مقصد اول امور عامّه
تطبیق اقسام حدوث بر عالم
حرکت در جوهر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حرکت در جوهر

فریده سوم قدم و حدوث / غرر فی تعریفهما و تقسیمهما

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حرکت در جوهر

حرکت در جوهر

‏مقدمۀ دیگر اینکه: چنانچه مشهور به حرکت در کمّ و لون و طعم قائلند‏‎[1]‎‏ در خود‏‎ ‎‏جوهر هم حرکت است.‏

‏توضیح آنکه: حقیقت بعضی از اشیاء در عالم حرکت است؛ به این معنی که نحوۀ‏‎ ‎‏وجود عین حرکت است، مثلاً سیر کبوتر از این دیوار به آن دیوار به انتقال آن از‏‎ ‎‏نقطه ای به نقطۀ دیگر است به طوری که جزء اول منعدم و جزء ثانی موجود گشته و‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 102

‏انعدام جزء اول از معدّات جزء ثانی است به گونه ای که تخلّل سکون در بین نبوده والاّ‏‎ ‎‏توالی آنات و آنیات لازم می آید.‏

‏والحاصل: چنانچه سیب در طعم و لون و کمّ در حرکت است به اینکه در ایام‏‎ ‎‏بچگی مزۀ مخصوصی و رنگ سبزی و حجم کوچکی داشته، کم کم از ایام طفولیت‏‎ ‎‏حرکت کرده رو به بالا و بزرگی می گذارد، اول که وزن یک گرمی داشته در حرکت‏‎ ‎‏کمّی به وزن یک سیری می رسد و مزۀ تلخی که داشته در حرکت کیفی به طعم شیرینی‏‎ ‎‏می رسد و رنگ سبز آن در سعی و حرکت لونی، چون چهرۀ خوبرویان سرخ رو‏‎ ‎‏می شود و خلاصه وجودِ اصل این حرکت به انتقال و عین قدم به بالا برداشتن است،‏‎ ‎‏همچنین سیب در ذات و جوهریت سیبیت هم در حرکت و رو به ترقی و کمال‏‎ ‎‏می باشد، بلکه تمام موجودات جوهریه روز و شب در این حرکت از نقص رو به کمال‏‎ ‎‏در مسافرت بوده و طی منازل کمال می نمایند و اگر انسان تعمقی نماید بالوجدان این‏‎ ‎‏حرکت را تصدیق می نماید. مثلاً نطفه به همان حقیقت منویت باقی نمانده، بلکه ترقی‏‎ ‎‏نموده از مراتبی گذشته و نقص مرتبه ها را طی کرده و از حقیقتی به حقیقتی داخل‏‎ ‎‏شده، از علقه خارج و به مضغه داخل و از آنجا به صورت انسانی داخل گشته است.‏‎ ‎‏همچنین این جواهر از مرتبۀ نازله رو به مرتبۀ بالا گذاشته و از صور عناصر و جوامد و‏‎ ‎‏معادن و نباتات و حیوانات، عبور کرده و انسان می شوند.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 103

  • )) رجوع کنید به: شفا، بخش طبیعیات، ص 43 ـ 48؛ مباحث مشرقیه، ج 1، ص 688.