نقشاً بعقلنا رُسِم

ففینا الانفعالُ من مرسوم  ‎ ‎له إضافةٌ إلی المعلوم

فتخرج النسبة و انفعالٌ  ‎ ‎عمّا له علماً و کیفاً قالوا

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 374