وظایف روحانیت از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نیکوصحبت، مریم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

وظایف روحانیت از دیدگاه امام خمینی(ره)

وظایف روحانیت از دیدگاه امام خمینی(ره) 

مریم نیکوصحبت

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله می کوشد تا وظایف روحانیت را از دیدگاه امام خمینی توصیف‏‎ ‎‏کند. وظایفی که وی با استناد به بیانات امام برمی شمارد در دو دسته ذیل سامان یافته اند.‏

‏الف – وظایف فردی: ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 351

1) تهذیب نفس؛ ‏

‏2) زهد و کناره گیری از دنیا؛ ‏

‏3) توجه به تحصیل و مطالعه و تحقیق، مهم ترین وظایف فردی روحانیت اند که با‏‎ ‎‏استناد به روایات و آیات اسلامی و کلمات امام، بررسی شده اند.‏

‏ب – وظایف اجتماعی – سیاسی: ‏

‏1) کسب اخلاص در تبلیغ؛ ‏

‏2) شناخت گرفتاری های مسلمین و رفع آن ها؛ ‏

‏3) مطالعه دامنه دار در زمینه شناخت احکام و مبانی اسلام؛ ‏

‏4) تبلیغ بر اساس معنویات؛ ‏

‏5) توجه به خطر تفرقه و تشتت؛ ‏

‏6) پاسداری از اسلام و عدالت اسلامی؛ ‏

‏7) ارتباط با نسل جوان؛ ‏

‏8) اصلاح انحرافات و هدایت و تبلیغ با محبت؛ ‏

‏9) پرداختن به مسایل سیاسی؛ ‏

‏10) دعوت از مردم جهت شرکت در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و...‏‎ ‎‏از جمله وظایفی می باشند که نویسنده برشمرده است.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 352