گونه ‏شناسی روحانیت از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مزینانی، مهدی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

گونه ‏شناسی روحانیت از دیدگاه امام خمینی

گونه شناسی روحانیت از دیدگاه امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین مهدی مزینانی

‏ ‏

‏روحانیت شیعه در مقایسه با سازمان های مشابه مذهبی، برتری های نظرگیری یافته‏‎ ‎‏است، تا آن جا که می توان گفت: تنها نهاد مذهبی است که در درازای تاریخ جهان اسلام،‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 350

‏افزون بر جهادِ فکری و علمی و فرهنگی و تأثیرگذاری بر دانش و بینش دینی و بشری در‏‎ ‎‏عرصه های سیاسی – اجتماعی، با ارائه چهره های وارسته و مبارز، در حوزۀ رهبری‏‎ ‎‏حرکت های ضد استبدادی و ضد استعماری توانسته است نقش اصلی را در حیات‏‎ ‎‏سیاسی شیعه و نیز مسلمانان داشته باشد. از این رو، مصلحان شیعی، به ویژه رهبر فقید‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی، پیوسته به روحانیت و اصلاح آن نظر داشته اند.‏

‏مقاله حاضر عهده دارِ ارائه تصویری هایی از عناصرِ گوناگون روحانی، از منظر امام‏‎ ‎‏خمینی است که بدین گونه ترسیم می شود: ‏

‏1) روحانی نماها؛ 2) آخوندهای درباری؛ 3) علمای پارسا و ظلم ستیز.‏

‏نویسنده می کوشد تا پیامدهای فرهنگی و اجتماعیِ کژروی ها و حقیقت خواهی ها را‏‎ ‎‏در درون سازمان روحانیت نشان دهد. وی در ادامه، در جهت شناساندن سیمای‏‎ ‎‏وارستگان روحانیت شیعی، بایسته های صنف روحانیان را چنین بر می شمارد: ‏

‏1) خودسازی؛ ‏

‏2) مردم گرایی؛ ‏

‏3) معنویت گرایی؛ ‏

‏4) حضور سیاسی و اجتماعی.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 351