تجلی ولایت ‏فقیه در ادوار پیشین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شفیعی‌مازندرانی، سید محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

تجلی ولایت ‏فقیه در ادوار پیشین

‏ ‏

تجلی ولایت فقیه در ادوار پیشین

حجةالاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی

‏ ‏

‏ولایت فقیه، تعبیر معروفی است که اشتهار آن، در میان تودۀ مردم و نیز در سطح‏‎ ‎‏بین الملل، هم زمان با اوج گیری انقلاب اسلام ایران و پس از پیروزی آن بوده است، ‏‎ ‎‏ گرچه پیش از آن نیز در میان خواص به نوعی حضور داشته و غالباً از آن به عنوان نیابت از‏‎ ‎‏امام غایب یاد می شده است.‏

‏اعتقاد به ولایت فقیه، چون ریشه در بینش اعتقادی شیعه امامیه دارد، اولاً: در میان‏‎ ‎‏سایر فرق اسلامی به چشم نمی خورد. ثانیاً: از سال های 324 با آغاز غیبت کبرا،‏‎ ‎‏مطرح شده است و از آن پس همواره علمای بزرگ، در حوزۀ نفوذ و رهبری جامعه به‏‎ ‎‏مقتضای زمانه، عهده دار هدایت جامعه بوده اند و مردم از آنان به عنوان نایب امام‏‎ ‎‏غایب(عج) فرمان برداری و اطاعت می کرده اند. از این رو رجال برجسته دینی همواره،‏‎ ‎‏در هر دوره ای عنوان فوق را در میان شیعیان حفظ کرده اند و تاریخ نشان می دهد که اولاً:‏‎ ‎‏هرگز جوامع شیعی از تجلّی ولایت فقیه برکنار نبوده است. ثانیاً؛ این تجلی با شرایط‏‎ ‎‏ویژه در هر زمان به مقتضای میزان نفوذ فقها، مختلف بوده است و ثالثاً؛ گسترش نفوذ‏‎ ‎‏ولایت فقیه در زمان ما با همه مخالفت های دشمنان آشکار و ناپیدای آن، مرهون وجود‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 148

حضرت امام خمینی(ره) است و رابعاً امروز، بیش از هر دوره ای تجلی ولایت فقیه در‏‎ ‎‏ابعاد مختلف جامعه ما گسترده و چشم گیر است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 149