کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
نهم: دو استخوان پایین صورت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نهم: دو استخوان پایین صورت

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نهم: دو استخوان پایین صورت

نهم: دو استخوان پایین صورت

مسأله 1 ـ ‏در «لحیین» اگر هر دو کنده شوند دیۀ کامل است. و در هر یک از آن ها نصف‏‎ ‎‏دیه است، که پانصد دینار می باشد. و «لحیین» دو استخوانی هستند که محل ملاقاتشان‏‎ ‎‏چانه می باشد و در طرف بالا آخر هر یک از آن ها از دو طرف صورت به گوش، اتصال‏‎ ‎‏دارد و روییدن دندان های پایین بر آن ها می باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 615

مسأله 2 ـ ‏اگر از هر یک از آن ها یا از یکی از آن ها، قسمتی را دربیاورد پس به حساب‏‎ ‎‏مساحت آن است. و اگر یکی از آن ها و قسمتی از دیگری را بکند پس برای آن که کنده‏‎ ‎‏شده نصف دیه است و برای قسمت دیگری به حساب مساحت است. ‏

مسأله 3 ـ ‏آنچه را که ما ذکر کردیم در جایی که جداگانه از دندان ها کنده شوند ثابت‏‎ ‎‏است، مانند کندن آن ها از کسی که دندان ندارد. و اما اگر با دندان ها کنده شوند پس دیۀ‏‎ ‎‏دندان ها بر آن زیاد می شود و تداخل نمی کنند.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر بر آن ها جنایتی وارد نماید و جویدن او ناقص شود یا نقصی در خود‏‎ ‎‏آن ها پیدا شود در آن ارش است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 616