منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : برزنونی، محمدعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) 

محمد علی برزنونی

‏ ‏

‏این مقاله برای اثبات حکومت اسلامی، به تاریخ جوامع بشری و خالی نبودن از‏‎ ‎‏وجود رهبر استناد می کند و حکومت را به عنوان یک اصل و ضرورت عقلی پذیرفته‏‎ ‎‏شده در جوامع بشری دانسته که بین اسلام و نحله های مختلف مذهبی دیگر در این‏‎ ‎‏خصوص تفاوتی نیست.‏

‏وی در بیان نقش حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی به این نتیجه می رسد که‏‎ ‎‏ایشان اسلام را، همان حکومت و احکام و مقررات اسلامی را، در خدمت حکومت تلقی‏‎ ‎‏می کند.‏

‏نویسنده مشروعیت حکومت را مهم و بنیادی دانسته و پایه بحث مشروعیت‏‎ ‎‏حکومت را با پاسخ به دو سؤال ذیل بررسی می کند: ‏

‏1) حاکم با چه توجیه شرعی و عقلی اعمال حاکمیت می کند؟‏

‏2) اطاعت مردم چه توجیه شرعی و عقلانی دارد؟‏

‏و آن گاه ملاک مشروعیت را از دیدگاه «ماکس وبر» بررسی و آن را به سه نوعِ:‏‎ ‎‏کاریزماتیک؛ سنتی؛ عقلانی و قانونی تقسیم می کند و تنها مشکل حکومت عقلایی‏‎ ‎‏قانونی را حکومت لیبرال می داند که در آن انسان و خواست های او محور همه چیز‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏نگارنده نظریات موجود در منشأ مشروعیت حکومت ها را به پنج گروه تقسیم می کند:‏‎ ‎‏ارزش، خواست مردم، سنت، زور، طبیعت و در تفاوت بین مشروعیت و مقبولیت‏‎ ‎‏حکومت می گوید: در مشروعیت، سخن از مبنای عقلی و شرعی حکومت است، ولی‏‎ ‎‏در مقبولیت سخن از مقام اثبات است که تحقق خارجی و تمثل حکومتی است و‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 66

براساس همان مبنای مشروعیت به ظهور می رسد.‏

‏وی منبع ذاتیِ مشروعیت حکومت در اسلام را خداوند سبحان دانسته، معتقد است‏‎ ‎‏که پیامبران و اوصیای معصوم هم حق اعمال حاکمیت دارند و در عصر غیبت، فقهای‏‎ ‎‏عادل بر دینی بودن مقررات نظارت می کنند تا مردم در جهت اهداف دین و در چارچوب‏‎ ‎‏احکام دینی، خود به انتخاب حاکم مبادرت ورزند.‏

‏نویسنده،  مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه امام را مشروعیت الهی دانسته و نظریه‏‎ ‎‏حکومتی مورد نظر حضرت امام را ولایت مطلقه فقیه می داند و از آن به «ولایت انتصابی‏‎ ‎‏مطلقه فقیه عادل» تعبیر می کند و به توضیح تمامی مؤلفه های آن می پردازد.‏

‏وی در پایان به لزوم تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام می پردازد و‏‎ ‎‏می نویسد: حضرت امام تشکیل حکومت اسلامی را به دلایل عقلی و نقلی واجب‏‎ ‎‏دانسته و دلایلی عقلی حکومت اسلامی را ماهیت دستورها و احکام سیاسی دین‏‎ ‎‏می داند و احکام اسلامی را همیشه لازم الاجرا می داند و معتقد است لزوم حکومت در‏‎ ‎‏زمان غیبت مانند دلایل لزوم امامت پس از پیامبر(ص) می باشد.‏

‏نویسنده در خاتمه به این نتیجه می رسد که حکومت اسلامی مورد نظر حضرت امام‏‎ ‎‏در عصر غیبت صرفاً براساس ولایت فقیه بنا می شود که ولایت انتصابی مطلقه فقیه‏‎ ‎‏عادل است.‏

‏  ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 67