کتاب دیات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کتاب دیات

کتاب دیات

‏«دیات» جمع دیه ـ با تخفیف یاء ـ می باشد. و «دیه» مالی است که به واسطۀ جنایت بر‏‎ ‎‏حرّ در نفس یا کمتر از آن، واجب می شود، چه مقدر باشد یا نه. و چه بسا غیر مقدر، به‏‎ ‎‏ارش و حکومت، و مقدر، به دیه نامیده می شود.‏

‏و نظر در آن در اقسام قتل و مقادیر دیات و موجبات ضمان و جنایت بر اعضا و‏‎ ‎‏ملحقات است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 589