نظریه ولایت‏ فقیه در اندیشه علما و امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ابراهیم ‏زاده آملی، نبی‌الله

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظریه ولایت‏ فقیه در اندیشه علما و امام خمینی

‏ ‏

نظریه ولایت فقیه در اندیشه علما و امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین نبی الله ابراهیم زاده آملی

‏ ‏

‏در مشرب اخبارگری، ولایت فقیه جایگاهی ندارد، چرا که در این دیدگاه برای فقیه‏‎ ‎‏سمتی جز نقل حدیث و شرح آن وجود ندارد. از این رو شأن فقیه در حدّ یک محدث‏‎ ‎‏پایین آمده است.‏

‏در مقابل این مشرب، اصولیان معتقد بودند که فقیه علاوه بر سمت محدّث، بسیاری‏‎ ‎‏از اختیارات امام معصوم را در عصر غیبت دارد و ولایت را از او به ارث می برد. این تفکر‏‎ ‎‏که پس از پیروزی انقلاب جامعه عمل پوشید، به نظر عده ای، سابقه ای ندارد، در حالی‏‎ ‎‏که قدمت این تفکر به قرن ها پیش می رود.‏

‏از جمله عالمانی که در این باره سخن گفته است، آیةالله بروجردی است. در اندیشه‏‎ ‎‏ایشان اولاً: در جامعه اسلامی، اموری وجود دارد، مثل قضاوت، سرپرستی اموال غایبان‏‎ ‎‏که قطعاً از افراد خارج اند. ثانیاً: اسلام دینی سیاسی – اجتماعی است و در عبادات‏‎ ‎‏خلاصه نمی شود. ثانیاً: سیاست و کشورداری از امور روحانی جدا نبوده است و در‏‎ ‎‏همان صدر  اسلام، زمام امور به دست پیامبر(ص) و امام علی(ع) اداره می شود. رابعاً: از‏‎ ‎‏اعتقادات شیعه آن است که در دوران غیبت، امت بی سرپرست و بدون زمام دار رها‏‎ ‎‏نشده است، از این رو روایاتی در این خصوص وارد شده است که فقیهان عادل را معرفی‏‎ ‎‏می کنند.‏

‏علاوه بر آیةالله بروجردی، علّامه شعرانی و نیز علامه طباطبائی از جمله عالمانی‏‎ ‎‏هستند که نویسنده به دیدگاه آنان دربارۀ ولایت فقیه اشاره کرده است. علامه شعرانی در‏‎ ‎‏پاسخ به این سؤال که آیا شرع امور جامعه را بدون سرپرست وانهاده و در نتیجه هر‏‎ ‎‏حاکمی قدرت را به دست گرفت حکمش نافذ است، یا این که با توجه به شرایط و‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 114

صفاتی باید حاکم را برگزید، می گوید: باید دید نزدیکترین سیستم حکومتی به حکومت‏‎ ‎‏معصوم چیست. مسلماً شرع جامعه را بدون نظم رها نمی کند و آن را به دست مدعیان‏‎ ‎‏حکومت نمی سپارد، بلکه شرع در این باره نیز نظر دارد و فقیه عادل را زمام دار معرفی‏‎ ‎‏می کند.‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 115