امام خمینی و ترویج فرهنگ دینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جعفری، محمود

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و ترویج فرهنگ دینی

امام خمینی و ترویج فرهنگ دینی

محمود جعفری

‏ ‏

‏ترویج در زبان فارسی به معنای متداول کردن به کار می رود. ترکیب «ترویج فرهنگی»‏‎ ‎‏علاوه بر اوج دادن یک موضوع به درونی کردن فرهنگ‏‎(Assimilation) ‎‏  نیز توجه دارد.‏‎ ‎‏به بار نویسنده، ترویج فرهنگ دینی به ابزار مختلفی نیازمند است که، از مهم ترین آن ها‏‎ ‎‏می توان به الگوی مجسّم اشاره کرد. در طول حیات امام، ایشان همواره با استناد به سیره‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 321

‏اخلاق نیکو، نفوذ کلام، صراحت و صداقت، شناخت، درک ارزش ها، اصول و مبانی‏‎ ‎‏ترویج همگانی، جوانان و فرهنگ دینی، ایمان و اعتقاد، تعریف و تبیین مفاهیم‏‎ ‎‏و آموزه های دینی، ترویج عمومی و جهانی فرهنگ دینی، خودباوری، پایداری و ثبات و‏‎ ‎‏توجه به بازخوردهای موضوعات چهارگانه ای هستند که نویسنده به تفصیل آن ها را در‏‎ ‎‏اندیشه و گفتار امام خمینی مورد مطالعه قرار داده است.‏

‏نویسنده در واپسین سخنان خود با تأسف از درگذشت بزرگ ترین مروّج فرهنگ دینی‏‎ ‎‏در عصر حاضر، توصیه می کند تا با بازخوانی مجدد کلیه آثار سیاسی و  علمی امام‏‎ ‎‏خمینی اسوۀ مناسبی از ترویج فرهنگ دینی بدست آوریم.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 322