حکومت اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ثواقب، جهانبخش

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

حکومت اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)

حکومت اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) 

دکتر جهانبخش ثواقب

‏ ‏

‏نویسنده ضمن بیان ضرورت عقلی و شرعی حکومت و مروری بر دیدگاه های عالمان‏‎ ‎‏شیعه و سنی برجستگی اندیشۀ امام را در این می داند که علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی،‏‎ ‎‏حکومت را در حوزۀ تفکر سیاسی اجتماعی، یعنی با توجه به مقتضیات زمان و نیاز‏‎ ‎‏جامعه و بر اساس اندیشه سیاسی مطرح کرد. دیدگاه های امام درباره حکومت در چهار‏‎ ‎‏محور قابل بررسی است: ‏

‏1) ضرورت اصل حکومت در جامعه؛ ‏

‏امام با تخطئۀ تفکری که تشکیل حکومت را به زمان ظهور امام زمان موکول می داند،‏‎ ‎‏بر ضرورت و امکان تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت طبق ادله و براهین عقلی و‏‎ ‎‏نقلی تأکید کرد.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 132

2) چگونگی تشکیل حکومت: این حکومت مبتنی بر اصول و ارزش های اسلام‏‎ ‎‏است و از این رو حکومتی دینی یا ‏‎Theocratic‎‏ است، در عین حال بر مردم و آرای آنان‏‎ ‎‏نیز تکیه دارد و با حمایت آن استقرار می یابد.‏

‏3) شکل حکومت: امام شکل حکومت را «جمهوری»اعلام می کند.‏

‏ساختار و نهادهای مختلف حکومتی که عبارت اند از قوای سه گانه؛ آن چنان که‏‎ ‎‏در قانون اساسی آمده است و ولیّ فقیه در رأس آن ها قرار دارد.‏

‏ ‏

‎ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 133