کتاب دیات
گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است
مقصد اول: در دیات اعضا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقصد اول: در دیات اعضا

مقصد اول: در دیات اعضا

‏بدان که هر چیزی که در آن شرعاً اندازه ای نیست، در آن ارش ـ که «حکومت» نامیده‏‎ ‎‏می شود ـ پس فرض می شود که حرّ، عبدی است که قابل قیمت گذاری است و صحیح و‏‎ ‎‏معیوب آن قیمت گذاری می شود و ارش گرفته می شود. و باید ملاحظۀ خصوصیات‏‎ ‎‏صحیح و معیوب را بنماید، حتی آنچه که در مقطعی عیب می باشد، همانند موی سر، که در‏‎ ‎‏مدتی روییده می شود (و مدتی که مو نروییده عیب مقطعی به حساب می آید). و اما تقدیر‏‎ ‎‏در مواردی است:‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 607