کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
پنجم: دو لب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پنجم: دو لب

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پنجم: دو لب

پنجم: دو لب

مسأله 1 ـ ‏در دو لب دیۀ کامل است. و در هر یک از آن ها بنابر اقوی نصف است و‏‎ ‎‏احوط (استحبابی) در لب پایینی ششصد دینار. و در قطع قسمتی از آن به نسبت مساحت‏‎ ‎‏آن از طول و عرض است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 611

مسأله 2 ـ ‏حدّ لب در بالا آن مقداری است که از حیث عرض از لثه فاصله دارد در‏‎ ‎‏حالی که به دو سوراخ بینی و حاجز بینی متصل است؛ و طول آن به اندازۀ طول دهان‏‎ ‎‏می باشد. و حدّ لب پایینی از حیث عرض آن مقداری است که از لثه فاصله دارد و طول آن‏‎ ‎‏طول دهان است. و حاشیۀ دو طرف دهان (کنارۀ لپ ها) از دو لب نمی باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر جنایتی بر لب وارد نماید تا این که جمع و منقبض شود پس روی‏‎ ‎‏دندان ها را نگیرد، در آن حکومت است. و اگر به واسطۀ جنایت، لب ها آویزان شوند پس‏‎ ‎‏با خندیدن و مانند آن از دندان ها فاصله نگیرند بنابر احوط (وجوبی) دو ثلث دیه است. و‏‎ ‎‏اگر بعد از فلج، قطع شود پس ثلث دیه است.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر دو لب را پاره کند تا این که دندان ها آشکار شوند ثلث دیه بر او می باشد؛‏‎ ‎‏پس اگر خوب شود، خمس دیه است. و در یکی از آن ها اگر خوب نشود ثلث دیه است. و‏‎ ‎‏اگر خوب شود پس خمس دیه اش می باشد، بنا بر قول معروف در تمام این ها.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 612