مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

خمینی مصطفی، 1309-1356تحریرات فی الاصول (جلد سوم) /مؤلف مصطفی خمینی. ـــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) 1376 5290 ص 8جISBN:  964 - 335 –-157-2 (دوره)ISBN:  964 - 335 – 110-6 (ج 4)فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج 3)عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1.اصول فقه شیعه  الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان.3 ت 8خ / 8/ 159 BP312./ 297      کتابخانه ملی ایران                                                                              10816-78 م

ARMMOA~1

            کد / م 229

‎ ‎

 تحریرات فی الاصول (جلد 3)

 المؤلف:  السید مصطفی الخمینی (قدس سره)

 التحقیق والنشر مؤسسة تنظیم ونشر اثار الإمام الخمینی(س)

‏ ‏المطبعة: مؤسسة العروج‏  ‏

 الطبعة الثانیة:  1385ش/ 1427ق      

 الکمیة:  1500نسخة        ‍      

 السعر 4200تومان

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه II

بسم الله الرحمن الرحیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه III

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه IV