مشروعیت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انصاری، علیرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مشروعیت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره)

‏ ‏

مشروعیت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) 

حجةالاسلام علیرضا انصاری

‏ ‏

‏نویسنده یکی از میراث های گران سنگ امام راحل را حکومت دینی مبتنی بر ولایت‏‎ ‎‏فقیه دانسته و بحث از مشروعیت ولایت فقیه را نیز ضروری می داند. وی امام(ره) را از‏‎ ‎‏طرف داران مبنای مشروعیت الهی ولایت فقیه می داند و این را از محکمات گفتاری وی‏‎ ‎‏می شمارد و برای تبیین این مبنا دیدگاه مشروعیت مردم را نیز در این مقاله توضیح‏‎ ‎‏می دهد.‏

‏نویسنده ضمن بیان همگرایی دین و سیاست مبانی مختلف در خصوص منشأ و‏‎ ‎‏ملاک مشروعیت را نام برده، به بحث مشروعیت الهی می پردازد.‏

‏وی در این بخش به دیدگاه انتصاب اشاره کرده و با بیان نظر فقهای شیعه، دلایل‏‎ ‎‏عقلی و نقلی آن را توضیح می دهد و قداست و حجیت، تلفیق مشروعیت الهی و‏‎ ‎‏مقبولیت مردمی و زوال مشروعیت را از ویژگی های دیدگاه مشروعیت الهی دانسته و‏‎ ‎‏اشکالات این مبنا را ذکر می کند.‏

‏نویسنده در قسمت دیگر، دیدگاه مشروعیت مردمی را در قالب دو قرائتِ مشروعیت‏‎ ‎‏مردمی محض، و مشروعیت مردمی با امضای شارع توضیح می دهد و دلایل این نوع از‏‎ ‎‏مشروعیت را ذکر می کند. وی در پایان نتیجه می گیرد که حضرت امام(ره) از مبنای‏‎ ‎‏مشروعیت الهی عدول نکرده و گفتار و رفتار ایشان بر آن دلالت دارد و اهتمام ایشان به‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 63

رأی مردم و برخی از سخنان وی سبب شده است که تصور شود امام از مبنای‏‎ ‎‏مشروعیت الهی عدول کرده است.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 64