کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
نوزدهم: دو پا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوزدهم: دو پا

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نوزدهم: دو پا

نوزدهم: دو پا

مسأله 1 ـ ‏در دو پا، دیه کامل است. و در هر یک از آن ها نصف دیه می باشد. و حدّ پاها‏‎ ‎‏مفصل ساق است.‏

مسأله 2 ـ ‏بحث در اینجا مانند بحث در دو دست است؛ در قطع از مفصل زانو یا از‏‎ ‎‏اصل ران ها و در هر یک از آن دو و در قطع قسمتی از ساق با مفصل آن و همچنین در قطع‏‎ ‎‏شخصی از مفصل ساق و قطع شخص دیگر قسمتی از ساق را، پس کلام در هر دو‏‎ ‎‏یکی می باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏در انگشت های دو پا، به تنهایی دیۀ کامل است. و در هر یک از آن ها یک‏‎ ‎‏دهم دیه است. و دیۀ هر انگشتی به سه بند به طور مساوی تقسیم می شود، مگر شصت که‏‎ ‎‏در آن بر دو بند تقسیم می شود.‏

مسأله 4 ـ ‏کلام در پای زیادی مانند کلام در دست زیادی است. و همچنین است‏‎ ‎‏در انگشت ها.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 622