فصل نخست : زندگی نامه
اساتید در قم و نجف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اباذری ، عبدالرحیم

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اساتید در قم و نجف

‏از سال 1334 تا 1344 هنگام تبعید حضرت امام به ‏‏ترکیه‏‏ و ‏‏عراق‏‏، به مدت ده سال بنده ‏‎ ‎‏در حوزه علمیه قم به تحصیل علوم اسلامی (سطح عالی و خارج فقه و اصول) ‏‎ ‎‏پرداختم. درس رسائل و مکاسب را در محضر مرحوم آیت الله ‏‏شیخ محمدتقی ستوده‏‏ و ‏‎ ‎‏آیت الله ‏‏شیخ مصطفی اعتمادی‏‏ فرا گرفتم. کتاب ‏‏کفایه‏‏ را نزد ‏‏آیت الله سلطانی طباطبایی‏‎ ‎‏و آیت الله ‏‏شیخ مرتضی بنی‌فضل ‏‏آموختم. چند سال نیز در درس خارج فقه و اصول ‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی، آیت الله ‏‏میرزا‌هاشم آملی‏‏ و آیت الله ‏‏شیخ حسینعلی منتظری‏‎ ‎‏شرکت کردم.‏

‏در سال 1344، که حضرت امام خمینی از ترکیه به عراق تبعید شد، بنده به صورت ‏‎ ‎‏پنهانی از ایران به نجف رفتم که در فصل‌های بعدی به شرح آن خواهم پرداخت. در ‏‎ ‎‏آن‌جا به مدت چهار سال در درس خارج امام خمینی، و مرحوم آقای ‏‏سید علی فانی‏‏ به ‏‎ ‎‏تحصیل پرداختم. سپس به ‏‏ایران‏‏ برگشتم. برای این‌که ساواک از حضورم در ایران باخبر ‏‎ ‎‏نشود، به طور ناشناس به ‏‏شهر ری‏‏ رفته و در مدرسه برهان، حجره‌ای گرفته و در آن‌جا‏‎ ‎‏چند سالی بوده. و در درس خارج مکاسب آقای شیخ ‏‏محمدرضا بروجردی‏‏ ـ که عالم ‏‎ ‎‏جامعی بود ـ شرکت کردم.‏