مقصد دوم امور عامّه
اعراض نسبی و اقسام آنها
انفعال یا أَن ینفعل:
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

انفعال یا أَن ینفعل:

فریده سوم اقسام عرض / غرر فی الأعراض النسبیة فمنها الأین و المتی

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

انفعال یا أَن ینفعل:

انفعال یا اَن ینفعل:

‏مقولۀ انفعال به تأثر تدریجی قوۀ منفعل از فاعل گویند مثل تأثر آب از حرارت و‏‎ ‎‏آتش گرفتن چوب.‏

‏با آوردن کلمۀ تدریجی در تعریف، تأثیر و تأثر ابداعی از تعریف خارج می شود،‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 397

‏مانند ایجاد و پدید آوردن خداوند عقل اول را از عدم به وجود و قبول عقل وجود را به‏‎ ‎‏مجرد امکان ذاتی از خداوند؛ زیرا آفرینش عقل اول و قبول عقل اول وجود را‏‎ ‎‏تدریجی نبوده، بلکه ابداعی است.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 398