کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
بیست و یکم: ترقوه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بیست و یکم: ترقوه

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیست و یکم: ترقوه

بیست و یکم: ترقوه

مسأله 1 ـ ‏در دو ترقوه، دیه کامل است. و در هر یک از آن ها در صورتی که شکسته‏‎ ‎‏شود پس بدون عیب خوب شود، چهل دینار است.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر یکی از آن ها شکسته شود و خوب نگردد ظاهر آن است که در آن، نصف‏‎ ‎‏دیه می باشد. و اگر به صورت معیوب خوب شود پس بنابر احوط (وجوبی) ـ اگر اقوی‏‎ ‎‏نباشد ـ چنین است. و بعضی گفته اند: در آن ها حکومت است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 623