دیدگاه اجتماعی امام خمینی دربارۀ زن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رضایی ‏تهرانی، سید مجتبی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

دیدگاه اجتماعی امام خمینی دربارۀ زن

دیدگاه اجتماعی امام خمینی دربارۀ زن

دکتر سیدمجتبی رضایی تهرانی

‏ ‏

‏مقاله ضمن بیان خلقت انسان و تمایز زن و مرد به بیان پیشینۀ تاریخی این موضوع‏‎ ‎‏می پردازد و معتقد است که زن پیش از ظهور اسلام، موجودی غیر مستقل در ابعاد‏‎ ‎‏حقوقی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بوده است.‏

‏امام خمینی زن را مربی جامعه، و سعادت و شقاوت کشورها را وابسته به وجود او‏‎ ‎‏می داند امام(ره) با انقلاب اسلامی زمینۀ مساعد و مناسبی را برای خودباوری و رشد‏‎ ‎‏حقیقی زنان فراهم آورد.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 248

‎ ‎‏اسلامی اشاره می کند که از جمله آن ها است: اظهار نظر در خصوص نوع حکومت‏‎ ‎‏کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی، داشتن نماینده زن در سازمان ملل و... .‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 249