وظایف روحانیت در نگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قمری، احسان

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

وظایف روحانیت در نگاه امام خمینی

‏ ‏

وظایف روحانیت در نگاه امام خمینی

احسان قمری

‏ ‏

‏پاس داری از آرمان های اعتقادی و اجتماعی اسلام نخستین وظیفۀ یک روحانی به‏‎ ‎‏شمار می آید، چرا که به اعتقادِ امام راحل «همه مخالفت های با روحانیت، همه برای‏‎ ‎‏اسلام است نه برای روحانی، و همه مخالفت ها برای این است که اسلام را این ها مخالف‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 348

با منافع خودشان می دانند.»‏

‏نویسنده می افزاید: «امام از ابتدای قیام خود در سال 1341 به کرّات به نقش‏‎ ‎‏روحانیت در مصاف و نبرد با استعمار پرداختند و یکی دیگر از وظایف روحانیت را‏‎ ‎‏مبارزه با استعمار و استکبار می دانند.»‏

‏مؤلّف در ادامه توطئه استعمار را در جهت اهداف زیر نشان می دهد: ‏

‏1) جدایی مردم از روحانیت؛ ‏

‏2) جدایی روحانیت از سیاست؛ ‏

‏3) جدایی متقابل روحانیون و دانشگاهیان؛ ‏

‏4) چماق ارتجاع.‏

‏وی در هر مورد با نقل قولی از امام خمینی اذهان را به عمقِ کینه توزی دشمنان اسلام‏‎ ‎‏توجه می دهد و نیز گروه های مختلف مردم را از جایگاه علمای دین و نقش آنان در‏‎ ‎‏سقوط و صعود یک ملت و لزوم رعایت حقوق متقابل و حفظ اخلاق اسلامی آگاه می سازد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 349