مقدمه تحقیق
مجموعه حاضر و روش ما در تحقیق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مجموعه حاضر و روش ما در تحقیق

مجموعۀ حاضر و روش ما در تحقیق 

‏مجموعۀ حاضر،تقریرات آخرین دورۀ ‏‏شرح منظومه‏‏ و مباحث ‏‏نفس اسفار‏‏ می باشد که‏‎ ‎‏توسط حضرت امام ‏‏قدس سره‏‏ در حدود سالهای 1323 ـ 1328 ش. تدریس گردیده ‏‏است. ‏

‏این مجموعه هر چند کامل نبوده و مرحوم مقرّر پاره ای از مباحث را یادداشت‏‎ ‎‏نکرده یا حضور نداشته اند، ولی با توجه به آنکه از حضرت امام  ‏‏قدس سره‏‏ اثر مکتوبی در‏‎ ‎‏حکمت متعالیه ـ در حال حاضر ـ در دسترس نمی باشد و حاشیۀ ایشان بر ‏‏اسفار‏‏ نیز‏‎ ‎‏مفقود گردیده است. این تقریرات تنها یادگار از حدود دو دهه تدریس آن حضرت در‏‎ ‎‏حکمت متعالیه می باشد و از ارزش ویژه ای برخوردار است.‏

‏این تقریرات توسط مرحوم مقرّر در اختیار مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه XVII

‏امام  ‏‏قدس سره‏‏ قرار گرفته و با پشت سر گذاشتن مراحلی که در پی می آید بدین صورت‏‎ ‎‏درآمده است:‏

1 ـ نسخه برداری و درشت نویسی: ‏هر چند که مرحوم مقرّر از خطّی استوار‏‎ ‎‏بهره مند بوده اند، ولی از آنجا که دست نوشتۀ این مجموعه به هنگام تدریس و با‏‎ ‎‏سرعت به صورت سیاهه ثبت گردیده، بود با دقتی درخور، دوباره نویسی شد. ‏

2 - تطبیق متن با عبارات شرح منظومه و اسفار‏به دلیل آنکه دست نوشته، فاقد‏‎ ‎‏شمارۀ صفحه و عنوان بود و به مرور زمان شیرازۀ اوراق آن نیز از میان رفته بود با‏‎ ‎‏کوشش فراوان، مطالب و محتوای دروس با متن ‏‏شرح منظومه‏‏ و ‏‏اسفار‏‏ مورد تطبیق‏‎ ‎‏قرار گرفت تا نظم مباحث آن به حالت اولیه باز گردد.‏

3 ـ بازنویسی و ویرایش: ‏در بازنویسی این اثر دو نظر و سلیقۀ متفاوت وجود‏‎ ‎‏داشت؛ بعضی از صاحب نظران معتقد بودند از آنجا که این مجموعه به عنوان نظرات‏‎ ‎‏و آراء حضرت امام در حکمت متعالیه منتشر می گردد ودر حال حاضر نیز اثر دیگری‏‎ ‎‏در این زمینه از ایشان در دست نمی باشد، شایسته است که این تقریرات بازنویسی‏‎ ‎‏اساسی شده و کاستی های آن به طور کامل برطرف گردد. در حالی که برخی دیگر را‏‎ ‎‏عقیده بر آن بود که این مجموعه به همان صورت اصلی باقی مانده و فقط به ویرایش و‏‎ ‎‏بازنویسی آن در حد متعارف و معمول اکتفا شود.‏

‏ما نیز از آنجا که نظریۀ دوم را ـ با توجه به منحصر به فرد بودن این اثر و ارتحال‏‎ ‎‏مرحوم مقرّر ـ به حفظ امانت نزدیک تر یافتیم و بازنویسی کامل مجموعه را که قسمتهایی‏‎ ‎‏از آن هم به انجام رسیده بود، خالی از اشکال ندیدیم، بر آن شدیم که با ویرایش صوری‏‎ ‎‏متن و رفع پاره ای از کاستی ها، این مجموعه را به همان صورت، در اختیار علاقمندان‏‎ ‎‏قرار دهیم و اصلاحات افزون بر آن را به چاپهای آینده موکول نماییم.‏

4 ـ استخراج و گزارش مآخذ:‏ در این مرحله علاوه بر مأخذیابی آیات قرآنی و‏‎ ‎‏روایات عربی و فارسی، در پاره ای از موارد که روایت ذکر شده در متن،در منابع به‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه XVIII

‏دست نیامد به مضامین مشابه، یا آنچه که در مفهوم به آن نزدیک بوده راهنمایی شده‏‎ ‎‏است. در استخراج مآخذ اقوال نیز در حد امکان از مصادراصلی و درغیر این صورت‏‎ ‎‏از دیگر مصادر سود جسته ایم.‏

5 ـ عنوان گذاری: ‏از آنجا که دست یافتن به مطالب مجموعه ای با این حجم‏‎ ‎‏بدون عنوان بندی آسان نیست و متن اصلی نیز از سر فصلهای محدودی برخوردار‏‎ ‎‏بود، تا آنجا که با وضع نوشته مغایرت نداشت، به عنوان گذاری و جداسازی مطالب‏‎ ‎‏اقدام گردیده است. ‏

6 ـ شرح حال اشخاص: ‏در این قسمت به گوشه هایی از زندگانی اشخاصی که‏‎ ‎‏نامشان در متن کتاب آمده اشاره ای گذرا نموده ایم و منابع استفاده شده دراین بخش را‏‎ ‎‏در پایان جلد سوم یادآور گشته ایم. ‏

7 ـ تنظیم فهارس فنّی: ‏چنانکه مرسوم است فهرست آیات، روایات، اشعار،‏‎ ‎‏اشخاص، کتب و مکاتبی که در متن آمده به همراه منابع مورد استفاده در تحقیق کتاب‏‎ ‎‏در انتهای مجموعه آورده شده است.‏

‏ ‏

مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی  قدس سره

دفتر قم

‏ ‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه XIX