روحانیت؛ بایدها و نبایدها، از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رضاپور، مهتاب

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

روحانیت؛ بایدها و نبایدها، از دیدگاه امام خمینی

روحانیت؛ بایدها و نبایدها، از دیدگاه امام خمینی

مهتاب رضاپور

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله به بیان مبانی تحلیل امام خمینی درباره وظایف روحانیت‏‎ ‎‏می پردازد: ‏

‏1) امام خمینی بر حسب دو برداشت از اسلام، روحانیت را نیز دو دسته می کند:‏‎ ‎‏گروهی که با برداشت های سنتی و درباری در کنار مواضع دستگاه های نامشروع قدرت‏‎ ‎‏قرار گرفتند و گروهی دیگر با تعمق در اسلام ناب محمدی در برابر چنین جبّارانی‏‎ ‎‏ایستادند.‏

‏2) امام خمینی با طرح اسلام ناب محمدی هویت جدیدی برای روحانیت دسته دوم‏‎ ‎‏به ارمغان آورد، به گونه ای که از هویت صنفی دستۀ اول متمایز گشت.‏

‏3) وظایف چنین روحانیتی سنگین و بسی دشوار است و در واقع حمله بیگانگان و‏‎ ‎‏طرف داران اندیشۀ جدایی دین از سیاست متوجه این دسته از عالمان دینی است.‏

‏4) مبارزه در راه حاکمیت اسلام ناب محمدی، تکلیف است و چنین روحانیانی‏‎ ‎‏موظف به انجام تکلیف اند و به نتیجۀ عمل سیاسی نمی اندیشند.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 337

‏نویسنده در ادامه به بررسی وظایف فردی و اجتماعی روحانیت از دیدگاه امام‏‎ ‎‏می پردازد و تهذیب، تکیه بر فقه جواهری، توجه به نقش زمان و مکان، تبلیغ دین نه‏‎ ‎‏دینداری، حمایت از محرومان و تبیین احکام اسلامی را از وظایف فردی و اجتماعی‏‎ ‎‏آنان می داند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 338