کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
هجدهم: دو الیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

هجدهم: دو الیه

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هجدهم: دو الیه

هجدهم: دو الیه

مسأله 1 ـ ‏در دو «الیه» (کفل ها) دیه کامل است. و در هر یک از آن ها نصف دیه‏‎ ‎‏می باشد. و همچنین در زن، دیۀ او و در هر یک از آن ها نصف دیۀ او است. و در قسمتی از‏‎ ‎‏هر یک از آن ها به حساب مساحت آن می باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏ظاهر آن است که «الیه» عبارت است از: گوشت بالا آمده بین ران و پشت تا‏‎ ‎‏به استخوان منتهی شود؛ پس اگر به استخوان نرسد ظاهر آن است که حساب آن به‏‎ ‎‏مساحت می باشد. اگرچه احوط (استحبابی) در قطع آن به طوری که به مساوات پشت و‏‎ ‎‏ران برسد ـ اگرچه به استخوان نرسد ـ دیه کامل است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 622