کتاب نکاح
قسم و نشوز و شقاق
حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر

حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر

[سؤال 10667]‏ ‏ ‏ 6036‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت امام، امید مستضعفان ایران، با نهایت احترام معروض‏‎ ‎‏می دارد:‏

‏بفرمایید از نظر شرع و قانون مقدس اسلام اگر شوهر، شاغل بودن زن را صلاح‏‎ ‎‏نداند و شاغل بودن زن باعث از هم پاشیدن زندگی زناشویی شوهر شود، بفرمایید از‏‎ ‎‏نظر شرع و قانون اسلام شوهر حق ممانعت او را دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اشتغال زن اگر موجب تضییع حقوق زناشویی شوهر نباشد‎ ‎مانع ندارد ولی بیرون رفتن زن از خانۀ شوهر منوط به اجازۀ شوهر است.

[سؤال 10668]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1270

‏4. آیا مرد می تواند به خاطر خصومتش با خانواده زنش مانع رفتن همسرش به‏‎ ‎‏منزل پدرش بشود؟‏

بسمه تعالی، خروج زن از منزل موقوف بر اجازۀ شوهر است.

[سؤال 10669]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7158

‏5. از لحاظ شرع مقدس آیا افرادی که به لحاظ مأموریت و خدمت برای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به شهرهایی دور از خانه و زندگی می روند و دور از همسر، آیا از لحاظ شرعی‏‎ ‎‏اشکالی دارد؟ در صورتی که این دوری طوری باشد که نتواند در ماه حداقل یک بار به‏‎ ‎‏خانه بیاید و با رضایت همسر هم نباشد، چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، در عمل به وظائف محوله رضایت همسر معتبر نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 293

[سؤال 10670]‏ ‏ ‏ 6037‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با سلام و درود فراوان به رهبر و امام عزیز و بزرگوار‏

‏این جانب در بسیج مسجد محل در هفته یک شب پاسداری می دهم، مدتی قبل‏‎ ‎‏ازدواج کردم. بعد از ازدواج همسرم با رفتن من به بسیج مخالفت کرده و علت آن این‏‎ ‎‏بوده است که مادر همسرم او را مدیون کرده بود. غرض از نوشتن این نامه هم همین‏‎ ‎‏مسأله بوده که آیا همسرم با وجود این که مدیون شده است، آیا می تواند به من اجازه‏‎ ‎‏بدهد که به فعالیت خود در بسیج ادامه بدهم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، شما در انتخاب شغل اختیار دارید و همسر شما و مادر او در‎ ‎آن دخالتی ندارند.

[سؤال 10671]‏ ‏ ‏ 6038‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم دفتر امام خمینی، مدّ ظله، پس از عرض سلام و آرزوی تندرستی و‏‎ ‎‏موفقیت، لطفاً به سؤالات این جانب پاسخ لازم و کافی را بدهید:‏

‏1. مدت دو ماه و اندی می شود که شوهرم مرا ترک کرده و با وجود داشتن دو دختر‏‎ ‎‏هجده و شانزده ساله و یک پسر بیست و یک ساله، برای ما خرجی نگذاشته است.‏‎ ‎‏البته من مقداری پس انداز دارم؛ ولی این مقدار را برای روز مبادا گذاشته ام. آیا از جهت‏‎ ‎‏شرعی این اجازه را دارم که از وسایل خانه که مربوط به شوهرم است، بفروشم و امرار‏‎ ‎‏معاش کنیم؟‏

بسمه تعالی، بدون مراجعه به محکمۀ شرعیه، حق چنین کاری را ندارید. 

‏2. یکی از دوستانم در رژیم گذشته با پسری ازدواج کرد که چون جزو دستگاه رژیم گذشته بود در ایران‏‎ ‎‏نمی تواند به سر ببرد، از طرفی این دو نفر فقط عقد یکدیگر هستند آن هم مدت دار و به مدت نود و نه‏‎ ‎‏سال. این دختر دیگر نمی خواهد با شوهرش پیمان داشته باشد. آیا یک طرفه می تواند طلاق بگیرد یا‏‎ ‎‏خیر؟ در صورت عدم امکان، آیا اگر شوهرش حاضر بشود بگوید بخشیدم؛ این عقد باطل است یا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 294

‏خیر؟ لازم به تذکر است که این دختر هنوز هیچ گونه رابطه ای با شوهرش نداشته است و همچنان‏‎ ‎‏باکره  است.‏

بسمه تعالی، عقد مدت دار طلاق ندارد و تا مدت تمام نشده یا شوهر، آن را نبخشیده؛ به حال‎ ‎خود باقی است و اگر شوهر بگوید مدت را بخشیدم عقد به هم می خورد.

‏3. آیا در نظر امام چادر بهتر پاسخ گوی حجاب لازم است یا مانتو و روسری؟‏

بسمه تعالی، به هر نحو، مقدار واجب پوشیده شود کفایت می کند و چادر بهتر است. 

‏4. آیا اگر زن و شوهری طلاق بگیرند، باز هم باید دختر برای ازدواج از پدرش اجازه بگیرد یا خیر؟ در‏‎ ‎‏صورتی که آن پدر را نتوان پیدا کرد باید چه کرد؟‏

بسمه تعالی، اجازه پدر در ازدواج دختر باکره شرط است. بلی در صورت نیاز دختر به ازدواج‎ ‎اگر پدر غایب است و تحصیل اجازه ممکن نیست اجازه معتبر نیست.

[سؤال 10672]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 44

‏2. آیا پدر خانواده می تواند همسر و بچه هایش را که مرتکب خلاف های جزیی و‏‎ ‎‏کلی دینی و اجتماعی و خانوادگی می شوند، تنبیه نماید؟ در غیر این صورت اگر به‏‎ ‎‏هیچ وجه نتواند آن ها را متنبه نماید، ترک و یا طرد آن ها جایز است یا خیر؟ از نظر‏‎ ‎‏شرع و قانون چه صورتی دارد؟ ‏

بسمه تعالی، قطع رحم جایز نیست و تنبیه اولاد به مقداری که موجب دیه‎ ‎نشود و متعارف باشد، مانع ندارد، ولی زدن زن جایز نیست.

[سؤال 10673]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6647

‏3. کسی زن خود را مجبور کند به کار صحرایی مثل چوپانی یا دهقانی یا درو کردن‏‎ ‎‏یا گلیم بافی یا قالی بافی، آیا زن می تواند از شوهر خود مزد بگیرد؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، حق دارد اجرت بگیرد.

[سؤال 10674]‏ ‏ ‏ 6039‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. اگر زن بدون اجازۀ شوهر کار کند و حتی دستمزدش را به مصارف خانوادگی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 295

‏برساند؛ آیا در نظر اسلام صلاح است یا خیر؟ وضع و تکلیف شوهر چه خواهد بود؟‏

بسمه تعالی، کار کردن زن منوط به اجازۀ شوهر نیست؛ ولی خروج زن از‎ ‎خانه بدون اجازۀ شوهر جایز نیست.

‏2. با آن که زن کار می کند و بعضی از مشکلات زندگی را با پول خود برطرف می نماید؛ آیا حق دارد که‏‎ ‎‏سهمی از اختیارات شوهرش را در امور اخلاقی و مدیریت خانوادگی سلب نماید؟‏

بسمه تعالی، حقوق شوهر سلب نمی شود.

‏3. آیا شوهر می تواند با تشخیص دادن دخالت غیر منطقی اطرافیان همسرش، وی را از معاشرت با آنان‏‎ ‎‏منع نماید؟‏

بسمه تعالی، اگر مستلزم خارج شدن زن از منزل یا ورود دیگران در خانه شوهر است، می تواند‎ ‎از خروج زن از خانه و ورود دیگران ممانعت نماید.

‏4. آیا کسی که مدت 25 سال زادگاهش را ترک کرده و حتی یک بار هم به آن جا نرفته و ملک و‏‎ ‎‏زمین های ارثی از پدرش در 25 سال پیش به وی رسیده و در این مدت او هیچ گونه زحمتی برای آنان به‏‎ ‎‏عمل نیاورده، حق دارد تمام وسایل ارثی با بهره و سود او را دریافت نماید؟‏

بسمه تعالی، ملکیت سهم الارث با نرفتن به محل و طول زمان سلب نمی شود و همچنین عواید‎ ‎و منافع آن تابع اصل ملک است.

‏5. پدری وصیت نموده و یکی از فرزندانش را وصی خود قرار داده و مقداری پول جهت مخارج حج‏‎ ‎‏تعیین کرده و با آن که پدر مستطیع بوده پول را در اختیار وصی قرار داده و وصی از رفتن حج امتناع‏‎ ‎‏نموده و می گوید: جهت نماز و روزه، پول به مصرف رسیده است. تکلیف الباقی وارث ها در این امر‏‎ ‎‏چه خواهد بود؟‏

بسمه تعالی، بر عهده وصی است که حج را انجام دهد.

‏به امید پیروزی لشکر حق بر باطل، والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

[سؤال 10675]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5608

‏3. در هر یک از این صُوَر اگر با عدم رضایت شوهر روبه رو شود (یعنی شوهر‏‎ ‎‏بگوید من راضی نیستم که صورت خودت را بپوشانی) چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، مرد حق ندارد در این جهت زن را تکلیف کند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 296

[سؤال 10676]‏ ‏ ‏ 6040‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 3 / 1361‏

‏با سلام و درود به بندگان صالح خداوند، خصوصاً شهدای انقلاب اسلامی و‏‎ ‎‏عرض ادب خدمت نایب بر حق امام زمان (عج)، چند دقیقه ای تصدیع اوقات‏‎ ‎‏می کنیم.‏

‏زنی معلم است و این امر را یک فریضۀ شرعی می داند و از طرفی هم شوهرش‏‎ ‎‏عقیده و اصرار دارد که کارش بیرون از خانه، مانع از رسیدگی و تربیت کردن صحیح‏‎ ‎‏فرزندانش می شود و می بایست یا وقت خود را صرف کارش نماید و یا تربیت و‏‎ ‎‏سرپرستی فرزندانش، تکلیفش چیست؟ خداحافظ شما تا ظهور امام زمان (عج)‏

بسمه تعالی، خارج شدن زن از منزل باید با اجازۀ شوهر باشد؛ ولی شوهر‎ ‎نمی تواند او را وادار به رسیدگی به فرزندان نماید.

[سؤال 10677]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5598

‏3. آیا انجام فریضه باید به اجازه شوهر باشد یا با توجه به حدیث «طلب العلم‏‎ ‎‏فریضة علی کلّ مسلم ومسلمة» زن می تواند بدون اجازه شوهر به تحصیل ادامه دهد یا‏‎ ‎‏خیر؟ حق شوهر در این مورد چیست؟ همچنین در مورد جهاد سوادآموزی، آیا‏‎ ‎‏فراگرفتن دانش منوط به اجازه شوهر می باشد؟ اگر شوهری مانع تحصیل همسرش‏‎ ‎‏باشد چه حکمی برای زن مترتب است؟‏

بسمه تعالی، تحصیل و سوادآموزی زن موقوف به اجازه شوهر نیست، ولی‎ ‎خارج شدن زن از منزل باید با اجازۀ شوهر باشد، مگر در واجبات.

[سؤال 10678]‏ ‏ ‏ 6041‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 10 / 1361‏

‏دفتر محترم حضرت امام خمینی، احتراماً؛ به عرض مبارک می رساند که:‏

‏ما زنان ایرانی مقیم پونه، در تاریخ ششم محرم الحرام 1403 تشکیل شورای‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 297

‏اسلامی داده ایم؛ چون ضد انقلاب و منافقین در این شهر رخنه کرده و با کمال‏‎ ‎‏بی شرمی شایعه پراکنی و بدگویی به امام عزیز، خمینی کبیر و بدنام کردن جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی پرداخته اند. متأسفانه مردان ما و انجمن اثنی عشری مهر سکوت بر لب زده و‏‎ ‎‏هیچ گونه عکس العملی از خود نشان نمی دهند. ما زنان تصمیم گرفتیم که زینب گونه‏‎ ‎‏پیام خون شهدا و گفته های امام عزیزمان را به گوش مردم مستضعف هند برسانیم؛‏‎ ‎‏چون انجمن اثنی عشری اجازه نداد که دانشجویان اسلامی هم در امامباره بیایند و راه‏‎ ‎‏این از خدا بی خبران را سدّ کنند. (امامباره، حسینیۀ بزرگی است که حاجی محمد جواد‏‎ ‎‏اصفهانی برای ایرانیان مقیم پونۀ هندوستان وقف نموده است). متولیان این امامباره‏‎ ‎‏هم متأسفانه از اسلام و انسانیت بویی نبرده اند. با دانشجویان عزیزی که می آمدند و‏‎ ‎‏دعای کمیل و ندبه می خواندند و رزمندگان اسلام و امام عزیز را دعا می کردند، از در‏‎ ‎‏مخالفت درآمدند و تصمیم گرفتند که دانشجویان را از آن جا که سنگر اسلام شده‏‎ ‎‏بیرون کنند. و گفتند که بایستی رأی گیری کنیم. بعد هم همین انجمن اثنی عشری به‏‎ ‎‏درب خانه یک یک از این مردم مستضعف رفته و از آن ها خواستند که بر علیه‏‎ ‎‏دانشجویان اسلامی رأی بدهند. چون اعضای این انجمن از طاغوتیان هستند و با دین‏‎ ‎‏و اسلام مخالف هستند؛ دانشجویان را از امامباره بیرون کردند. این عمارت بدون‏‎ ‎‏استفاده افتاده و پایگاه ضد انقلاب شده است، ولی دانشجویان باید برای انجمن‏‎ ‎‏اسلامی خودشان هر ماه سه هزار روپیه اجاره بپردازند.آیا این بی انصافی نیست؟! از‏‎ ‎‏شما می خواهیم با فرستادن یک نفر با شخصیت به محل، به ندای حق طلبانۀ ما پاسخ‏‎ ‎‏داده و مردم را به راه راست هدایت کنید. شورای اسلامی زنان، به سفارت و‏‎ ‎‏کنسول گری جمهوری اسلامی نامه نوشته است که هرگونه نشریاتی جهت تبلیغ اسلام‏‎ ‎‏در دسترس دارند به آدرس شورای اسلامی زنان بفرستند تا ما هم بتوانیم به نوبۀ خود‏‎ ‎‏برای اسلام عزیز تبلیغ نماییم. ناگفته نماند که قبل از انقلاب، دبستانی برای ایرانیان‏‎ ‎‏مقیمی بوده که فارسی درس می دادند و بعد از انقلاب بسته شده است. اکنون به گفتۀ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 298

‏امام عزیز که می گویند: حتی پیرزنان و پیرمردها هم باید سواد داشته باشند؛ ما به کمک‏‎ ‎‏خواهران دانشجوی اسلامی می خواهیم مدرسه را باز کنیم، ولی انجمن اثنی عشری‏‎ ‎‏مخالفت می کند و می گوید هر کس می خواهد فارسی یاد بگیرد، برود ایران. ضمناً‏‎ ‎‏چون کسی نیست که به مسائل ما پاسخ بدهد؛ خواهش داریم جواب مسائل ما را‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید.‏

‏1. تکلیف زنی که مردش مجبورش کند که نماز نخواند و حجابش را بردارد،‏‎ ‎‏چیست؟ ‏

بسمه تعالی، اطاعت شوهر در امر به ترک نماز و حجاب واجب، جایز‎ ‎نیست.

‏2. زنی که بی حجاب است و حاضر نیست که با حجاب شود، آیا می تواند عضو شورای اسلامی باشد؟‏

بسمه تعالی، عضو شورای اسلامی باید متعهد به اسلام و عامل به دستورات دینی باشد.

‏3. آیا حسینیه ای که در قدیم از طرف شخص مسلمانی وقف شده، مسلمانان حق دارند در آن بنشیند و‏‎ ‎‏درباره اسلام و جمهوری اسلامی بحث و گفت وگو نمایند. اگر متصدیان این حسینیه بخواهند جلوی‏‎ ‎‏تبلیغات اسلامی را بگیرند و بگویند که محل نمازگزاری است، تکلیف چیست؟ ‏

بسمه تعالی، استفاده از حسینیۀ موقوفه، تابع مقررات وقف است و کسی حق ندارد از استفاده‎ ‎مطابق با جهت و مصلحت وقف ممانعت کند.

‏4. فرق بین ایرانی مسلمان مقیم، با یک دانشجوی مسلمان پیرو خط امام چیست؟ تکلیف ما زنان که‏‎ ‎‏پیرو خط امام و قرآن هستیم، با کسانی که بین ما و دانشجویان متعهد به اسلام تفرقه می اندازند ولو‏‎ ‎‏شوهر یا فرزندمان باشند چیست؟ ‏

بسمه تعالی، بین مسلمانان از زن و مرد فرقی نیست و همه موظف هستند از اسلام و‎ ‎رهنمودهای آن تبعیت کنند و از تفرقه که موجب ضعف و شکست می شود حذر کنند.

‏5. آیا صلاحیت شورای اسلامی زنان یا مردان متعهد در خارج از کشور، کمتر است از یک انجمنی که‏‎ ‎‏بر مردم تحمیل شده و در دوران منحوس پهلوی برای شاه معدوم سر و دست می شکسته و هنوز هم‏‎ ‎‏امیدوار است که بچه او به کشور بازگشته و سلطنت نماید؟‏

بسمه تعالی، هر کس از زن و مرد در حدود توان خود با مراعات ضوابط اسلامی، موظف است‎ ‎در خدمت به اسلام و معرفی آن و توحید صفوف مسلمین کوشا باشد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 299

[سؤال 10679]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5614

‏3. اگر شوهر راضی نباشد، زن می تواند برای جبهه خدمت کند؛ از قبیل خیاطی،‏‎ ‎‏بافندگی، عزیمت به جبهه و غیره؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج نشود، مانع‎ ‎ندارد. 

[سؤال 10680]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7314

‏7. مرد حق دارد به زنش بگوید موهای خود را کوتاه نکن یا خیر؟‏

بسمه تعالی، حق ندارد؛ ولی باید مراعات حال شوهر را بنماید.

[سؤال 10681]‏ ‏ ‏ 6042‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 6 / 1361‏

‏دفتر مخصوص امام خمینی، رهبر عالی قدر و کبیر کشور جمهوری اسلامی ایران‏

‏محترماً به استحضار آن مقام می رسانم: از نظر شرع مقدس اسلام، به دو مسأله‏‎ ‎‏برخورد نموده ام که برای این جانب لاینحل می باشد. خواهشمندم در حل آن‏‎ ‎‏این جانب را یاری نمایید و جواب را کتباً پاسخ گو باشید.‏

‏1. آیا در قانون شرع مقدس اسلام، زن می تواند بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج‏‎ ‎‏شود؟‏

‏2. آیا در قانون شرع مقدس اسلام، زن می تواند بدون اجازۀ شوهر در مؤسسه ای‏‎ ‎‏مشغول کار باشد؟‏

‏سلامتی و سعادتمندی جناب عالی را در خدمت به اسلام و مسلمین از خداوند‏‎ ‎‏متعال خواستاریم. والسلام علی عباد الله‌ الصالحین‏

بسمه تعالی، کار کردن زن در بیرون منزل اگر منافی با حقوق زناشویی‎ ‎شوهر نباشد، با حفظ حجاب، اشکال ندارد؛ ولی خروج زن از منزل منوط‎ ‎به اجازۀ شوهر است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 300

[سؤال 10682]‏ ‏ ‏ 6043‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ حاج آقا سید روح الله‌ الموسوی الخمینی، السلام علیکم، از‏‎ ‎‏محضر آن بزرگوار سؤالی داشتم تا در مورد مسأله ای که برای این فرزند حقیرتان پیش‏‎ ‎‏آمده، از لحاظ شرعی کسب تکلیف نمایم. ان شاء الله‌ با راهنمایی شما از این‏‎ ‎‏سردرگمی بیرون آیم.‏

‏در مورد مسأله کار کردن زن، وقتی شوهر قلباً ناراضی بوده ولی برای حفظ مصالح‏‎ ‎‏زندگی مخالفتی نمی نماید، آیا زن می تواند کار کند؛ در صورتی که پدر زن به خاطر‏‎ ‎‏کمبودهای زندگی اصرار زیادی در این امر دارد؟ البته آن قدر دستشان تنگ نیست که‏‎ ‎‏نتوانند در حد ابتدایی نزدیک به متوسط، زندگی را تأمین نمایند و خود زن هم به خاطر‏‎ ‎‏نارضایتی شوهر، راضی به کار کردن نیست؛ چون در این صورت، اسلام و شرع اسلام‏‎ ‎‏را بهتر رعایت می کند؛ اما برای این که احترام پدرش حفظ شود و از داماد خود‏‎ ‎‏روگردان نشوند، نمی داند که چه بکند؟ خواهشمندم این سؤال مرا صریح ـ طوری که‏‎ ‎‏دیگر سؤالی برایم پیش نیاید و نگرانی نداشته باشم ـ جواب فرمایید که آیا در این‏‎ ‎‏شرایط، رضایت شوهر واجب تر است بر زن یا رضایت پدر؟ و اصولاً آیا زن باید‏‎ ‎‏رضایت شوهر را در همۀ مسائل زندگی به دست آورد یا نه؛ به خصوص که شوهر،‏‎ ‎‏شخصی مؤمن و متّقی است؟ از لطف پدرانۀ شما بی نهایت سپاسگزارم.‏

بسمه تعالی، کار کردن زن اگر مستلزم بیرون رفتن از خانه نیست و موجب‎ ‎تضییع حق شوهر نمی شود، مانع ندارد؛ ولی اگر باید از خانه بیرون برود یا‎ ‎حق شوهر از بین می رود، بدون اجازۀ شوهر جایز نیست.

[سؤال 10683]‏ ‏ ‏ 6044‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 10 / 1361‏

‏محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، مرجع عظیم‏‎ ‎‏الشأن، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی، با تقدیم سلام و درود به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 301

‏پیشگاه مقدس حضرت عالی و سلام و درود به روان پاک شهیدان اسلام، خواهشمند‏‎ ‎‏است جواب سه سؤال زیر را مرقوم فرمایید:‏

‏همسر من مالک نیم دانگ از شش دانگ خانۀ مسکونی پدرم می باشد و فعلاً هم‏‎ ‎‏مستأجر دیگری هستیم. پدرم شدیداً اصرار دارند که نیم دانگ همسرم را خریداری‏‎ ‎‏نموده و قیمت آن را به وی بپردازند، ولی چون با پول آن حتی ارزان ترین و‏‎ ‎‏کوچک ترین خانۀ قابل استفاده را هم نمی توان تهیه نمود، همسرم موافق نیست.‏

‏1. آیا من که اختیار همسرم را دارم، می توانم او را مجبور سازم که نیم دانگ‏‎ ‎‏خانه اش را بفروشد و پولش را دریافت دارد تا رضایت پدرم حاصل شود؟‏

بسمه تعالی، حق ندارید و شوهر، اختیار همسرش را ندارد و طرفین،‎ ‎حقوق متقابله ای دارند که باید عمل کنند.

‏2. آیا اگر همسرم راضی به فروختن نیم دانگ خانه اش شد، پدر همسرم حق دارند به او اجازه ندهند و‏‎ ‎‏یا سند آن را که نزد خودشان است، در اختیار وی قرار ندهند؟‏

بسمه تعالی، حق ندارند.

[سؤال 10684]

‏3. آیا در صورتی که مجاز باشم که همسرم را مجبور به فروختن نیم دانگ خانه اش‏‎ ‎‏بنمایم، پدر همسرم حق دارند سند آن را در اختیار من نگذارند؟‏

بسمه تعالی، شما حق ندارید او را مجبور کنید.

[سؤال 10685]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1074

‏2. بگویید زن شوهردار مسلمان چگونه باید تقلید کند؟ و می تواند عقیدۀ دیگری‏‎ ‎‏به جز اسلام داشته باشد و در این صورت سزایش چیست؟‏

بسمه تعالی، زن در تقلید، مستقل است؛ ولی در امور زناشویی باید‎ ‎از  شوهر اطاعت کند و بدون اجازۀ شوهر نمی تواند از منزل خارج‎ ‎شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 302

[سؤال 10686]‏ ‏ ‏ 6045‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی، حجة الکبری، رهبر انقلاب اسلامی، امام‏‎ ‎‏خمینی، دام ظله العالی، با درود به شهدای اسلام، و با آرزوی موفقیت رزمندگان کفر‏‎ ‎‏ستیز اسلام در جبهه های نبرد با استکبار جهانی. به عرض عالی می رساند که:‏

‏خواهری با آقایی، در ژانویه 1977 ازدواج نمود و بعد از عروسی معلوم گشت که‏‎ ‎‏شوهرش تارک الصلاة و دائم الخمر است. هر وقت که داخل خانه می شود، در حال‏‎ ‎‏مستی زنش را کتک می زند، و گاهی بطری مشروب را به خانه می آورد و به زنش‏‎ ‎‏اصرار می کند که با او مشروب بخورد، و نماز و روزه را ترک نماید، و در صورت‏‎ ‎‏امتناع، زنش را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. روزی با دوستان وارد خانه شد که‏‎ ‎‏همۀ آن ها مشروب خورده بودند، و به زنش دستور داد که از دوستانش پذیرایی کند و‏‎ ‎‏به خاطر امتناع زنش را کتک زد. از روزی که این خواهر ازدواج کرده است تا به حال‏‎ ‎‏ـ  که سال ششم آغاز گردیده  ـ نان و نفقه هم از ناحیه شوهر دریافت نکرده است.‏

‏لازم به یادآوری است که این خواهر از شخص نامبرده، دختری شش ساله هم‏‎ ‎‏دارد، ولی چون دختر بچه دیده است که پدرش مادرش را کتک می زند از پدر ترس‏‎ ‎‏دارد. این قضیه با آقای سید شبیه الحسن رضوی هندی که بنا به دعوت خوجه‏‎ ‎‏جماعت لندن، از طریق سازمان تبلیغات تهران، به عنوان عالم محل تشریف آورده اند،‏‎ ‎‏در میان گذاشته شد. ایشان گفتند که امام امت دستور صادر فرمایند، تا این که بنده طبق‏‎ ‎‏آن دستور عمل کنم. لذا خواهشمند است که آن امید مستضعفین جهان و رهبر کبیر‏‎ ‎‏مسلمانان و مرجع تقلید شیعیان، تکلیف این خواهر را روشن فرمایند.‏

بسمه تعالی، اگر بودن زن در منزل شوهر مزبور حرج است، می تواند از‎ ‎منزل او برود و در جای دیگر زندگی کند، ولی اختیار طلاق در دست‎ ‎شوهر است و تا او را طلاق نداده، نمی تواند به دیگری شوهر نماید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 303

[سؤال 10687]‏ ‏ ‏ 6046‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 8 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، رهبر و مرجع عالی قدر اسلام‏

‏با تقدیم عرض سلام خالصانه، استدعا دارم اعلام فرمایند:‏

‏اگر دختری که در دبیرستان مشغول تحصیل است، به عقد جوانی درآید ولی هنوز‏‎ ‎‏در خانۀ پدر به سر برده و جشن عروسی نگرفته وکمترین آرایش و تغییری در صورت‏‎ ‎‏و رفتارش نداده و با حجاب اسلامی رفت و آمد می نماید، به دبیرستان رفتن او از نظر‏‎ ‎‏شرعی بلااشکال است یا خیر؟ تقاضا دارم نظرمبارک را ذیلاً مرقوم فرمایند. مزید‏‎ ‎‏دعاگویی است.‏

بسمه تعالی، اگر با رضایت شوهر از منزل خارج می شود مانع ندارد.

[سؤال 10688]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 465

‏5. اگر همسر این جانب زدن مقنعه را برای حجاب سر و صورت بر من واجب کند‏‎ ‎‏ـ در حالی که روسری بلند، تیره و ضخیم نیز حجاب باشد ـ مسأله چگونه است؟‏

بسمه تعالی، بهتر است از شوهر در این باره اطاعت کند.

[سؤال 10689]‏ ‏ ‏ 6047‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی متع الله‌ المسلمین بطول بقائه‏

‏1. بانوانی که قصد شرکت در جلسات دینی از قبیل قرآن، دعای ندبه، دعای‏‎ ‎‏کمیل  و نماز جمعه را دارند ولی با منع شوهران مواجهند باید از گفته آن ها اطاعت‏‎ ‎‏کنیم  یا خیر؟‏

بسمه تعالی، خروج از منزل منوط به اجازۀ شوهر است.

‏2. وظیفه کسی که روز جمعه می خواهد نماز ظهر بخواند صبر کردن تا گذشتن وقت نماز جمعه است‏‎ ‎‏یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، صبر کردن لازم نیست و نماز جمعه واجب تخییری است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 304

‏3. آیا حاکم می تواند شخصی را مجبور به پرداخت خمس کند یا پرداخت به خود خمس دهنده واجب‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، ولی امر می تواند بدهکار خمس را الزام به پرداخت آن نماید.

‏4. اشیایی که از قبیل فرش و غیره مورد احتیاج شخص بوده و تهیه کرده ولی پس از چند بار مصرف‏‎ ‎‏دیگر احتیاجی به آن نیست آیا خمس آن را باید پرداخت کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر از ارباح مکاسب به حساب مؤونه تهیه شده هر موقع که از مؤونه بودن خارج‎ ‎شده خمس دارد.

‏5. اگر شخصی در سر سال خمسی پول خود را که سرمایه اوست داده و سرمایه اش فرضاً ده هزار‏‎ ‎‏تومان بوده در سال دیگر وقت حساب دو هزار تومان کسر دارد در سال سوم دو هزار تومان از سال دوم‏‎ ‎‏کمتر دارد در سال چهارم موجودی فعلی او به ده هزار تومان رسیده آیا باید خمس مازاد در سال سوم را‏‎ ‎‏که شش هزار تومان است بدهد یا چون اصل سرمایه اش ده هزار تومان بوده خمس دارد؟‏

بسمه تعالی، ضرر سال قبل از ربح سال بعد جبران نمی شود و ربح سال بعد در زاید بر مؤونه‎ ‎خمس دارد.

‏6. اهمیت نماز جمعه و اخبار که در مذمّت ترک و توبیخ تارک آن وارد شده آیا مخصوص زمان حضور‏‎ ‎‏است یا زمان ما را نیز که به فتوای آن حضرت واجب تخییری است شامل می شود؟‏

بسمه تعالی، در حال حاضر نماز جمعه واجب تخییری است و آثار واجب تعیینی بر آن مترتب‎ ‎نیست.

‏7. در تحریر الوسیله در مسأله شماره 4 مربوط به نماز آیات فرموده اید: «یختص الوجوب بمن فی بلد‏‎ ‎‏الآیة» ولی به بنده می گویند که به وسیله تلفن از دفتر سؤال کردیم گفته اند که اگر در شهری خورشید‏‎ ‎‏گرفت به مردم شهرهای دیگر لازم است نماز آیات بخوانند تقاضای جواب دارم.‏

بسمه تعالی، حکم همان است که در تحریر الوسیله مرقوم است.

[سؤال 10690]‏ ‏ ‏ 6048‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اعضای دفتر امام خمینی ‏

‏زنی 36 ساله هستم که دارای شش فرزند می باشم. دخترم را شوهر داده ام و الآن‏‎ ‎‏بچه بزرگم که پسر است چهارده ساله می باشد. هفت سال پیش شوهرم مرد و مرا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 305

‏بدون خرج و محتاج گذاشت. دو سال بعد از فوت شوهرم، برادرش که دارای زن و‏‎ ‎‏فرزند می باشد، به خاطر محرم بودن و کمک به ما، مرا صیغه دائمی کرده؛ اما خانه ما با‏‎ ‎‏خانه شوهرم فرق می کند و من بعضی از مواقع که می خواهم جایی بروم، مثلاً با مادر و‏‎ ‎‏زن برادرم و یا دخترم ـ که در خانۀ شوهر است ـ به دکتر بروم، دسترسی به شوهرم‏‎ ‎‏ندارم تا از او اجازه بگیرم. بعد از این که او را می بینم تا من بخواهم به او بگویم، او‏‎ ‎‏می گوید: «من راضی نیستم» و بگو و مگو می کنیم و ناراحتی ایجاد می شود. من‏‎ ‎‏می دانم که باید از او اجازه بگیرم؛ ولی نمی توانم. ‏

‏مرا در این مورد راهنمایی کنید. ‏

بسمه تعالی، خروج زن از خانه باید با اجازه شوهر باشد.

[سؤال 10691]‏ ‏ ‏ 6049‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت امام عزیزتر از جانم سلام عرض می نمایم.‏

‏اگر از برنامۀ زندگی من خواسته باشی، هیچ خوب نیست. این همه دعا کردیم که‏‎ ‎‏خدایا امام عزیز ما را به وطن برگردان که بلکه خفقان تمام شود؛ ای امام عزیز من یک‏‎ ‎‏زن نسبتاً مسلمان هستم که نمی توانم هیچ نفسی بکشم: ‏

‏1. شوهر من اجازۀ از خانه بیرون رفتن را نمی دهد و هیچ گونه دستور خدا را عمل‏‎ ‎‏نمی کند؛ مسلمان است، ولی خودش را یک کافر نشان می دهد. هر چیز که علیه اسلام‏‎ ‎‏است من در او می بینم. با این انقلاب، هیچ خوب نیست؛ ولی هیچ کاری از دست او‏‎ ‎‏ساخته نیست که بر علیه انقلاب انجام دهد.‏

‏2. به من می گوید: مسجد نرو، من راضی نیستم؛ بهشت زهرا نرو؛ نماز جمعه نرو.‏‎ ‎‏من یک زنی هستم توی خانه و شوهرم هیچ حساب سال ندارد؛ من با لباس خمس‏‎ ‎‏نداده، نماز می خوانم. من نمازم درست نیست. چه کنم؟ قالی می بافم، دلم می خواهد‏‎ ‎‏هیچ گونه خلاف اسلام کار نکنم. من یک کلاس سواد دارم، بعد از عم جزء قرآن هم تا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 306

‏سورۀ «عبس و تولّی» خواندم ولی با چه برنامه ای! بعد پرسیدم، گفته اند که باید‏‎ ‎‏بی اجازۀ شوهر از خانه بیرون نروی؛ هرچه او می گوید تو گوش دهی. با شنیدن این‏‎ ‎‏حرف به مرگ خودم راضی شدم و می خواست روحم از تنم جدا شود. آن قدر دلم‏‎ ‎‏می خواهد که با سواد شوم و قرآن بخوانم که تنها آرزوی من همین است. صحبت زیاد‏‎ ‎‏است ولی وقت شما را بیشتر از این نمی گیرم. به من می گوید: خانۀ پدر و مادرت نرو.‏‎ ‎‏شما من را راهنمایی کنید تا ببینم چه باید کرد. و من می خواهم از این کارکرد خود به‏‎ ‎‏جبهه کمک کنم به هیچ وجه اجازه نمی دهد. جواب نامه هرچه زودتر برسد. به امید‏‎ ‎‏عمر طولانی امام عزیز و به امید پیروزی تمام مسلمین جهان. ای امام عزیز، من از‏‎ ‎‏دست منافقین جگرم خون شد.‏

بسمه تعالی، بیرون رفتن زن از خانۀ شوهر در غیر واجبات باید با اجازۀ‎ ‎شوهر باشد و شما تا علم ندارید که در آنچه از شوهر برای شما از لباس و‎ ‎غذا و غیره تهیه می شود خمس هست، برای شما حلال است و شما در‎ ‎اموال خود اختیار دارید و شوهر شما حق دخالت در آن را ندارد.

[سؤال 10692]‏ ‏ ‏ 6050‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏من یک دختر دیپلمه هستم که چند ماه است به عقد برادر پاسداری در آمده ام و‏‎ ‎‏بسیار مایلم که به شغل شریف معلّمی بپردازم و در جهت اسلام گامی بردارم. به همین‏‎ ‎‏منظور، در تربیت معلم شرکت کرده و قبول شده ام؛ حالا ایشان راضی نیست که من در‏‎ ‎‏شهر دیگری یا روستا به تحصیل و یا خدمت مشغول شوم. البته باید متذکر شوم که‏‎ ‎‏پدر من راضی است و صحبت تحصیل من در زمان نامزدی، بین پدر و مادر ما بوده‏‎ ‎‏است؛ ولی مستقیماً بین ما قراری نشده است. حال وظیفۀ من چیست؟ آیا اجازۀ شوهر‏‎ ‎‏در زمان عقد برای تحصیل، شرط است؟‏

بسمه تعالی، برای خارج شدن از منزل باید شوهر اجازه دهد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 307

[سؤال 10693]‏ ‏ ‏ 6051‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 12 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، نایب الامام، امام خمینی، دامت افاضاته‏

‏1. احتراماً؛ نظر مبارک آن مرجع عالی قدر در مورد ارتباط کارمندان زن ـ به طور‏‎ ‎‏کلی ـ با مسئولین مرد، خصوصاً در آموزش و پرورش چه می باشد؟ با در نظر گرفتن‏‎ ‎‏تجرد و تأهل و داشتن فرزند و رضایت شوهر و شرایط کنونی جامعه، سخنان فوق چه‏‎ ‎‏صورتی پیدا می کند؟ در تمامی موارد آیا کار کردن در بیرون جایز است؟ کدام یک‏‎ ‎‏مستحب و خدا پسندانه تر است؟ در صورت مجاز نبودن کار برای زن در بیرون در‏‎ ‎‏برخورد با مسئولین، آیا حقوقی که تا کنون دریافت نموده حلال است یا خیر؟ در‏‎ ‎‏صورت حلال نبودن خمس آن از چه طریقی باید پرداخت گردد؟‏

بسمه تعالی، زن بدون رضایت شوهر نباید از منزل خارج شود، و در هر‎ ‎صورت، اجرت کار او حلال است و خمس دارد.

‏2. در صورت باقیماندن دو سال به پایان تحصیلات، حضور در دانشکده، بعد از انقلاب فرهنگی ـ با‏‎ ‎‏توجه به تعهدی که قبلاً برای خدمت در آموزش و پرورش داده شده ـ برای تکمیل دورۀ لیسانس، چه‏‎ ‎‏حکمی دارد؟ ‏

بسمه تعالی، چنانچه بر خلاف قرار و مقررات نباشد مانع ندارد.

[سؤال 10694]‏ ‏ ‏ 6052‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 11 / 1361‏

‏محضر مبارک مرجع عالی قدر تقلید، امام خمینی، أیّده الله‌ تعالی، سلام علیکم‏

‏1. خواهشمند است نظر شریف را در رابطه با تقدم هر یک از وظایف زیر‏‎ ‎‏مشخص فرمایید.‏

‏الف. تقدم بین وظایف تربیت فرزند و ادامۀ تحصیلات دانشگاهی برای خواهرانی‏‎ ‎‏که قبل از ازدواج به دانشگاه می رفته اند؟‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است، و خروج زن از منزل باید با اجازۀ شوهر

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 308

باشد، و چنانچه فرزند سرپرستی ندارد، گاهی نگهداری او بر مادر لازم‎ ‎می شود.

[سؤال 10695]

‏ب. تقدم بین وظایف تربیت فرزند و تدریس در مدارس دخترانه برای خواهرانی‏‎ ‎‏که قبلاً تدریس می کرده اند؟‏

بسمه تعالی، در حکم مسأله قبل است.

‏2. لطفاً وظیفۀ شرعی یک زن متأهل را در برابر پدر و مادرش بیان فرمایید؟‏

بسمه تعالی، وظیفۀ خاصی ندارد و برای خارج شدن از منزل باید شوهر راضی باشد.

‏3. آیا خلف وعدۀ مرد به زن و دروغ گفتن به او جایز است؟ در چه صورت؟‏

بسمه تعالی، خلف وعده حرام نیست؛ و دروغ گفتن جایز نیست.

[سؤال 10696]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 708

‏6. آیا بدون اجازه شوهرم می توانم به مسجد یا به دعای کمیل یا نماز جمعه یا‏‎ ‎‏زیارت یا بهشت زهرا و امثال این ها بروم؟ اگر رضایت نداشته باشد اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، خارج شدن زن شوهردار از منزل باید با اجازه شوهر باشد.

[سؤال 10697]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6039

‏3. آیا شوهر می تواند با تشخیص دادن دخالت غیر منطقی اطرافیان همسرش، وی‏‎ ‎‏را از معاشرت با آنان منع نماید؟‏

بسمه تعالی، اگر مستلزم خارج شدن زن از منزل یا ورود دیگران در خانه‎ ‎شوهر است، می تواند از خروج زن از خانه و ورود دیگران ممانعت نماید.

[سؤال 10698]‏ ‏ ‏ 6053‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 2 / 1361‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام عمره‏

‏مصدعاً؛ به عرض می رساند: این جانبه زن شوهرداری هستم که به لحاظ قلت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 309

‏معیشت و داشتن وام بانکی درآمدمان تکافوی مخارج روزانه را نمی نماید. با توجه به‏‎ ‎‏این که فعلاً امکانات استخدام برایم موجود است، تقاضا دارد اعلام فرمایند که آیا از‏‎ ‎‏نظر شرعی بلامانع است یا خیر؟ ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، استخدام بلامانع است؛ ولی با اجازه شوهر باید از منزل خارج‎ ‎شوید.

[سؤال 10699]‏ ‏ ‏ 6054‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏برادران عزیز دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی، سلام علیکم‏

‏می دانم که این نامه خدمت امام بزرگمان نخواهد رفت، لذا از قلم فرسایی در مورد‏‎ ‎‏عظمت و بزرگی ایشان و ابراز ارادت و کوچکی خودم نسبت به وی صرف نظر‏‎ ‎‏می کنم. گرچه قلم من که سهل است، زبان و قلم بزرگان امت ما نیز از این مطلب قاصر‏‎ ‎‏و ناتوان است. لذا با دعا برای طول عمر ایشان تا ظهور حضرت مهدی (عج) و آرزوی‏‎ ‎‏این که بتوانم شاگرد و سرباز کوچکی در خط ایشان باشم مسائلم را مطرح می کنم تا‏‎ ‎‏ان  شاء الله‌ وقت شما عزیزان را نیز نگیرم. ولی تقاضا می کنم سلام مرا به امام‏‎ ‎‏بزرگوارمان برسانید و از ایشان بخواهید تا برای من و خانواده ام دعای خیر بفرمایند.‏

‏1. با توجه به پیام تاریخی امام به مناسبت بازگشایی مدارس که تک تک آحاد مردم‏‎ ‎‏را مسئول دانستند؛ آیا مرد می تواند از کار همسرش به عنوان کارمند شاغل در وزارت‏‎ ‎‏آموزش و پرورش به دلایل نزدیک بودن وضع حملش و این که به زودی مسئول‏‎ ‎‏بچه داری و خانه داری خانواده وی خواهد شد جلوگیری کند؟ اگر استعفای زن باعث‏‎ ‎‏کمبود کادر مسلمان و مؤمن و متخصص آموزش و پرورش شهرستان محل‏‎ ‎‏سکونتشان شود و با توجه به این که خود زن نیز به استعفا رضایت دارد، چه باید بکند؟‏

بسمه تعالی، خروج زن از خانۀ شوهر موکول به اجازۀ شوهر است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 310

‏2. آیا شخص می تواند وسیله ای مثل موتور سیکلت را که از طریق مساجد و با نرخ دولتی خریداری‏‎ ‎‏کرده، به دلیل بی پول شدن و نیاز به پول پیدا کردن، در بازار مسلمین به نرخی بیش از آنچه که خریده‏‎ ‎‏بفروشد؟ مثلاً ده هزار تومان خریده، هجده هزار تومان بفروشد؟ با توجه به این که خریدار راضی بوده،‏‎ ‎‏حتی بیست هزار تومان بدهد و نیز با توجه به این که اصولاً در بازار کمتر از این نرخ خرید و فروش‏‎ ‎‏نمی شده است، اگر نه، تکلیف کسی که این کار را کرده است چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر به حد اجحاف نرسد با مراعات مقررات دولت اسلامی مانع ندارد.

[سؤال 10700]‏ ‏ ‏ 6055‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 4 / 1361‏

‏پیشگاه قائد عظیم الشأن و نایب الامام، دامت برکاته، سلام علیکم‏

‏اماما! قائدا! این جانب بانویی هستم 27 ساله و کارمند آموزش و پرورش، دارای‏‎ ‎‏همسر و یک دختر 5 / 2 ساله، که همسرم نیز کارمند آموزش و پرورش می باشد.‏‎ ‎‏چندی قبل به دنبال دعوت ستاد جذب نیرو از کلیۀ داوطلبین اعزام به کردستان، در‏‎ ‎‏یک سمینار یک روزه شرکت کردم و تا حدودی به موقعیت حساس و نیاز مبرم استان‏‎ ‎‏کردستان به نیروهای فرهنگی ـ که تا حدودی بتوانند انقلاب فرهنگی را به مردم‏‎ ‎‏غم دیده و ماتم زده و اسیر دست گروهک های دمکرات، کومله و فدایی و منافقین‏‎ ‎‏انتقال دهند ـ پی بردم و در پایان سمینار، موافقت خود را جهت همکاری اعلام داشتم،‏‎ ‎‏به این امید که حتماً موافقت همسرم را نیز می توانم جلب نمایم، و حتی در امتحانی که‏‎ ‎‏مدتی بعد از داوطلبین گرفته شد شرکت کردم؛ و لیکن بعد از آن، نه رئیس ادارۀ‏‎ ‎‏آموزش و پرورش ناحیه حاضر شد با من مصاحبه کند ـ به بهانۀ این که فعلاً در اصفهان‏‎ ‎‏به شما نیاز بیشتری هست ـ و نه همسرم با رفتنم موافقت نمود و من ماندم بر سر‏‎ ‎‏دوراهی که چه کنم؟ از یک طرف، نیاز کردستان و دعوت مکرر ستاد برای اعزام نیرو و‏‎ ‎‏ندای هل من ناصرٍ ینصرنی شهیدان در خاک و خون غلطیدۀ کردستان، و از طرف‏‎ ‎‏دیگر مخالفت همسرم؛ و چون نتوانستم وظیفه را بشناسم، بنا را بر این نهادم که مطلب‏‎ ‎‏را با شما در میان گذاشته تا هر گونه که شما تکلیف نمایید، همان گونه عمل نمایم.‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 311

‏باشد که بدین وسیله خشنودی ورضایت الله‌ و رستگاری دنیوی و اخروی خود را‏‎ ‎‏تأمین نمایم. ‏

بسمه تعالی، اگر شوهر شما موافقت نکند و مسئول امور آموزش و پرورش‎ ‎دستوری در این باره صادر نکرده باشد، شما تکلیفی در رفتن به کردستان‎ ‎ندارید؛ بلکه با مخالفت شوهر جایز نیست.

[سؤال 10701]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5985

‏2. وظیفه شرعی یک زن در برابر شوهرش که با استفاده از احکام اسلام مبنی بر‏‎ ‎‏اطاعت زن از شوهر، همسر را از دیدار بستگانش و آشنایانش باز می دارد ـ به این دلیل‏‎ ‎‏که آن ها اثراتی می گذارند که باعث می شود علاقه زن به آن ها زیاد شود و به خاطر این‏‎ ‎‏علاقه نتواند برخی از حرف هایشان را رد کند، در حالی که آن ها مسلمانند و کافر هم‏‎ ‎‏نیستند و نماز و روزه شان هم سرجایش است ـ چه می باشد؟‏

بسمه تعالی، خروج زن از منزل شوهر برای غیر واجبات، منوط به اجازۀ‎ ‎شوهر است.

[سؤال 10702]‏ ‏ ‏ 6056‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت مرجع عالی قدر، حضرت امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏خانمی هستم که قبل از انقلاب فرهنگی، در یکی از دانشکده های فنی تهران در‏‎ ‎‏رشتۀ مهندسی مکانیک به تحصیل مشغول بوده ام و در حدود 90 واحد از 140 واحد‏‎ ‎‏آن موقع را گذرانده ام. هم اکنون متأهل و دارای فرزندی نیز هستم. با توجه به‏‎ ‎‏بازگشایی دانشگاه ها و امکان ادامۀ تحصیل در رشته های مفیدتر برای خواهران، لطفاً‏‎ ‎‏نظر مبارک را در رابطه با ادامۀ تحصیل و یا رها کردن تحصیل بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، زن برای خارج شدن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرد و‎ ‎چنانچه اجازه بدهد، ادامۀ تحصیل مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 312

[سؤال 10703]‏ ‏ ‏ 6057‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 9 / 1361‏

‏خانم من که به خان‏‏ۀ‏‏ من آمد ـ در حدود بیست سال پیش ـ بزرگ شد‏‏ۀ‏‏ تهران و‏‎ ‎‏خیلی معتقد نبود. با زحمت زیاد هدایتش کردم. فعلاً نتیج‏‏ۀ‏‏ ازدواجمان شش اولاد‏‎ ‎‏است (سه تا بزرگ ـ پسرها پاسدار و یک دختر بزرگم بحمدالله‌ مکتبی هستند ـ و سه تا‏‎ ‎‏کوچک از سه ساله تا سیزده سال داریم). خودم دو مرتبه به جبهه رفتم و بدون تظاهر،‏‎ ‎‏آنچه از دستم بر می آید تبلیغ می کنم. پنج ماه است خانم، زندگی را برایم حرام کرده.‏‎ ‎‏آزادی زن در رژیم سابق اثر گذاشته بود. می گویم این کار را نکن؛ می گوید: آزادم؛‏‎ ‎‏پیغمبر صلی الله علیه و آله و رهبر، آزادم کرده. برای کمک به جبهه، به کمیته می رود و به من نمی گوید‏‎ ‎‏و بچ‏‏ۀ‏‏ کوچک در میان آب و آتش می ماند. من که مجبورم به سر کار بروم؛ می گویم من‏‎ ‎‏اجازه ندادم بیرون بروی. جواب می گوید: تو شوهر من نیستی. آیا شرعاً جایز است‏‎ ‎‏بدون اجاز‏‏ۀ‏‏ من ـ نسبت به عرایض فوق ـ بیرون برود یا نه؟ لطفاً جواب را در ذیل نامه‏‎ ‎‏بفرمایید. ‏

بسمه تعالی، زن بدون اجازۀ شوهر حق ندارد از منزل خارج شود.

[سؤال 10704]‏ ‏ ‏ 6058‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 13 / 9 / 1361‏

‏حضور محترم رهبر و مرجع و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی، مدّ ظله، با سلام فراوان‏

‏خواهشمند است فتوای آن حضرت را راجع به شاغل بودن زن با نارضایتی‏‎ ‎‏همسرش، با عنایت به این که زن، تعهد کار کردن در زمان ستم شاهی سابق به آن دولت‏‎ ‎‏غیر قانونی را داده است، ذیل این ورقه مرقوم بفرمایید. ‏

بسمه تعالی، خارج شدن زن از منزل باید با رضایت شوهر باشد، مگر‎ ‎این که در وقت عقد شرط کرده باشند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 313

[سؤال 10705]‏ ‏ ‏ 6059‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏شخصی دختری را به عقد نکاح دائم ازدواج نموده، ولی در خانۀ پدرش هست و‏‎ ‎‏شوهر، او را به خانۀ خود نبرده و تصرّف نکرده و بکر است و آن دختر می خواهد‏‎ ‎‏مدرسه برود برای تحصیل علم، و شوهر اجازه نمی دهد. آیا جایز است دختر،‏‎ ‎‏بی اجازۀ شوهر برای دانش آموزی به مدرسه برود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، برای خارج شدن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرد، مگر‎ ‎این که در متن عقد شرط شده باشد.

[سؤال 10706]‏ ‏ ‏ 6060‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 7 / 1361‏

‏محضر مقدس رهبر مستضعفان جهان، آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏احتراماً؛ نظر مبارک امام را در این مسأله بیان فرمایید: ‏

‏عقد پسرودختری به صورت عادی خوانده شده است. عاقد قبل از اجرای صیغه‏‎ ‎‏گفتند: چون امام فرموده اند: ازدواج غیر رسمی خلاف مقررات دولت است، باید‏‎ ‎‏رسمی کنید و احتیاطاً قبل از عروسی رسمی کنید و چون سن پسر از لحاظ شناسنامه‏‎ ‎‏به حد قانونی نرسیده، محضر عقد رسمی جاری نمی کند. استدعا دارد بیان فرمایید که‏‎ ‎‏باید حتماً عقد رسمی جاری شود یا این که اگر عروس به خانۀ شوهر برود و هر موقع‏‎ ‎‏سن آن ها به حد قانونی رسید، سند محضری رسمی جاری شود کفایت می کند؟ ‏

بسمه تعالی، اگر عقد خوانده شده، زن و شوهر هستند و با مطالبۀ شوهر، زن‎ ‎باید به خانۀ شوهر برود.

[سؤال 10707]‏ ‏ ‏ 6061‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت مستطاب، زعیم عالی قدر و امام امت و رهبر رشید انقلاب مقدس اسلامی‏‎ ‎‏ایران، امام خمینی، دامت برکاته‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 314

‏با کمال احترام، معروض می دارد این جانب در چند سال قبل دختری را به همسری‏‎ ‎‏برگزیدم و مهریه و خطبۀ عقد آن دختر با اجازۀ پدرش، به وسیلۀ یکی از روحانیون‏‎ ‎‏خوانده شد. در حال حاضر که می خواهم عیالم را به منزل خود ببرم، پدرش امتناع‏‎ ‎‏می ورزد و می گوید: من عقد آخوندی را قبول ندارم. تقاضا دارم اگر این دختر خانم،‏‎ ‎‏همسر قانونی و شرعی حقیر است و پدرش حق ندارد چنین مطلبی را بیان دارد، نظریه‏‎ ‎‏حضرت معظم را در این باره بیان نمایید.‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور دختر شرعاً زن شما است و حق دارید او را‎ ‎به خانه خود ببرید، ولی در مقابل، دختر حق دارد مهریه خود را از شما‎ ‎مطالبه کند و یا برای محکم کاری، مطالبۀ محضری شدن عقد و مهریه‎ ‎خودش را بنماید.

[سؤال 10708]‏ ‏ ‏ 6062‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. آیا زن تابع مرد است یا مرد باید از زن تبعیت نماید؟‏

بسمه تعالی، عنوان تبعیت در بین نیست و هر یک بر دیگری حقوقی دارد‎ ‎که باید مراعات شود. 

[سؤال 10709]

‏2. زن می تواند بدون اجازه شوهر مسافرت برود و یا زیارت ائمه برود و ادعا کند‏‎ ‎‏من مخارج از شوهر نمی گیرم و لازم به اجازه شوهر نیست و بدون اجازه گرفتن از‏‎ ‎‏شوهر هر کجا بخواهم می توانم بروم. آیا درست است یا خیر؟ و همین طور آیا زن‏‎ ‎‏بدون اجازه شوهر می تواند در مجالس روضه و مسجد یا مجالس مذهبی دیگر‏‎ ‎‏شرکت نماید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، زن بدون اذن شوهر نباید از منزل خارج شود، مگر در‎ ‎واجبات.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 315

[سؤال 10710]

‏3. اگر زنی مدت ده سال یا بیشتر از شوهر در هیچ امری اطاعت ننمود، تکلیف آن‏‎ ‎‏مرد چیست؟ در صورتی که مرد در هر امری با او حاضر است زندگی کند، حد شرعی‏‎ ‎‏آن را توضیح فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر از حقوق واجبۀ مرد سرپیچی نموده ناشزه است و‎ ‎استحقاق نفقه ندارد.

[سؤال 10711]‏ ‏ ‏ 6063‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک امام خمینی، سلام علیکم، این جانب به عرض می رسانم:‏

‏مدت سه سال است ازدواج کرده ام و عیالم به من حریف است و یک پسر هم‏‎ ‎‏دارم؛ این عیال در خانه با من سازگار نیست و از فرمان من سرپیچی می کند و حتی اگر‏‎ ‎‏میلش نباشد، غذا هم برایم درست نمی کند؛ از شما امام می خواهم سؤال کنم که آیا‏‎ ‎‏می توانم این زن را بدون طلاق رهایش کنم یا نه؟ اماما! می دانم گرفتاریت زیاد است،‏‎ ‎‏لیکن از شما می خواهم مرا راهنمایی فرمایید. ‏

‏لازم به توضیح است که خودم هم لکنت زبان دارم و بر اثر این سرنوشت، مبتلا به‏‎ ‎‏مرض سردرد شده ام. اماما! پیش از این که این زن را عقد کنم، به ما نگفتند این دختر‏‎ ‎‏ضعف اعصاب دارد، و ما گفتیم که بنده لکنت زبان دارم، و از طرفی برای این که ما‏‎ ‎‏نفهمیم، دختر را هرچه زودتر به عقد ما درآوردند و بنده آدم ضعیف و لاغری هستم‏‎ ‎‏که توانایی کار کردن ندارم؛ از شما می خواهم مرا راهنمایی فرمایید.‏

‏از خداوند متعال، توفیق و عمر بیشتر امام کبیر را مسئلت دارم‏

بسمه تعالی، بدون طلاق، زوجیت به حال خود باقی است و باید از عهدۀ‎ ‎وظایف زن و شوهری برآیید و هرکدام به وظیفه ای که نسبت به دیگری‎ ‎دارید عمل کنید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 316

[سؤال 10712]‏ ‏ ‏ 6064‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر شخصی دختری را به عقد خود درآورده و بنا بر این باشد که دختر مدت یک‏‎ ‎‏سال در خانۀ پدر بماند، در این صورت حق شوهری از گردن دختر برداشته می شود یا‏‎ ‎‏خیر؟ و در این صورت، امر شوهر واجب تر است یا پدر و مادر، در حالی که نفقه خور‏‎ ‎‏پدر است؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌‏

بسمه تعالی، تمام حقوق زوجیت ثابت است و در غیر آن، اختیار با خود‎ ‎دختر است.

[سؤال 10713]‏ ‏ ‏ 6065‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مگر اسلام برای زن و مرد آزادی یکسانی مقرر نکرده؛ چطور مرد هر کجا که‏‎ ‎‏می خواهد برود می رود ولی زن باید از او اجازه بگیرد، اگرچه دربارۀ برنامه اسلامی و‏‎ ‎‏برای اسلام باشد. ‏

بسمه تعالی، خارج شدن زن شوهردار از خانه باید با اجازۀ شوهر باشد،‎ ‎مگر در واجبات و در مقابل، مرد وظایفی راجع به زن خود دارد که زن آن‎ ‎وظایف را ندارد.

[سؤال 10714]‏ ‏ ‏ 6066‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 10 / 1361‏

‏حضور مستطاب مرجع عالی قدر، امام خمینی‏

‏توقیراً؛ استدعا دارد جواب فرمایید: آیا زنی که احتیاج مبرم به شرکت در جلسات‏‎ ‎‏مذهبی دارد تا مسائل ضروری خود را یاد بگیرد و مواجه با عدم رضایت همسر‏‎ ‎‏گردید، آیا می تواند بدون کسب رضایت همسر خود شرکت کند یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، زن برای خارج شدن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرد، مگر‎ ‎در واجبات.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 317

[سؤال 10715]‏ ‏ ‏ 6067‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 3 / 1361‏

‏حضور محترم آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏لطفاً توضیح فرمایید که آیا با وجود آن که صلۀ رحم در اسلام واجب می باشد اگر‏‎ ‎‏شوهری به زنش اجازۀ صلۀ رحم ندهد تکلیف آن زن چیست؟‏

بسمه تعالی، زن بدون اجازۀ شوهر نمی تواند از منزل خارج شود و اگر صلۀ‎ ‎رحم موقوف بر خارج شدن از منزل نباشد اجازۀ شوهر لازم نیست و صلۀ‎ ‎رحم واجب را نمی تواند جلوگیری و زن برای آن می تواند خارج شود.

[سؤال 10716]‏ ‏ ‏ 6068‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 7 / 1361‏

‏حضور محترم رهبر کبیر انقلاب، آیت الله‌ العظمی جناب آقای حاج سید روح الله‌‏‎ ‎‏خمینی، دام بقاؤه، پس از تبلیغ سلام و عرض ادب‏

‏زن و شوهری هستیم که دارای چهار فرزند پسر بودیم که یکی از آن ها در حملۀ‏‎ ‎‏فتح المبین شهید شد و شوهر من اجازه داده بود که من برای کمک به جنگ زده ها و‏‎ ‎‏برای جبهه، نصف روز بروم در محلی که برای دوخت لباس جنگ زده ها و جبهه اقدام‏‎ ‎‏می نمایند کمک کنم و در بعضی اوقات در مراسم شهدا شرکت کنم و مدتی است که‏‎ ‎‏مشغول این عمل می باشم. اخیراً شوهرم می گوید که دیگر راضی نیستم خانه داری را‏‎ ‎‏رها کنی و بروی. آیا اطاعت از شوهرم واجب است؟ و در صورت وجوب، اگر در‏‎ ‎‏خانه تنها بمانم فکر شهادت فرزندم مرا رنج می دهد و ممکن است برای سلامتی من‏‎ ‎‏مضر باشد. آیا در این صورت هم اطاعت از او لازم است؟ ‏

بسمه تعالی، در غیر واجبات، خروج زن از منزل منوط به اجازۀ شوهر‎ ‎است، و با امید بستن به الطاف خداوند متعال نسبت به شهید و بازماندگان‎ ‎او خاطر خود را تسلی دهید. ان شاء الله‌ موفق باشید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 318

[سؤال 10717]‏ ‏ ‏ 6069‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 12 / 1358‏

‏محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏ادام الله‌ عمره الشریف، محترماً معروض می دارد:‏

‏زن مسلمانی که در آموختن مسائل دین احساس مسئولیت می نماید، آیا می تواند‏‎ ‎‏بدون رضایت شوهر خود، برای یادگیری مسائل و معارف اسلام از منزل خارج شود؟‏

بسمه تعالی، اگر از مسائلی باشد که تحصیل آن بر زن واجب است و‎ ‎یادگرفتن منوط به خروج از منزل باشد، اجازه لازم نیست، و در غیر این‎ ‎صورت باید اجازه بگیرد.

[سؤال 10718]‏ ‏ ‏ 6070‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏سلام علیکم، خواهش می کنم به این سؤالات پاسخ دهید:‏

‏1. اطاعت کردن از شوهر در چه مواقعی لازم و ضروری است و در چه موقع،‏‎ ‎‏ضروری و واجب نیست؟‏

بسمه تعالی، اطاعت واجب فقط در امور مربوط به استمتاع است و بدون‎ ‎اجازۀ شوهر نباید از خانه خارج شود، مگر این که در ضمن عقد شرط کرده‎ ‎باشد یا برای کار واجبی بخواهد از منزل خارج شود.

‏2. اگر گناهی از شوهر سر بزند و همسر او بخواهد او را راهنمایی کند، آیا این حق را دارد یا ندارد؟ و‏‎ ‎‏اگر زن را به کار خطا دعوت کند، آیا این جا زن باید از شوهرش اطاعت کند یا نه؟ آیا زن باید آنچه که‏‎ ‎‏اسلام می گوید انجام دهد یا هرچه شوهر می گوید باید انجام دهد؟ و اگر همسر آمد شوهرش را امر به‏‎ ‎‏معروف کرد و شوهر بگوید که تو نباید کاری به کار من داشته باشی و خودم می دانم و بس، وظیفۀ زن‏‎ ‎‏در این جا چه می باشد؟‏

بسمه تعالی، با شرایط باید او را امر به معروف و نهی از منکر نماید.

‏3. آیا گناهانی که زن انجام می دهد، بر گردن شوهر او است؛ یعنی روز قیامت زن باید جواب‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 319

‏گناهانش  را بدهد یا نه شوهر باید جواب بدهد؟‏

بسمه تعالی، بر عهدۀ خود زن است.

[سؤال 10719]

‏4. اگر شوهر به زن بگوید: بیا برویم مهمانی و زن یک بار که به مهمانی رفت و دید‏‎ ‎‏مجلس و مهمانی، مجلس گناه است، به شوهر بگوید که دفعۀ بعد اگر بخواهی به چنین‏‎ ‎‏مهمانی ها و مجلس هایی بروی من با تو نمی آیم و این جا شوهر بگوید که نه تو باید هر‏‎ ‎‏کجا من گفتم بیایی، زن در این جا چه وظیفه ای دارد؟ آیا باید در مجلس مهمانی که پر‏‎ ‎‏از گناه است، به خاطر اطاعت کردن از شوهر برود یا نه؛ این جا شوهر مطرح نیست و‏‎ ‎‏خدا مطرح است که زن به عنوان این که در مقابل خداوند مسئول است، در آن‏‎ ‎‏مجلس ها شرکت نکند؛ چون دستور خداوند است که از گناه دوری کنید و تقوا را پیشۀ‏‎ ‎‏خود سازید؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، نباید از شوهر اطاعت کند و جایز نیست به‎ ‎مهمانی مزبور برود.

‏5. هنگامی که شوهرم برای خواستگاری من آمده بودند، قرار بر این شد که اجازه بدهند من درس علوم‏‎ ‎‏اسلامی را بخوانم و حالا بعد از یک سال و چند ماه که از ازدواجمان می گذرد می گویند: نه تو نباید‏‎ ‎‏درس بخوانی. این جا تکلیف من چیست؟ و هدف از درس خواندن من، آگاهی پیدا کردن به اسلام و‏‎ ‎‏عمل کردن به آن است؛ ان شاء الله‌.‏

بسمه تعالی، با فرض این که شرط شده، زن می تواند به درس خواندن خود ادامه دهد.

[سؤال 10720]‏ ‏ ‏ 6071‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 2 / 1361‏

‏محضر مبارک امام امت، مرجع عالی قدر شیعه، أدام الله‌ ظله العالی، ان شاء الله‌،‏‎ ‎‏سلام علیکم، قبلاً از پیشگاه با عظمت و پربرکت و با شکوه آن رهبر عزیز، به خاطر‏‎ ‎‏فراهم نمودن اسباب تصدیع پوزش می طلبم؛ چون ناچار بودم که سؤالات را به علت‏‎ ‎‏حساسیت جو، فقط از آن امام بزرگوارم جویا شوم.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 320

‏1. آیا زن مجاز است بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج شود و یا به میهمانی و‏‎ ‎‏گردش و یا حتی برای خرید بیرون برود؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست، مگر در واجبات.

[سؤال 10721]

‏2. آیا زن می تواند وقتی شوهر اجازۀ صحبت و برخورد و غذا خوردن زن را در‏‎ ‎‏سر یک سفره با نامحرم نمی دهد شرکت کند؟‏

بسمه تعالی، اگر زن مواظب وظایف شرعی خود باشد، شوهر نمی تواند او‎ ‎را منع کند.

[سؤال 10722]

‏3. صحبت و شوخی و خندیدن با مردی که با مادر آن زن شوهردار صیغۀ محرمیت‏‎ ‎‏خوانده اند، در صورتی که شوهر زن راضی نباشد چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، رضایت شوهر در این جهت اعتبار ندارد؛ ولی زن باید‎ ‎مراعات وظیفۀ شرعی خود را بکند.

‏4. پوشیدن جوراب نازک که از زانو به پایین کاملاً حجم و زیبایی پا دیده می شود ـ چه مشکی و چه به‏‎ ‎‏رنگ بدن که نازک است ـ در خیابان و یا کلاس درس که نامحرم است چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر بدن او را نامحرم می بیند جایز نیست.

[سؤال 10723]

‏5. آیا زن شوهردار که قبلاً با مردی محرم شده، یعنی صیغۀ پدرش شده تا به او‏‎ ‎‏محرم باشد، در صورتی که شوهرش راضی نیست می تواند با پیدا بودن موی سر و‏‎ ‎‏گردن و مقداری از بدن و زانو به پایین، در جلوی آن مرد ظاهر شده و بنشیند و بگویند‏‎ ‎‏و بخندند؟‏

بسمه تعالی، حکم این مسأله ظاهر شد از مسائل قبل؛ ولی زن باید ملاحظه‎ ‎کند که مفسده ایجاد نشود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 321

‏6. مسأله 2437 در مورد نگاه کردن ـ «مرد و زنی که با یکدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند،‏‎ ‎‏می توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند» ـ در مورد کدام محرم است؟ آیا با توجه به‏‎ ‎‏سؤال پنجم، این مسأله در مورد زنی که مشخصاتش را در سؤال پنجم مطرح کردم با آن مرد، مصداق‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، بین محارم در این جهت فرقی نیست.

[سؤال 10724]

‏7. امر و نهی به زنی که شوهرش راضی نیست چه صورت دارد؟ آیا زنی که‏‎ ‎‏می داند وقتی مردی به او دستور می دهد که مثلاً فلان کار را انجام بدهید، شوهرش‏‎ ‎‏راضی نیست، می تواند انجام بدهد یا نه؟ مثلاً اگر مردی به زن من دستور می دهد که‏‎ ‎‏برو و برایم فلان چیز را بخر و من راضی نیستم، زن مجاز است از آن مرد اطاعت کند؟‏

بسمه تعالی، رضایت شوهر در این جهت معتبر نیست؛ ولی زن برای‎ ‎خارج شدن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرد.

[سؤال 10725]‏ ‏ ‏ 6072‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 8 / 1361‏

‏تهران، مسئول دفتر امام در جماران، دامت توفیقاته، سلام علیکم‏

‏احتراماً؛ به عرض می رساند:‏

‏آیا زن در منزل شوهر در اطاعت شوهر نمی باشد؟ آیا بدون اجازۀ شوهر در نماز‏‎ ‎‏جمعه می تواند شرکت کند یا خیر؟ نتیجه را اعلام فرمایید. مزید تشکر است‏

بسمه تعالی، خروج زن از خانه، در غیر واجبات باید با اذن شوهر باشد.

[سؤال 10726]‏ ‏ ‏ 6073‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 8 / 1361‏

‏محضر مقدس رهبر عالی قدر انقلاب، پس از عرض سلام، تقاضامندم به سؤالات‏‎ ‎‏ذیل جواب بدهید.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 322

‏1. شرکت زن ها در مسائل اجتماعی ـ مثل عضو سپاه پاسداران شدن یا شرکت در‏‎ ‎‏راهپیمایی ها و در نماز جمعه و انتخابات ـ چه حکمی دارد و به حد وجوب هم‏‎ ‎‏می رسد؟ و در صورتی که به حد وجوب برسد، با نهی شوهر چگونه می شود؟ و آیا‏‎ ‎‏فرقی بین این موضوعات از جهت حکم هست یا نه و اگر فرق دارد معیّن کنید؟‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است و به حسب حال اشخاص هم ممکن‎ ‎است فرق کند و اگر در موردی به موجب اقتضای ضرورت واجب شد،‎ ‎نهی شوهر مانع نیست.

[سؤال 10727]

‏2. اصولاً اطاعت زن از شوهر خود تا چه حدودی هست؟ مثلاً اگر مردی به زن‏‎ ‎‏خود هیچ گونه اجازۀ خروج از منزل را ندهد و از روی خودخواهی یا عدم اطلاع از‏‎ ‎‏دین، به زن خود امر و نهی کند، زن در این گونه موارد چه وظیفه ای دارد؟ و باز وظیفه‏‎ ‎‏زن در قبال شوهر ضد انقلاب خود چیست؟‏

بسمه تعالی، خروج زن از منزل در غیر موارد وجوب منوط به اذن شوهر‎ ‎است و در غیر استمتاعات و امور مربوطۀ به آن واجب نیست دستورات‎ ‎شوهر را اطاعت کند و اگر شوهر مرتکب خلافی می شود، زن غیر از امر به‎ ‎معروف و نهی از منکر وظیفه ای ندارد.

[سؤال 10728]‏ ‏ ‏ 6074‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 2 / 1358‏

‏حضرت حجت الاسلام و المسلمین امام خمینی، مدّ ظله العالی، محترماً؛ به عرض‏‎ ‎‏می رساند:‏

‏عیال این جانب مدت هشت ماه است که این جانب را در سن کهولت با حال‏‎ ‎‏مریضی بدون اجازه ترک نموده است. به اتکای آن که من باید در حسینیه و مجالس‏‎ ‎‏روضه بروم؛ آیا شرعاً عیال عقدی این جانب می تواند بدون اجازه و رضایت این جانب‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 323

‏که شوهر شرعی او می باشم خانه را ترک نماید یا آن که بدون اجازه این جانب به‏‎ ‎‏زیارت اماکن مقدسه برود؟ تمنا دارم برای روشن شدن ذهن عیال این جانب، مسأله و‏‎ ‎‏دستور شرعی آن را مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، خروج زن از منزل و لو برای زیارات مستحبه باید با اذن‎ ‎شوهر باشد و در واجبات اذن شوهر معتبر نیست.

[سؤال 10729]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7407

‏6. خروج زن از منزل بدون اجازۀ شوهر در چه مواردی جایز است؟ و آیا شوهر‏‎ ‎‏می تواند مانع خروج زن پزشک خود که متخصّص زنان و زایمان است و برای معالجۀ‏‎ ‎‏بیماران مجبور است در بعضی از شب ها خانۀ خود را ترک نماید، بشود؟‏

بسمه تعالی، کار کردن زن در بیرون منزل اگر منافی با حقوق زناشویی‎ ‎شوهر نباشد، با حفظ حجاب، اشکال ندارد ولی خروج زن از منزل برای‎ ‎غیر واجبات منوط به اجازۀ شوهر است و در موردی که معالجۀ بیمار در‎ ‎بیرون منزل بر پزشک زن واجب شود، شوهر او حق ممانعت او را ندارد.

[سؤال 10730]‏ ‏ ‏ 6075‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏تهران، دفتر امام خمینی، بعد از سلام؛ آیا از نظر شرعی و قانونی کار کردن خانم‏‎ ‎‏کارمند در اداره بدون رضایت شوهرش جایز است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اشتغال به کار با مراعات حجاب شرعی برای زن اشکال‎ ‎ندارد؛ ولی خروج زن از خانه منوط به اجازۀ شوهر است.

[سؤال 10731]‏ ‏ ‏ 6076‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 5 / 1361‏

‏با سلام به محضر دفتر مبارک امام، ادام الله‌ ظله‏

‏اول: با توجه به این که وظیفه و مسئولیت زن در جامعه و نظام اسلامی شیعی،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 324

‏تربیت فرزند و نسلی مهذب و ادارۀ خانواده است، آیا در حال حاضر، با توجه به‏‎ ‎‏نیازهای جامعه، ضروری است که در کنار این وظیفه، در مراکز فرهنگی و درمانی‏‎ ‎‏مشغول به خدمت شود ـ مانند دبیری و معلمی یا پرستاری و پزشکی که لازمه اش‏‎ ‎‏رفتن به دانشگاه و غیره می باشد ـ یا خیر؟‏

‏دوم: این که رفتن به جبهه برای کارهای امدادی و فرهنگی ـ در صورت نیاز ـ دارای‏‎ ‎‏اشکالی نیست؟ با تشکر‏

بسمه تعالی، شرکت زن در خدمات فرهنگی و اجتماعی و رفتن به‎ ‎دانشگاه، با مراعات کامل حجاب شرعی مانع ندارد؛ ولی خروج زن‎ ‎شوهردار از منزل، منوط به اجازۀ شوهر است.

[سؤال 10732]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5546

‏2. آیا زن بدون توافق مرد، می تواند در ارگان های انقلابی فعالیت کند؟‏

بسمه تعالی، اصل کار با مراعات حجاب واجب و سایر ضوابط شرعی،‎ ‎مانع ندارد، ولی خروج زن از منزل، منوط به اجازۀ شوهر است.

[سؤال 10733]‏ ‏ ‏ 6077‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 13 / 10 / 1361‏

‏حضرت امام خمینی، دامت برکاته‏

‏محترماً این جانب مدت پنج سال است که با خانمی ازدواج نموده ام؛ زمانی که با‏‎ ‎‏هم ازدواج کردیم، ایشان شاغل بودند ولی حالا به دلیل داشتن دو فرزند خردسال‏‎ ‎‏و  همچنین داشتن امکانات مالی مخالف کار ایشان در خارج از منزل می باشم؛ لذا‏‎ ‎‏آیا  شرعاً این جانب می توانم از کار ایشان در خارج از خانه، ممانعت به عمل آورم‏‎ ‎‏یا  خیر؟‏

بسمه تعالی، خارج شدن زن از منزل شوهر باید با اجازه شوهر باشد مگر‎ ‎این که در ضمن عقد شرط کرده باشند که زن بتواند خارج شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 325

[سؤال 10734]‏ ‏ ‏ 6078‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حوزۀ علمیه قم، استدعا دارد مسأله زیر را از نظر شرع مقدس اسلام حل و در‏‎ ‎‏صورت امکان و داشتن فتوای شرعی اعلام فرمایید.‏

‏این جانب فرد مسلمانی هستم. همسرم شاغل است، لیکن بنده با کار کردن ایشان‏‎ ‎‏مخالف هستم و ایشان نمی پذیرد. آیا می توانم شرعاً از کار کردن ایشان جلوگیری‏‎ ‎‏نمایم؟‏

بسمه تعالی، خارج شدن زن از منزل باید با اجازۀ شوهر باشد، مگر این که‎ ‎در ضمن عقد شرط کرده باشند که زن بتواند خارج شود.

[سؤال 10735]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3387

‏6. اگر زنی و یا دختری میل به تحصیل و یادگیری فنون دیگر را داشته باشد، آیا‏‎ ‎‏راضی نبودن شوهر و یا پدر به این امور، مانع از انجام آن ها خواهد بود؟‏

بسمه تعالی، تحصیل علم یا فنون دیگر مانع ندارد؛ ولی زن بدون اذن‎ ‎شوهر نمی تواند از خانه خارج شود.

[سؤال 10736]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6039

‏2. با آن که زن کار می کند و بعضی از مشکلات زندگی را با پول خود برطرف‏‎ ‎‏می نماید؛ آیا حق دارد که سهمی از اختیارات شوهرش را در امور اخلاقی و مدیریت‏‎ ‎‏خانوادگی سلب نماید؟‏

بسمه تعالی، حقوق شوهر سلب نمی شود.

[سؤال 10737]‏ ‏ ‏ 6079‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏در مورد این مسأله که زن باید در عمل زناشویی از شوهر خود تمکین کند، آیا این‏‎ ‎‏موضوع حدی دارد یا این که به طور نامحدود ـ البته در مواقعی که عذر شرعی نداشته‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 326

‏باشد ـ هر گاه شوهر خواست، زن باید انجام دهد؟‏

بسمه تعالی، هر گاه شوهر بخواهد زن باید تمکین کند.

[سؤال 10738]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 708

‏4. در مورد خرجی که شوهرم به من می دهد، سؤالی دارم. او ماهی 13 هزار تومان‏‎ ‎‏درآمد دارد و ماهی 1200 تومان به من می دهد. البته بیشتر چیزها را خودش می خرد و‏‎ ‎‏بعضی از چیزهای متفرقه را من می خرم. مطابق اسلام چقدر باید به من بدهد؟ آیا‏‎ ‎‏می شود بدون اجازه شوهر پول یا کمکی به جبهه یا به کسی بکنم؟ اگر او بفهمد یا اگر‏‎ ‎‏یادم رفت به او بگویم اشکالی دارد؟‏

بسمه تعالی، در مالی که شوهر به شما می دهد، باید با اجازۀ او تصرف شود.

[سؤال 10739]‏ ‏ ‏ 6080‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی‏

‏ضمن عرض سلام، سؤالی داشتم که امید پاسخ گویی از آن جناب را دارم. ‏

‏آیا زن که به خانۀ شوهر رفته، می تواند از خرج خانه ای که شوهر به وی می دهد و‏‎ ‎‏او اضافه می آورد، به کسی دیگر یا پدر و مادر خود بدهد البته بدون آن که شوهرش‏‎ ‎‏بفهمد؟ متشکرم‏

بسمه تعالی، اگر شوهر به او آن را تملیک نکرده، بدون اجازۀ شوهر‎ ‎نمی تواند به دیگران بدهد.

[سؤال 10740]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4805

‏3. آیا زن حق دارد بدون اجازۀ شوهر، تصمیمات خانوادگی در مورد اطرافیان‏‎ ‎‏خود بگیرد و بدون اجازۀ شوهر به مرحلۀ اجرا گذارد؟‏

بسمه تعالی، اختیار خانه و اموال شوهر و ولایت بر اولاد با شوهر است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 327

[سؤال 10741]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 708

‏5. آیا می توانم بدون اجازه شوهرم برنج یا حبوبات یا نظیر آن ها به جبهه یا به‏‎ ‎‏کسی  کمک کنم یا طلایی که مال من است می توانم بفروشم و پولش را برای خودم‏‎ ‎‏بردارم یا این که بخواهم طلایم را به جبهه بدهم؟ اگر او رضایت نداشته باشد؛ آیا‏‎ ‎‏اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، در اموال خودتان می توانید تصرف کنید؛ ولی تصرف در‎ ‎اموال شوهر باید با اجازه او باشد. 

[سؤال 10742]‏ ‏ ‏ 6081‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 6 / 1361‏

‏حضور محترم عزیز عزیزان و افتخار فقیهان و نور چشم عالمان و مرجع تقلید‏‎ ‎‏شیعیان و رهبر انقلاب اسلامی ایران و امید محرومان و مستضعفان جهان، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏محترماً به استحضار می رساند: این جانب دارای مقادیری سکه و زینت آلات طلا‏‎ ‎‏می باشم که مقداری از آن ها از جمله تعدادی از سکه های طلا و چند زنجیر و‏‎ ‎‏مدال های کوچک را خانوادۀ همسرم و بقیۀ طلاها را پدر و مادرم هنگام عقد ازدواج به‏‎ ‎‏من هدیه کرده اند. مقداری را نیز هنگام تولد فرزندانم، اقوام اهدا کرده اند. اکنون مایل‏‎ ‎‏هستم آن ها را تقدیم حضور مرجع و امامم بنمایم تا به نحو احسن در جهت انقلاب به‏‎ ‎‏مصرف برسد. عنایت فرموده بفرمایند: اگر در این زمینه با همسرم مشورت نکنم و یا‏‎ ‎‏در صورت مشورت، با مخالفت ایشان روبه رو گردم، آیا شرعاً اجازه دارم اقدام نمایم؟‏

‏محترماً به عرض می رساند که من و همسرم شاغل هستیم و خانواده های ما از‏‎ ‎‏لحاظ مادی تأمین هستند.‏

‏در پایان، با تشکر فراوان تقاضامندم مفتخر فرموده پاسخ نامه را با خط مبارکشان‏‎ ‎‏مرقوم فرمایند. والسلام علی عباد الله‌ الصالحین، در صورتی که جواب مثبت بود،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 328

‏مرقوم بفرمایند این طلاجات از چه طریق ارسال گردد؟‏

بسمه تعالی، طلاجات و زینت آلاتی که ملک زن است، اختیار آن با خود‎ ‎زن است و اجازۀ شوهر شرط نیست.

[سؤال 10743]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7314

‏8. زن از اموال خودش بدون اذن شوهر می تواند چیزی را بخرد و یا بفروشد؟‏

بسمه تعالی، زن می تواند با مال خودش خرید و فروش نماید.

[سؤال 10744]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1350

‏4. حدود کمک به همسر در منزل چقدر است؟ آیا همسر می تواند انتظار داشته‏‎ ‎‏باشد که شوهر، بچه داری و آشپزی هم بکند، با توجه به سلامت جسمی همسر؟‏

بسمه تعالی، حدود وظایف زن و شوهر در رساله ذکر شده است.

[سؤال 10745]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7011

‏3. آیا کوتاه کردن مو برای خواهران به دلیل جلوگیری از ریزش مو و رفع موخوره‏‎ ‎‏و در کل برای بهتر رعایت کردن اصول بهداشتی، از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد در فرض مرقوم.

[سؤال 10746]‏ ‏ ‏ 6082‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم حضرت امام خمینی، دام ظله العالی ‏

‏محترماً به عرض می رساند: جوانی با دختری عقد دائم نموده؛ پس از عقد و قبل از‏‎ ‎‏این که دختر را به خانه بیاورد، تحت تأثیر عواملی سوء ظن برایش حاصل شده که این‏‎ ‎‏دختر باکره نیست.از جایی که مسأله ناموس از همه چیز مهم تر و انسان را بیشتر تحت‏‎ ‎‏تأثیر قرار می دهد، موضوع را در نامه ای محرمانه برای پدر خانمش می فرستد که این‏‎ ‎‏دختر این عیب را دارد و ادامۀ زندگی ما امکان پذیر نیست. از طرفی پدر خانم، این نامۀ‏‎ ‎‏محرمانه که به او می رسد نمی تواند طاقت بیاورد و پس از چند روزی آن را افشا کرده‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 329

‏و با خویشان خود در میان می گذارد. بعداً جلسه ای از معتمدین تشکیل می گردد و‏‎ ‎‏جوان، خواستار روشن شدن مسأله می شود؛ پدرخانم در جلسه حاضر نگردیده است.‏‎ ‎‏جریان به دادگاه می کشد، پس از دادخواست و دادنامه ها، به وسیلۀ پزشک متخصص‏‎ ‎‏معلوم می شود که سوء ظن جوان بی جا بوده است. از آن تاریخ جوان به وسیلۀ اقوام و‏‎ ‎‏معتمدین محل، از پدرخانم تقاضای تشکیل زندگی و ادامۀ آن را می نماید؛ پدرخانم به‏‎ ‎‏طور کدخدامنشی حاضر نمی شود؛ ناچار به صورت اظهارنامه، از طریق دادگاه صلح‏‎ ‎‏مکرراً از پدرخانم تقاضای تشکیل زندگی را می نماید. باز هم چون پدرخانم کارمند‏‎ ‎‏دادگاه می باشد، حاضر نمی شود؛ بلکه اظهار می دارد تا خاتمۀ پرونده و حتی حکم‏‎ ‎‏شرعی به هیچ وجه حاضر نمی شوم.‏

‏چون این دختر در روستا بدون سرپرست مشغول خدمت آموزگاری می باشد و‏‎ ‎‏برای این جوان خوشایند نیست، تقاضامند است تکلیف شرعی این دختر و پسر و پدر‏‎ ‎‏دختر را به طور واضح ذیلاً مرقوم فرمایند. و آیا با این که این جوان از نامۀ محرمانۀ‏‎ ‎‏خود پشیمان و حاضر بر ادامۀ زندگی می باشد، شامل مجازات می شود یا خیر؟ کیفیت‏‎ ‎‏آن را مرقوم فرمایند. آیا پدرخانم می تواند از تشکیل زندگی آن ها جلوگیری کند یا‏‎ ‎‏خیر؟ مجدداً از محضر مبارک استدعا دارد جواب را به طور واضح، ذیلاً مرقوم‏‎ ‎‏فرمایند.‏

بسمه تعالی، اگر عقد واقع شده، شوهر می تواند زن خود را به منزلش ببرد و‎ ‎پدردختر حق مزاحمت ندارد؛ و رسیدگی به اتهام اگر باشد، موکول به‎ ‎دادگاه است و ربطی به پدر دختر ندارد.

[سؤال 10747]‏ ‏ ‏ 6083‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب دانشجوی رشتۀ پرستاری سال اول هستم، هنوز یک ترم بیشتر نگذرانده‏‎ ‎‏بودم که انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه تعطیل گشت. فعلاً شوهر کرده و صاحب یک‏‎ ‎‏دختر هستم، همسرم با درس خواندن من موافق نیست و می گوید «این امر واجب‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 330

‏کفایی است، و اگر نُه ماه آینده کنکور انجام شود به اندازۀ کافی نیرو استخدام می شود»‏‎ ‎‏ولی شنیده ام «یکی از بزرگان» دانشجویان شاخۀ پزشکی و پرستاری را به بهانۀ بچه دار‏‎ ‎‏بودن از ترک تحصیل نهی کرده اند. خواهشمند است نظر حضرت امام را در این مورد‏‎ ‎‏بفرمایید؟‏

بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد شرط نکرده اند که زن به درس خواندن ادامه‎ ‎دهد باید برای خارج شدن از منزل برای درس از شوهر اجازه بگیرد، و‎ ‎بدون اذن شوهر نمی تواند خارج شود.

[سؤال 10748]‏ ‏ ‏ 6084‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏شوهر من مردی است نا آگاه که با تمام خوبی هایش احساس مسئولیت نمی کند،‏‎ ‎‏ولی من که مشتاق فرمان امام هستم، آیا می توانم به بهانه هایی که او راضی شود (مثل‏‎ ‎‏خرید و صلۀ رحم) به جهاد سازندگی بروم. این کار از نظر شرعی چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، این کار را نباید بکنید.

[سؤال 10749]‏ ‏ ‏ 6085‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا زن با ادّعاء تنفّر از شوهر می تواند خانه را ترک گوید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بدون إذن یا رضای شوهر نمی تواند خانه را ترک گوید.

[سؤال 10750]‏ ‏ ‏ 6086‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏من دختری را عقد کرده ام، او هنوز در خانۀ پدرش می باشد و قالی بافی می کند،‏‎ ‎‏ولی امکان دارد در اثر زیادی کار عقیم بشود. آیا می توانم شرعاً مانع کار او بشوم یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، می توانید او را به منزل خود ببرید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 331

[سؤال 10751]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6158

‏2. آیا شوهر مجاز است که همسر و فرزند خود را به مدت دو سال در شهر دیگری‏‎ ‎‏بدون سرپرست رها کند و خود به علت شغل اداری در شهر دیگری به کار اشتغال‏‎ ‎‏ورزد؟ و آیا با سالی سه و یا چهار بار سرکشی به آنان و ارسال نفقه و خرجی، شوهر‏‎ ‎‏هیچ گونه تکلیف و وظیفۀ شرعی دیگری در قبال همسر و فرزندش ندارد و ادامه این‏‎ ‎‏وضعیت از نظر احکام الهی و شرع مقدس، جایز می باشد؟‏

بسمه تعالی، اگر نفقه و امنیت عائله را تأمین نماید، اشکال ندارد خود به‎ ‎مسافرت برود؛ ولی حق ندارد زن را تنها به حال خود مدتی واگذارد به‎ ‎نحوی که زن، نه به صورت زن با شوهر درآید و نه به صورت زن بی شوهر و‎ ‎مطلّقه. 

[سؤال 10752]‏ ‏ ‏ 6087‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 11 / 1360‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏مدّ  ظله العالی‏

‏مردی با زنی ازدواج می کند و می داند که کارمند است و در قبالۀ نکاح هم که‏‎ ‎‏معمولاً شغل زوجین نوشته می شود، نوشته که زوجه کارمند است. آیا همین توجه‏‎ ‎‏زوج به کارمند بودن زوجه و ذکر شدن در قبالۀ نکاح در تحقق شرط ضمن عقد‏‎ ‎‏کفایت نمی کند؟ و آیا این شرط و اشتراط نیست؟‏

بسمه تعالی، کفایت نمی کند.

[سؤال 10753]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5982

‏2. آیا شوهر می تواند با اجازۀ زن، برای مدتی ـ مثلاً یک سال ـ زنی دیگر را صیغه‏‎ ‎‏یا عقد نماید؟ این سؤال را از آن جهت مطرح نمودم که در واقع، برای مرد اتمام‏‎ ‎‏حجت شده باشد.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 332

بسمه تعالی، ازدواج زن دیگر ـ موقت یا دائم ـ جایز است و باید رعایت‎ ‎مقررات دولت اسلامی بشود.

[سؤال 10754]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5982

‏3. اگر زن با میل خود، خواست کما فی السابق، با توجه به این که می داند از شوهر،‏‎ ‎‏فرزنددار نخواهد شد بنشیند و به زندگی خود ادامه دهد، در این جا مسأله شرعی این‏‎ ‎‏موضوع چگونه خواهد بود؟ آیا زن، گناهکار نخواهد بود؛ با توجه به این که اگر طلاق‏‎ ‎‏بگیرد، می تواند از شوهر دیگر ـ ان شاء الله‌ ـ بچه دار شود و مرتکب معصیت نخواهد‏‎ ‎‏بود در دنیا و آخرت؟ و در واقع، مسأله آخرتی مطلب چگونه خواهد بود؟‏

بسمه تعالی، صبر زن با شوهر مذکور اشکال ندارد.

[سؤال 10755]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7277

‏5. شخصی زن و بچه دارد، علاقه دارد یک خانوادۀ بی سرپرست را اداره کند به‏‎ ‎‏خاطر این که به فساد کشیده نشوند؛ در صورتی که بتواند آن دو خانه را اداره کند و‏‎ ‎‏عدالت را تا سرحد امکان رعایت کند، اگر زن اول از این کار ناراضی باشد، از نظر‏‎ ‎‏شعائر اسلام: الف. گناه است؟ ب. مکروه است؟ ج. اشکال ندارد؟ توضیح این که آن‏‎ ‎‏خانواده دو فرزند پسر کوچک دارند و یک دختر بزرگ که شوهر کرده است.‏

بسمه تعالی، لازم است مقررات دولت اسلامی در این باره مراعات شود.

[سؤال 10756]‏ ‏ ‏ 6088‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 13 / 1 / 1361‏

‏با عرض معذرت و پوزش از این که وقت عزیز و شریف امام بزرگوار را می گیرم،‏‎ ‎‏استدعا دارد با پاسخ به مشکل زندگی این جانب، مرا از لغزش و نگرانی نجات دهید.‏

‏این جانب مدت سه سال است با خانمی ازدواج نموده ام. از ابتدای امر متوجه‏‎ ‎‏غیرطبیعی بودن همسرم شدم و بلادرنگ به پزشک متخصص مراجعه نمودم. پس از‏‎ ‎‏معاینات مکرر و حتی در اتاق عمل، زیر بی هوشی اعلام کردند که همسرم فاقد مهبل و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 333

‏فاقد رحم می باشد و اگر مایل به ادامۀ زندگی هستید می بایستی یک عمل جراحی‏‎ ‎‏پلاستیک نیز انجام گیرد. این جانب پس از مذاکره با پدر و مادر دختر به آن ها قول دادم‏‎ ‎‏که از برهم پاشیده شدن زندگی، که با هزار امید و آرزو تشکیل یافته جلوگیری نمایم و‏‎ ‎‏امید و آرزوی او را به باد ندهم و خدای ناکرده سرافکنده نگردد؛ چون هرچه باشد‏‎ ‎‏رضای خداوند در این امر بوده است. ولی با آن ها شرط نمودم که چون تنها فرزند‏‎ ‎‏خانواده ام هستم، ناچارم برای باقیماندن نسل پدری جبراً اقدام به ازدواج نمایم و‏‎ ‎‏ایشان قبول کردند. تذکر می دهم این مسأله برای دومین بار در این خانواده واقع شده‏‎ ‎‏است. اکنون بعد از دو سال زندگی کاذب زناشویی ـ که بنا به تشخیص پزشک برای‏‎ ‎‏ادامۀ زندگی بایستی جبراً عمل جراحی پلاستیک انجام گیرد تا روابط زناشویی امکان‏‎ ‎‏یابد ـ چنان با این جانب رفتار می کند مثل این که اشکال، از جانب من می باشد. بنده تنها‏‎ ‎‏برای رضای خاطر پروردگار هیچ گونه اعتراضی ننمودم و از خداوند شرمنده بودم اگر‏‎ ‎‏این دختر مظلوم قرار گیرد، و همیشه احترام او را داشته ام؛ خدا شاهد است.‏

‏اکنون بعد از مدت دو سال ناچاراً برای احراز حق شرعی و قرآنی خود برآمده و به‏‎ ‎‏دادگستری مراجعه نموده ام که اجازۀ ازدواج مجدد دریافت دارم؛ ولی متأسفانه‏‎ ‎‏همسرم برخلاف قول خود گفته است که اجازه نمی دهم و به رئیس دادگاه می گوید:‏‎ ‎‏حق مرا بدهد و مرا طلاق دهد؛ در صورتی که به هیچ وجه حاضر نبوده ام او را طلاق‏‎ ‎‏دهم که خدای ناکرده وضعی برایش پیش آید که ناامید و سرافکنده شود. با این وجود،‏‎ ‎‏امام بزرگوار! خواهش می کنم بفرمایید با وصف این که خود این خانم و پدر و مادرش‏‎ ‎‏از ابتدا به این مسأله علم داشته اند و خود دختر اعتراف نموده که هیچ وقت عادت‏‎ ‎‏ماهانه در خود ندیده و این مسأله برای دومین بار در خانواده اتفاق افتاده، یعنی دختر‏‎ ‎‏دوم و خانم من که دختر پنجم است رابطه جنسی با او امکان ندارد چون فاقد مهبل و‏‎ ‎‏رحم می باشد، آیا این عقد نکاح درست است و ایشان نسبت به مهریه خود محق‏‎ ‎‏می باشد که درخواست حق خود را نموده و اگر به بنده اجازه ازدواج مجدد ندهد، آیا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 334

‏طلاق دادن ایشان برای بنده اشکال شرعی دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، عقد صحیح است و زن حق مطالبۀ مهریۀ خود را دارد و‎ ‎اختیار طلاق با شوهر است و در مفروض سؤال، اشکال ندارد و تجدید‎ ‎ازدواج با مراعات مقررات دولت اسلامی بلامانع است.

[سؤال 10757]‏ ‏ ‏ 6089‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ امام خمینی، دامت برکاته‏

‏مردی اظهار داشته عیال ندارم و زنی را صیغه نموده است. بعد معلوم شده دروغ‏‎ ‎‏گفته است. عیال قبلی او از کسی که صیغه را خوانده شکایت کرده است. آیا از نظر‏‎ ‎‏شرع و قانون جرم و گناهی دارد. در حالی که زن صیغه ای ادعای خرجی و معاش‏‎ ‎‏زندگی را ندارد. حتی دربارۀ فرزند؛ چون بعضی از مردم و اداره ها پاک سازی نشده، به‏‎ ‎‏حال قبلی باقی می باشد. جواب مسأله را مرقوم فرمایید. اجرکم علی الله‌‏

بسمه تعالی، دروغ مرد جایز نبوده، ولی عقد دوم صحیح است و مجری‎ ‎صیغه مجرم نیست و زن اول حق مزاحمت ندارد. 

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 335