احکام طهارت
احکام غسل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام غسل

مساله 1 ـ ‏واجب است برای صحیح بودن غسل، آب آن مطلق و پاک باشد‏‎ ‎‏و بنابر احتیاط واجب باید مباح هم باشد، و بهتر آن است که محل غسل و‏‎ ‎‏آنجایی که آب غسل در آنجا می ریزد و ظرفی که با آن غسل می کنند مباح باشد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر برای بدن آب ضرر داشته باشد غسل کردن بر او حرام است،‏‎ ‎‏و اگر غسل کند، غسلش باطل است.‏


مساله 3 ـ ‏کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا از پول حرام بدهد، یا‏‎ ‎‏بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد، اگرچه بعد حمامی‏‎ ‎‏را راضی کند غسل او باطل است.‏

مساله 4 ـ ‏کسی که در ماه مبارک رمضان غسل ارتماسی کند، غسلش و‏‎ ‎‏روزه اش باطل است بنابر احتیاط واجب، ولی اگر فراموش کند و غسل ارتماسی‏‎ ‎‏نماید هم غسل و هم روزه او صحیح است.‏

مساله 5 ـ ‏اگر در بین غسل حدث اصغر از او سرزند، مثلاً بول کند غسل‏‎ ‎‏باطل نمی شود، ولی اگر بخواهد عملی انجام دهد که وضو لازم دارد باید وضو‏‎ ‎‏بگیرد، و بنابر احتیاط مستحب بعد از تمام شدن غسل دو مرتبه غسل نماید، و‏‎ ‎‏در این صورت وضو برای اعمال لازم است.‏

مساله 6 ـ ‏کسی که جنب شده و نماز خوانده، اگر شک کند غسل کرده یا‏‎ ‎‏نه، نمازهایی را که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند‏‎ ‎‏و چنانچه در وسط نماز شک کند، نمازش باطل است، و بنابر احتیاط مستحب‏‎ ‎‏باید آن نماز را تمام کند و بعد از غسل دو مرتبه بخواند.‏

مساله 7 ـ ‏کسی که بخواهد چند غسل انجام دهد، چه تمام آنها واجب و یا‏‎ ‎‏تمام آنها مستحب و یا بعضی واجب و بعضی مستحب، می تواند به نیت همۀ‏‎ ‎‏آنها یک غسل بجا آورد و یا آنها را جدا جدا انجام دهد.‏

مساله 8 ـ ‏اگر کسی چند غسل را بخواهد بجا بیاورد که یکی از آنها غسل‏‎ ‎‏جنابت باشد، چنانچه موقع غسل کردن، نیت غسل جنابت را به تنهایی بنماید‏‎ ‎‏از غسلهای دیگر کفایت می کند، ولی بهتر آن است که نیت همه را بنماید و نیت‏‎ ‎‏سایر غسلها غیر جنابت، بنابر احتیاط واجب، کافی از آنچه نیت نکرده نیست.‏

مساله 9 ـ ‏کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با‏‎ ‎‏غسلهای دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.‏

‎ ‎