امر دوم: در موانع ارث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

امر دوم: در موانع ارث

دوم: در موانع ارث 

‏و موانع ارث زیاد است که بعضی از آن ها چیزهایی است که حاجب و مانع از اصل‏‎ ‎‏ارث بردن می شود و آن حجب حرمان است. و بعضی از آن ها چیزهایی است که قسمتی‏‎ ‎‏از ارث را منع می کند و آن حجب نقصان است. پس آنچه که اصل ارث را منع می کند چند‏‎ ‎‏امر است: ‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 389