کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
یازدهم: انگشت‏ ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

یازدهم: انگشت‏ ها

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

یازدهم: انگشت‏ ها

یازدهم: انگشت ها

مسأله 1 ـ ‏در انگشت های دو دست، دیۀ کامل است. و همچنین است در انگشت های دو‏‎ ‎‏پا. و در هر یک از انگشتان، یک دهم دیه است؛ و فرقی بین انگشت شصت و غیر آن نیست.‏

مسأله 2 ـ ‏دیه هر انگشتی بر سه بند تقسیم شده است که در هر بندی ثلث آن می باشد.‏‎ ‎‏و در انگشت شصت، بر دو بند تقسیم شده است که در هر یک از آن ها نصف آن می باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏در انگشت زیادی اگر از اصلش قطع شود، ثلث اصلی است. و جریان این‏‎ ‎‏حکم نسبت به سر انگشت زاید، بعید نیست.‏

مسأله 4 ـ‏ اگر عدد انگشت های اصلی در بعضی از نژادها و همچنین عدد سرانگشت های‏‎ ‎‏اصلی آن ها زیادتر از مقدار متعارف باشد، بعید نیست که بر حسب آن ها تقسیم شود.‏

مسأله 5 ـ ‏در فلج کردن هر یک از انگشت ها دو ثلث دیه آن است و در قطع آن بعد از‏‎ ‎‏فلج ثلث دیه است.‏

مسأله 6 ـ ‏در ناخن در صورتی که روییده نشود یا به طور سیاه و فاسد روییده شود بنابر‏‎ ‎‏احوط (وجوبی) ده دینار است. و اگر به صورت سفید، بروید پس پنج دینار است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 617