احکام زکات
نصاب گاو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

نصاب گاو

مساله 1 ـ ‏گاو دو نصاب دارد: ‏نصاب اول‏ آن، سی راس است که وقتی‏‎ ‎‏شمارۀ گاو به سی رسید اگر شرایطی را که مذکور شد داشته باشد، انسان باید‏‎ ‎‏یک گوساله که داخل سال دوم شده به عنوان زکات بدهد. و ‏نصاب دوم ‏آن،‏‎ ‎‏چهل است، و زکات آن یک گوسالۀ ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد‏‎ ‎‏و زکات مابین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد، فقط‏‎ ‎‏باید زکات سی راس از آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به‏‎ ‎‏شصت نرسیده فقط باید زکات چهل راس از آنها را بدهد و بعد از آنکه به شصت‏‎ ‎‏رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد باید دو گوساله ای که داخل سال دوم‏‎ ‎‏شده بدهد. و همچنین هر چه بالا رود باید یا سی سی حساب کند، یا چهل‏‎ ‎‏چهل، یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوری که گفته شد‏‎ ‎‏بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی‏‎ ‎‏می ماند از نه راس بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و‏‎ ‎‏چهل حساب کند و برای سی راس آن زکات سی، و برای چهل راس آن زکات‏‎ ‎‏چهل راس را بدهد، چه اگر به حساب سی راس حساب کند ده راس زکات نداده‏‎ ‎‏می ماند. و گاومیش نیز از نوع گاو است، پس زکات به آن نیز تعلق می گیرد،‏‎ ‎‏چنانچه فرقی بین شتر عربی و غیرعربی نیست.‏

‎ ‎