نگاهی به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ماندگار، محمدمهدی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نگاهی به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

نگاهی به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 

حجةالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگار

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله محورهای بحث خود را در قالب اندیشه سیاسی، اصول‏‎ ‎‏اساسی و آرای سیاسی حضرت امام(ره) طرح ریزی کرده است. وی در بحث مبانی‏‎ ‎‏اندیشه سیاسی امام(ره) می نویسد: حضرت امام توانست با تکیه بر فلسفه و هدف‏‎ ‎‏اساسی بعثت انبیا، یعنی مبارزه با ظلم و قیام به قسط و با تکیه بر مناصب سه گانه پیامبر‏‎ ‎‏خاتم(ص) (قضا، حکومت و تبلیغ) و با تکیه بر جامعیت اسلام و طرح پیوند دین و‏‎ ‎‏سیاست، پایه های اساسی اندیشه سیاسی خود را بنیان نهد.‏

‏نگارنده در بحث اصول اساسی اندیشه و تفکر سیاسی امام(ره) ضمن بیان ضرورت‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 167

عقلی و نقلی حکومت اسلامی از منظر امام(ره)، اجرای احکام الهی، برقراری نظام‏‎ ‎‏عادلانه اسلامی و خدمت به مردم را از اهداف مهم حکومت اسلامی از منظر امام(ره)‏‎ ‎‏می داند. وی در بیان ماهیت حکومت اسلامی می گوید: نظر امام بر این باور است که‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است و نتیجه می گیرد که این حکومت از‏‎ ‎‏آن جهت که مقید به رعایت دستورهای الهی و سنت پیامبر(ص) است، مشروطه و از این‏‎ ‎‏جهت که حکومت قانون الهی بر مردم است، حکومت قانونی می باشد. که با توجه به‏‎ ‎‏تأثیر زمان و مکان، این حکومت در قالب پیشرفته ترین شکل حکومتی، یعنی «جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی» مطرح شده است. وی در همین بخش به تبیین رهبری در حکومت اسلامی و‏‎ ‎‏تبیین مفاهیم اساسی (استقلال – آزادی – جمهوری) در اندیشه سیاسی می پردازد.‏

‏نویسنده در بخش آرای سیاسی حضرت امام(ره) به علل و زمینه های انقلاب از‏‎ ‎‏دیدگاه امام(ره) اشاره می کند و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی و آفات آن را‏‎ ‎‏برمی شمارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 168