کتاب قصاص
آنچه که قود به آن ثابت می‏ شود
اول اقرار به قتل است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اول اقرار به قتل است

اول اقرار به قتل است

‏و در قتل، یک مرتبه اقرار، کفایت می کند، ولی بعضی از فقها دو مرتبه را شرط می کند و‏‎ ‎‏این وجیه نمی باشد.‏

مسأله 1 ـ ‏در مقرّ، بلوغ و عقل و اختیار و قصد و حریّت، معتبر است؛ پس اقرار بچه‏‎ ‎‏ـ اگرچه نزدیک بلوغش باشد ـ و دیوانه و مکره و سهو کننده و خواب و غافل و مستی که‏‎ ‎‏عقل و اختیارش رفته است، اعتبار ندارد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 557

مسأله 2 ـ ‏اقرار کسی که به جهت سفیه بودن یا افلاس، محجور علیه است، به قتل‏‎ ‎‏عمدی قبول می شود؛ پس به اقرارش گرفته می شود و از او در همان حال قصاص می شود‏‎ ‎‏بدون آن که انتظار رفع شدن حجرش کشیده شود.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر شخصی به قتل عمدی کسی و دیگری به قتل خطایی او اقرار کند، ولیّ‏‎ ‎‏حق دارد قول صاحب عمد را بگیرد؛ پس، از او قصاص نماید و می تواند قول صاحب‏‎ ‎‏خطا را بگیرد، پس او را ملزم به دیه کند و حق ندارد که قول هر دو را بگیرد.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر مردی به قتلی متهم شود و متهم، به قتل عمدی اقرار کند آنگاه دیگری‏‎ ‎‏بیاید و اقرار کند او همان کسی است که او را کشته است و مقر اول، از اقرارش برگردد،‏‎ ‎‏قصاص و دیه از هر دو دفع می شود و دیۀ مقتول از بیت المال داده می شود، بنابر روایتی که‏‎ ‎‏اصحاب به آن عمل کرده اند. و اشکالی در آن نیست لیکن به مورد روایت و آنچه که یقیناً‏‎ ‎‏مورد فتوای اصحاب است اکتفا می شود؛ پس اگر اوّلی از اقرارش برنگردد، بر طبق قواعد‏‎ ‎‏عمل می شود. و اگر بیت المالی برای مسلمین نباشد، بعید نیست که هر دو یا یکی از آن ها‏‎ ‎‏به دیه ملزم شود. و اگر آن ها مالی نداشته باشند در قود اشکال است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 558