ویژگی‏های حکومت‏های پیامبر اکرم(ص) امیرمؤمنان(ع) از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کرباسیون، علیرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ویژگی‏های حکومت‏های پیامبر اکرم(ص) امیرمؤمنان(ع) از منظر امام خمینی

ویژگی های حکومت های پیامبر اکرم(ص) امیرمؤمنان(ع) از منظر امام خمینی

علیرضا کرباسیون

‏ ‏

‏نویسنده برای تبیین ویژگی های حکومت پیامبر و امام علی(ع) از منظر امام خمینی‏‎ ‎‏ابتدا ضرورت تشکیل حکومت و استمرار آن را مطرح ساخته و معتقد است که به نظر‏‎ ‎‏امام(ره) سیره پیامبر(ص) مؤید ضرورت تشکیل حکومت و استمرار آن در همۀ ادوار‏‎ ‎‏می باشد. علاوه بر این ماهیت احکام و ضرورت حفظ حدود و ثغور وطن اسلامی و لزوم‏‎ ‎‏جلوگیری از هرج و مرج نیز ناظر بر ضررت تشکیل حکومت است.‏

‏هم چنین به اعتقاد امام حکومت، قانون خدا است و وظیفه هر مسلمانی تلاش در‏‎ ‎‏اعتلای اجرای این قانون است چه از طریق تشکیل حکومت و چه از طریق انجام و‏‎ ‎‏اجرای قوانین و حدود الهی.‏

‏به اعتقاد نویسنده از نظر امام خمینی مشخصه های حکومت پیامبر اکرم(ص) و‏‎ ‎‏امیر مؤمنان(ع) عبارت اند از: ‏

‏عدالت اجتماعی؛ ‏

‏دفاع از محرومان و مستضعفان؛ ‏

‏جهاد با جباران و مستکبران و دفاع از شئون حکومت اسلامی؛ ‏

‏احیای شعائر دینی، (نظیر اقامه نماز، حج، زکات و خمس، امر به معروف و نهی از‏‎ ‎‏منکر).‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 265