مقصد اول امور عامّه
اعتبارات ماهیت
کلامی از مرحوم نایینی در کلی طبیعی و جواب آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کلامی از مرحوم نایینی در کلی طبیعی و جواب آن

فریده پنجم ماهیت و لواحق آن / غرر فی اعتبارات الماهیة

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کلامی از مرحوم نایینی در کلی طبیعی و جواب آن

کلامی از مرحوم نایینی در کلی طبیعی و جواب آن

‏از بیانات ما معلوم شد ایراد مرحوم نایینی‏‎[1]‎‏ بر صاحب ‏‏منظومه‏‏ وارد نیست؛ چون‏‎ ‎‏صاحب ‏‏منظومه‏‏ گفته است: کلی طبیعی موجود است، ولی مرحوم نایینی ایراد فرموده‏‎ ‎‏است: اگر کلی طبیعی ماهیت لا بشرط مقسمی است و آنچه موجود می شود ماهیت‏‎ ‎‏بشرط شی ء است، پس چطور مقسمی که بین بشرط شی ء و به شرط لای قسمی که‏‎ ‎‏ماهیتی معدوم است، مشترک می باشد، موجود است. زیرا چگونه می شود چیزی که‏‎ ‎‏ماهیت به شرط لا ـ که موجود نیست ـ از او حظی دارد مقسم موجود باشد.‏‎[2]‎

‏ما می گوییم: اگر شما بر صاحب ‏‏منظومه‏‏ اشکال کردید که مقسم لا بشرط به جهت‏‎ ‎‏محذوری که گفتید موجود نمی شود، چگونه آنچه را که شما برای این سه قسم مقسم‏‎ ‎‏قرار می دهید موجود می شود؟ یعنی اگرشما کلی طبیعی لابشرط را قسمی از آن مقسم‏‎ ‎‏گرفتید، بنابر قول شما هم اشکال دفع نمی شود؛ چون چطور می شود مقسمی که بین‏‎ ‎‏معدوم و موجود مشترک است موجود باشد، اما چون مرحوم نایینی اهل فن نبوده‏‎ ‎‏معذور است.‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 182

‏ولی آنچه اصل اشکال را قطع می نماید، همان سخنی است که گفتیم و آن اینکه:‏‎ ‎‏این قیودی که عقلاً اخذ شده، برای ارائۀ حق مطلب است که اصل و حقیقت ماهیت از‏‎ ‎‏همه قیود حتی قید لابشرطیت هم خالی است.چون حالات ثلاثه برماهیت طاری‏‎ ‎‏می شود؛ لذا عقل این اعتبارات را نموده است و الاّ ماهیت بشرط الوجود هم موجود‏‎ ‎‏نیست.‏

‏والحاصل: محذوریت موجودیت و امتناع، به واسطۀ غیری است که از آن لازم‏‎ ‎‏می آید ماهیت ممتنع بالغیر باشد، یعنی وقتی که عدم ماهیت اعتبار شد با این شرط‏‎ ‎‏عدم، تحقق ماهیت ممتنع بالغیر است؛ چنانکه ماهیت با قید وجود واجب بالغیر است.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 183

  • )) آیت الله العظمی حاج میرزا حسین غروی نایینی، از بزرگان فقهای قرن اخیر است، که به کثرت تحقیق و زیادت تدقیق و حسن خط و کتابت و فصاحت معروف بود. وی نزد آیات عظام: میرزای شیرازی و سید محمد فشارکی تحصیل فقه و اصول نمود و خود مدرّسی عالی مقام شد و پس از آخوند خراسانی به مرجعیت شیعه نائل آمد. شهرت او بیشتر در علم اصول است و به معارضۀ علمی با محقق خراسانی برخاست و خود نظرات جدیدی در اصول پدید آورد. بسیاری از فقها و مراجع شیعه از شاگردان وی بودند. وی از طراحان و مؤسسان مشروطه ایران بود و کتابی به نام «تنبیه الامّه و تنزیه الملّه» دربارۀ مشروطیت نگاشت.     تقریرات بسیاری از درسهای فقه و اصول او به چاپ رسیده، که معروف ترین آنها فوائد الاصول، منیة الطالب و اجود التقریرات می باشد.     از تألیفات ایشان: کتاب الصلاه، لباس مشکوک و رسالۀ لاضرر می باشد.     وی در سال 1276 ق. زاده شد و در 1355 ق. درگذشت.
  • )) رجوع کنید به: فوائد الاصول، ج 2، ص 571 ـ 572؛ اجود التقریرات، ج 1، ص 525 ـ 526.