مقصد دوم امور عامّه
اقسام علم
علم فعلی و انفعالی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

علم فعلی و انفعالی

فریده سوم اقسام عرض / غرر فی العلم

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

علم فعلی و انفعالی

علم فعلی و انفعالی

‏برای علم تقسیم دیگری است که عبارت از تقسیم آن به فعلی و انفعالی است.‏

‏علم فعلی آن است که علت ایجاد وجود خارجی می شود، و علم انفعالی آن است‏‎ ‎‏که صورت خارج باعث تولید صورت علمیه می شود. مثلاً تو اگر این مدرسه را دیدی‏‎ ‎‏از این خارج در نفس تو یک صورت، که مثل صورت خارج است پیدا می شود ولکن‏‎ ‎‏بنّا که می خواهد مدرسه را بنا کند در ذهن او صورتی مرتسم شده و طبق آن نقشه‏‎ ‎‏مدرسه ای به این شکل موجود می شود.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 391