مقصد اول امور عامّه
فریده پنجم ماهیت و لواحق آن
غرر فی تعریفها و بعض أحکامها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غرر فی تعریفها و بعض أحکامها

غرر فی تعریفها و بعض أحکامها

‏ ‏

‏ ‏

ما قیل فی جواب ما الحقیقة ‎ ‎مهیة والذاتُ والحقیقة

قیلت علیها مع وجودٍ خارجی و کلّها المعقول ثانیاً یجی

و لیست إلاّ هی من حیث هیَه ‎ ‎مرتبةً نقائض منتفیة

والکون فی تلک انتفا المقیّد  ‎ ‎نقیضه دون انتفا مقیّد

و قدِّمَن سلباً علی الحیثیة  ‎ ‎حتّی یعمّ عارض المهیة

فانْفِ به الوجود ذا التقیید لا  ‎ ‎مطلقه واتّخذنه مثلاً

والسلبَ خذه سالباً محصّلاً  ‎ ‎و لا اقتضا لیس اقتضا ما قابلا

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏شرح منظومه، بخش حکمت، ص 92ـ95‏‏]‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 157