مقصد دوم امور عامّه
اعراض نسبی و اقسام آنها
جِدَه:
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جِدَه:

فریده سوم اقسام عرض / غرر فی الأعراض النسبیة فمنها الأین و المتی

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جِدَه:

جِدَه:

‏سومین مقوله از اعراض نسبیه جده یا مِلک است. جده یعنی هیئت احاطۀ جسمی‏‎ ‎‏به جسم دیگر به نحوی که جسم محیط در نقل و انتقال تابع جسم محاط باشد. با این‏‎ ‎‏تعریف مقولۀ اَین خارج می شود؛ زیرا در هیئت اَین محیط و محاط در نقل و انتقال‏‎ ‎‏تابع یکدیگر نیستند و احاطه در مقولۀ جده اعم از تامه و غیر تامه است. احاطۀ تامه‏‎ ‎‏مانند هیئت حاصله از عبا بر اندام انسان، که هیئت حاصله از آن، محیط بر تمام محاط‏‎ ‎‏است. و احاطۀ ناقصه مانند هیئت حاصله از احاطۀ کفش و کلاه بر انسان که بر تمام‏‎ ‎‏جسم محیط نیست.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 396